"אני הוא שהסדרתי בעבורם פיננסית כל מה שצריך כדי שיממשו פעולות טרור או יחוללו מלחמות בעולם", מתוודה רונלד ברנארד, באוזני סשה סטון, כתב-הטלוויזיה.

על השאלה המשתמעת, "מדוע ערקת מה'אילומינטי' "? משיב רונלד ברנארד, איש-הכספים ההולנדי הבכיר, במערכת-ההון שהוא מכנה "בנקאות הצללים", לא בצורה כה ישירה כמנוסח כאן, אלא באופן עקיף. וכדי לשמור על חייו, הוא מתבטא מבלי באמת לחשוף את הסודות המפורטים של הארגון הסודי: לא שמות של אנשים, לא שמות ארגונים ולא שמות של חברות. לשם ניהול הראיון הבלעדי הזה עם האיש, נסע כתב התקשורת, סשה סטון, במיוחד ממקום אחר באירופה לאמסטרדם. בכתבתנו נביא לידיעת הקוראים ראיון זה כמעט בשלמותו, מתורגם לעברית לנוחות הציבור.

רונלד ברנרד פעל בעבר בשירות הדרגים הגבוהים ביותר של מערכת הקונספירציה, אשר לשירותה ולנוחותה הפיננסית הוא ארגן והסדיר (בעבור אותו אגף במערכת הקונספירציה, העוסק בארגון, בהוצאה לפועל וביישום כל פעולות הטרור שבעולם, וכן בחרחור כל המלחמות שבעולם). בעבורם הוא ארגן והכין את כל מה נחוץ פיננסית. בשירותם הוא הסדיר את כל ההסדרים הכספיים הלא-חוקיים באופן שהכסף השחור למימון הפעולות החבלניות והמלחמתיות הפך ל"כסף חוקי", באפון שאפשר היה להעבירו דרך צינורות ההון הרשמיים והחוקיים בעולם לכל הקבוצות, ארגוני ומדינות הטרור שבאמצעותם "הם" מלבים ומרחיבים את מערכת הטרור והמלחמות בעולם. הוא זה שהסדיר בעבור הממשלה הסודית בעולם כל מה שהיה צריך כדי שמימון פעולות הטבח בעולם ייראה חוקי וכשר חוקית.

רונלד ברנרד חושף כאן בראיון עם איש התקשורת סשה סטון – מידע "מבפנים" ומגלה מדוע "ערק" משורות ה"אילומינטי", "מעמד-על" שאליו הגיע בזכות פעילותו הפיננסית הנאמנה, המסורה ורבת החשיבות ו"התועלת" במה שהוא מכנה "בנקאות הצללים", בשירות מדרג הצמרת של הקונספירציה.

לטענתו, ישנם בעולם כ-8,500 אנשים החולשים על הרוב המכריע של ההון, המשאבים ועמדות הכוח של העולם ואלה הם הקובעים כיצד ייראו חיינו. עם אנשים מהקבוצה הזאת הוא עבד בעבר ואת מטרותיהם ההרסניות ולמעשה הנפשעות, הוא שירת וקידם.

הוא חושף כאן את הסיבה לנקודת "השבירה" שלו, שבה החליט לשנות כיוון, לשנות את חייו ולחשוף את מה שבאפשרותו לחשוף מבלי לאבד את חייו, כמו גם לפעול מעתה לטובת האנושות, במקום לחורבנה.  

מה שמעניין במיוחד זו הדרך המתוחכמת – למרות האנגלית הלא-מי-יודע-מה שלו – שבה הוא מצליח לעתים קרובות להתחמק משאלות המראיין, ולחשוף רק בדיוק מה שהוא רוצה לחשוף. ובכל זאת, מי שמקשיב בין השורות יגלה כאן מידע מצמרר, אם לא מעורר חלחלה ממש.

 להלן קטעים רבים מאד, נבחרים, מן הראיון:

 סשה סטון, מראיין: רונלד, אתה התנסית באופן אישי במציאות הזאת של ראש הסולם במדרג של הממשלה הסודית, במדרג של כמורת "מגדל בבל"*1) הזאת, הפועלת מאחורי הקלעים והשולטת בגורלה של כל האנושות. בעבורך זאת מציאות, לא בדיחה. בוא נדבר לשנייה על ה"אילומינטי". האם אתה באמת מאמין ש-8,500 ה"אילומנטי" משפיעים על מהלכים כאלה ואחרים בוושינגטון?

רונלד ברנארד: אין לי כדור-בדולח, אבל אני יכול לומר לך בוודאות שה-8,500 שמנהלים את ה"הצגה" מחוברים לאנשים במערכת הזאת, אבל אני לא חושב שה-8,500 האנשים הללו הם באותו מדרג ממש. הם תמיד מוכנים להקריב*2), כך שאני סבור כי במקרה הטוב אפשר לומר שהם בהחלט קשורים זה לזה.

סטון: בוא נדבר על מערכת היחסים של ה-BIS – The Bank of International Settlements  (הבנק להסדרים/תשלומים בינלאומיים) עם לונדון, וושינגטון והוותיקן.

ברנרד: כן. ה-BIS  הוא הצינור הרב-שכבתי שעומד לרשות הקונספירציה לשם מימוש תכניותיה והוצאתן לפועל. מה שרואים ברמה הרשמית, אם מתחקים אחר מסלולי העברת הכספים בעולם, זה רק הכיסוי. קצה הקרחון. אבל, זאת לא המציאות עצמה.  ה-BIS  הוא המועצה המנהלת של כל המערכת הכספית של הקונספירציה. חברי המועצה הזאת הם בעצמם הנשיאים של יתר בנקי הצמרת שבעולם. אבל, עדיין הם רק הקליפה החיצונית, הגלויה לעין, של המערכת החשאית הפועלת מאחורי הקלעים. כי מתחת לכל המבנה הזה קיימת בנקאות הצללים The Shadow Banking וזה העולם האמתי. שכן העולם הרשמי, החוקי, איננו העולם האמתי. העולם שבו  א נ י  חייתי היה העולם שבו  ה כ ל  אפשרי. עולם ללא חוקים, ללא מגבלות. עולם שבו יכולת כהרף עין להחליף זהות, כהרף עין לזייף כל מסמך בעולם הזה שרצית; עולם שבו אנחנו ניסחנו את החוקים שלנו, אלא שחוקים אלה מוכתבים תמיד מלמעלה*3). וזה המנגנון הרב-שכבתי של המערכת.

סטון: במובן ההיסטורי, אנשים חושבים שכל אחד מהגורמים הללו הוא רשות  עצמאית,  אבל אתה דיברת על ה-BIS  באופן שהתרשמתי שדווקא בנושא זה אנחנו צריכים להתמקד ולהתבונן.

ברנרד: אני יודע שהרבה אנשים בעולם הזה, בעיקר אנשים מתחום החדשות האלטרנטיביות, הם מודעים לסוגיית הקונספירציה והם מסתכלים לכיוון Washington DC    כעל מדינה חופשית. אבל בכל המערכת הזאת, וושינגטון משמשת ההיבט הצבאי של המערכת, לונדון משמשת ההיבט הפיננסי של המערכת ואילו הוותיקן מכהן בתור ההיבט הרוחני של המערכת. אבל, רוב האנשים חושבים שאלה הם הגופים, או הכלים, או הכוחות העיקריים של המערכת, המוציאים לפועל האת האג'נדה של הקונספירציה, אבל זה לא באמת ככה. שכן, ה-BIS הוא מעליהם. שהרי, גם ה-BIS  הוא ישות עצמאית וריבונית. ההון הוא המווסת (Regulator) והמשקיע, והוא המוציא לפועל את התכניות של הקונספירציה והוא המכניס אותן ל"משחק". שכן, בעבורם, כל העולם הזה הוא שדה-משחק לתוכניות שלהם.

סטון: כלומר, כל המנגנונים האינפלציוניים וכל מנגנוני שעור הריביות בעולם – זה מהם? ובכלל, מי הם ה-?BIS  האם אפשר לזהות את בעלי המניות?

ברנרד: באופן רשמי, כמובן שהבעלים של ה-BIS  הם ידועים. בעלי המניות הם כל יתר הבנקים המרכזיים בעולם. זהו מעין קולקטיב של בעלי הבנקים הענקיים בעולם.

סטון: אבל, רגע. הרי ההון והעושר של  כל מדינה נקבעים בידי בני האדם. נכון?

ברנרד: כן. זה מבוסס על הזכות של כל אדם מלידה, באשר הוא אדם. *4).

סטון: בסדר. כך שהיצור האנושי נולד, ואז מנפיקים לו תעודת-לידה, או מסמך-זהות של האוצר, כנגד לידתו ולמסמך הזה מונפק ומוצמד ערך כמותי כלשהו?

ברנרד: כן. בהרצאותיי, אני מסביר למאזינים נקודה זאת. אני יודע על העניין הזה של מסמך הלידה. למשל, בהולנד: נניח שנולד תינוק. האימא והאבא מאד מאושרים שעליהם, למעשה מבלי שהם מבינים זאת, לחתום על חוזה ויתור של הבעלות על הילד, בעצם. משום שהמדינה שלנו, ולמעשה כל מדינה בעולם, היא בעצם חברה כלכלית, פרטית. ואז, כנגד חוזה זה, אתה מקבל מספר BSN שזהו מספר העבדות שלך (Bank Slavery Number? ה.א.). כך, שמבחינתך כאזרח הולנד זה מספר זהות, אבל מבחינתם, מבחינת ה-Powers זהו מספר העבדות שלך.*5)  במובן זה, מבחינת קו החשיבה שלהם, אתה לא אדם. אתה אַל-ישות Non-Entity. אתה כמו פרה. בקר. מרגע שמסמך הלידה מונפק – הערך שלך הוא 5000 יורו, בהולנד. כך שבמשך כל ימי חייך היצרניים  הם מחשבים את הערך הזה, כנגד מה שאתה תורם כלכלית למדינה, למערכת הכספית, במונחים של מסים ישירים, מסים עקיפים, ובכל מיני דרכים אחרות. כמובן שעם הזמן אתה פורע את ה-5000 יורו למדינה. כלומר, מרגע שנולדת – אינך אלא ערך כספי גרידא. שמעתי אפילו שבמסמכי לידה אלה מתנהל סחר בבורסה  (Stock-Market)   בארה"ב. בהולנד הם לא עושים זאת, אבל בארצות אחרות – הם כן. כך שבשלב מסוים מישהו יכול לגלות שתעודת הלידה שלו פשוט נעלמה. וכל השיטה והמערכת הזאת מעוגנים בחוק. כך שפושעי-העל של העולם הזה מגובים באמצעות חוקים רשמיים!  אם אתה הורה ונולד לך ילד – החוק מצווה עליך שלכל היותר תוך כמה ימים אתה חייב לרשום את התינוק במרשם התושבים, שאם לא כן יוטלו עליך קנסות על הפרת התקנות. אבל הסיפור שיספרו  ל ך  הוא שאתה מפר  ח ו ק .  הדרך היחידה להיחלץ מהמערכת  היא להתאחד. כלומר להקים מעין תאגיד – ולפרוש. ואז, לסלק את תשומת ליבך מהם כי, בשורה התחתונה כל זה בסך הכול משחק  ש ה ם  קבעו את כלליו, בהתאם לרצונות,  לצרכים ולמטרות האנוכיות שלהם.

סטון: רציתי גם לשאול אם אי-פעם נעשו נגדך ניסיונות סחיטה או ניסיונות של פיתוי באמצעות עוצמה או כסף, כדי להצטרף למעגל ה"אילומינטי"?

ברנרד: כן. פיתויים, כן. במובנים רבים. אני מתכוון, בסה"כ, זה די פשוט. במשך התקופה שאתה עובד בעבורם (ועדיין לא חבר במעגל שלהם) – הם סורקים אותך כל הזמן. הם אוספים עליך כל מידע מכל מקור שהם רק יכולים. הם מחפשים כל הזמן את נקודות התורפה שלך. הם מכינים עליך תיק סודי.

סטון: זה נעשה באמצעות חקירות סמויות של הרקע שלך, או מה?

ברנרד: הכול. כל הדרכים. הם ישיגו עליך את כל מה שהם יכולים. אבל הם מעולם לא סחטו אותי. ידעתי שיש להם תיקים Dossiers עליי. אבל מכיוון שגם אני עבדתי הרבה עם שירותים חשאיים – שכן כאשר אתה עובד בצד האפל של המערכת הפיננסית – זה קורה; זאת הסיבה מדוע בשנה שעברה יצאתי עם העדות שלי אודות חיי, בחמישה פרקים. עשיתי זאת כדי לחשוף לאור את כל החומר הסודי שהיה להם עליי, כדי למנוע מהם להשתמש בחומר זה נגדי בעתיד. כי באמצעות חשיפת המידע הסודי הזה אודות עצמי – הוצאתי את העוקץ מכל החומר הסודי שהם אספו עליי. שכן, זה היה בלתי נמנע שבמוקדם או במאוחר הם יפעילו נגדי כלי-נשק זה כל עוד אפעל בנתיב החדש שלי שבחרתי. שכן, לכל אחד יש ייעוד. וכל עוד אני ממשיך לפעול בייעוד החדש והחיובי שבחרתי לפעול לטובת האנושות – זה מעל ומעבר לכל ספק שהם היו מפעילים נגדי את המידע הזה אודות כל המעשים האפלים שעשיתי בעבר – ואז כל האמון כלפיי מצד הציבור היה נהרס.

סטון: רונלד, האם הוכשרת באחד מן המסדרים הסודיים בסימבולוגיה האוקולטית? Occultic Symbology*6) ואני מתכוון לעניין המספרים בעלי המשמעות הסמלית כגון: 666, 777, 767, 17176, 9/11? לכל המספרים הללו יש משמעות חשובה. הלא כן?

ברנרד: כן. היו לנו כנסים בנושאי המספרים ומה שהם מסמלים. אבל, את עיקר הידע בנושא זה אני רכשתי בחיים השניים שלי, בחיים החדשים שלי.

סטון: אתה חקרת את זה בעצמך ולמדת את הסימבולוגיה?

ברנרד: זה היה כרוך בלימודי תיאולוגיה.  כגון: למדתי את הקוראן, למדתי את התנ"ך, את התורה, וכיוב'. וגיליתי שכל הבריאה הארבע-ממדית*7) מבוססת על מספרים. ואז גיליתי שכל "המסדרים", הפולחנים והכתות ושגם המערכת האפלה שבשירותה עבדתי – שגם היא פועלת באמצעות מספרים. באמצעות המספרים הדו-ערכיים (Double Numbers) *8). זה לא ידע שאותו ידעתי או שהשתמשתי בו כאשר שימשתי בתפקיד הפיננסי הבכיר שבו הועסקתי. לצד האפל יש פולחנים שונים מאלה שאתה מדבר עליהם, שהם מבוססים על מספרים סודיים בעלי-עוצמה.    

סטון: כן. עוצמה טובה או רעה, אבל עוצמה.

ברנרד: כן. אני מכיר, כמובן, את משמעות המספר המפורסם 666.

סטון: או 332.

ברנרד: כן, זה המספר של המסדר הסודי "גולגלת ועצמות". אבל המספר 666 הוא גם מספר מטעה.

סטון: כן, מאד. טוב, בוא נדבר על בנקאות הצללים.

ברנרד: כן.

סטון: אנו יודעים שישנה אליטה מאסונית (Masonic Elite, של מסדר "הבונים החופשיים", ה.א.) המוטמעת במערכת הבנקאות הגלובאלית. ולאליטה הזאת יש מערכת חוקים לגמרי משלה והיא מסוגלת לנהל העברות כספים מסיביות, לחלוטין מתחת לרדאר, תוך שימוש  ב-Flash Technology  ובטכנולוגיות מתקדמות שאין לנו מושג עליהן.

ברנרד: חלק גדול ממה שאתה מדבר עכשיו נוגע לתקופה המודרנית. אבל בזמן  ש א נ י  פעלתי במערכת (בשנות ה-90) עבדנו הרבה עם כסף מזומן ועם תקשורת Telex. באותה תקופה ה-Telefax רק יצא לשוק, כך שבמובן-מה עבדנו כמו Cowboys. באחת מהרצאותיי הסברתי כיצד העברנו דרך גרמניה משאיות גדושות בדולרים עירקיים או אמריקניים שהועברו באופן לא חוקי בגלל האמברגו של תחילת שנות ה-90.  כי בגלל האמברגו התנהלה רכישה ומכירה לא חוקית של נפט, ששולמה בכסף מזומן. ולכן באותם זמנים היה עליך לעסוק – במסגרת מערכת הבנקאות האפלה – עם המון מזומנים. באותם זמנים זרמו בכסף מזומן עשרות מיליארדי דולרים שנועדו לממן את מלחמת המפרץ העירקית השנייה.

סטון: כלומר, כסף זה נועד כדי לממן את ההתקוממויות ואת המרידות ואת החבלנים בכל מיני מקומות בעולם?

ברנרד: כן. כי בעולם הפיננסי האמתי, שהוא בנקאות הצללים, זאת הבנקאות אשר מאפשרת לך לעשות בעולם הזה  כ ל  מה שתרצה, ללא יוצא מן הכלל.  ולמה? משום שאת רוב האנשים בעולם אפשר לקנות, או לסחוט, או להשחית/לשחד. ישנם רק מעטים שיעמדו בפני השיטות הללו. וזה, משום שכולנו חיים במערכת של עבדות. ובעבור אלה שלמעלה, שוחד של מיליון דולרים הוא שום-דבר. ואם מיליון אחד אינו מספיק הם יציעו עשרה מיליון מבלי להניד עפעף. ואפילו  ז ה  סכום מבדח בעבורם, בעולם האמתי. כך שאתה הזכרת את קבוצת "הבונים החופשיים" The Masons שהם ארגון כלל-עולמי. אבל, שוב, הם  לא הצמרת. הם לא קצה הפירמידה. הם פועלים לפי תכנית, ממש כמו ה-BIS וכמו כל יתר הארגונים הסודיים, גם הם מצייתים לבוס. והבוס הזה הוא אותם 8,500 אנשים (עלומי זהות, ה.א.), ה"אילומינטי",  ה ם הכוחות האמתיים, אבל אפילו  ה ם  אינם הכוחות העליונים ביותר. יש גם מעליהם.

סטון: רגע, זאת אומרת שהכוחות האמתיים שמאחורי ושמעל ה-8,500 אנשים אלה – 

ז א ת  הנקודה שבה אנו מתחילים לעסוק במטאפיזיקה, כלומר בישויות הלא גשמיות מהעולם האסטראלי, מהעולמות הרוחניים הנמוכים?

ברנרד (מתחמק מתשובה ישירה): אני גילית דבר אחד על עצמנו, על המין האנושי, וזה  ש א נ ח נ ו  הננו הישויות הרב-ממדיות. אנחנו בעצמנו הננו רב-ממדיים. אנו כאלה גם בכוחנו וביכולתנו לחוות רצף עשיר של תדרים/תדירויות (Frequencies). כל התדרים. ומה שאתה יכול ללמוד מספרי-קודש עתיקים, כל הדיבורים האלה על המערכת הדואלית – מערכת האור ומערכת החושך (Light Manifestation & Dark Manifestation) , הרי שהמערכת הפיננסית שאני עבדתי בעבורה  היא הכלי הראשי למימוש כל התכניות של מערכת האופל. שכן, הם עובדים לפי תכניות. למשל, ל"בונים החופשיים" יש להם משימה רוחנית. מטרת-העל של המערכת הזאת היא שהם פועלים למימוש מה שכתוב באוונגליונים/הברית החדשה. ואתה יכול לראות זאת בהיסטוריה של ימינו. לדוגמה, תחייתה של מדינת-ישראל ((Rebirth of Israel שבשנת 1948 שמה היה  Palestine , פלסטינה.  והרי כל זה נכתב בנבואות. וכאשר למדתי תיאולוגיה ולמדתי את התנ"ך הייתי נפעם. אמרתי לעצמי: "WOW! ניסי האל מתרחשים כאן. הבורא הכול יכול של שמים וארץ עושה כל זאת! …."

 

הערת המתרגמת/מחברת המאמר:

מכאן הוא עובר, באנגלית רצוצה כלשהו, לניסיון כושל, לדעתנו, להסביר מציאות רוחנית מורכבת יתר-על-המידה לניסוח ברמת השליטה שלו בשפה האנגלית והיא: ש"הבונים החופשיים", הפועלים כאמור לפי אג'נדה פסבדו-רוחנית מתוצרת כוחות-האופל, התבייתו למעשה ו"תפסו טרמפ" על הרעיונות ועל התכנים של התנ"ך היהודי שלנו, שמקורו במערכת-הקדושה. ובידוע כי מערכת האופל (הרע), שהיא מערכת טפילית מבחינה רוחנית ואף גשמית, יונקת את כוחה ממערכת הקדושה (הטוב) וניזונה עליה, מעשה עלוקה. על רקע זה, מסביר ברנרד כי-

 "המטרה של 'הבונים החופשיים' היא להקים את בית-המקדש השלישי בירושלים (ישמור האל ויציל, ה.א.)*9),  כלומר, לבנות מחדש את מקדש שלמה המלך בארץ הקודש. כן. ו"הבונים החופשיים" שפועלים גם באמצעות תנועות פוליטיות, כמו, למשל, הנאצים, הם אלה שיזמו מאחורי הקלעים את "ליל הבדולח"*10) בשנת 1933 או 1934."

 הערת המתרגמת/מחברת המאמר:

בסרטון היוטיוב ציין ברנרד את "ליל הבדולח" כמשהו שאירע בשנת 1933-1934, אבל הוא הפגין אי וודאות בציינו זאת ואכן הפגין גם חוסר-ידע: התאריך בו התקיים פוגרום זה היה באמת ב-10-11 בנובמבר 1938.

 

הערת המתרגמת, מחברת המאמר:

בשלב זה מבטא ברנרד אי-אילו רעיונות הגובלים בהכחשת השואה, ומעניק אי אילו פירושים מתייפייפים לשואה, שהיו הולמים יותר דמות גרמנית, תוך המעטה מגוחכת של מספר הקורבנות היהודים ממיליונים לכמה רבבות. אנו מייחסים מעשה זה לא לרשעותו, אלא לדיסאינפורמציה שהוא, ככל הנראה, הוזן בה במתכוון במסגרות לימודי התיאולוגיה שלו, שכמובן נמסרו לא מפי מלומדים ואנשי דת יהודיים, אלא מפי אנשי-כנסייה נוצריים, שאותם קשה להאשים באהבת ישראל.

טענה אחרת שהוא השמיע בשלב זה הייתה ש"הבונים החופשיים", שכבר אמרנו כי הם "תפסו טרמפ" על רעיונות היהדות ועל מטרותיה הרוחניות בעולם, הסתננו –  מעשית או רעיונית – בין שורות תנועת הציונות בשלבי הטרום-מדינת-ישראל ובאמצעות הנאצים עבדו באופן רשמי עד שנת 1942 עם הפוליטיקאים הציונים.  רעיון זה – מקומם ככל שהוא נשמע – אין לפסול על הסף בשום אופן, משום שהוא מופיע יותר מפעם אחת בספרות הקונספירציה.

יתר-על-כן ולמרבה הזעזוע, מה שמחזק ומאשר טענה זאת הם ספרים רבים, רבים מדיי, של מחברים יהודים מזמן השואה ולאחריה, אשר האשימו את ההנהגה הציונית בארץ ישראל ואף בארה"ב בזמן השואה על-כך שסיכלה באופן שיטתי ניסיונות חוזרים ונשנים מסוגים שונים להצלת יהודים מציפורני הנאצים וממחנות ההשמדה. דוגמאות לספרים כאלה:

 • הקול הקורא של הרב הגאון מיכאל-דב וייסמנדל מנייטרה (סלובקיה) "מי נתן ישראל לבוזזים", מתאריך כסלו תש"ח.
 • וכן ספרו "מן המיצר" של רב קדוש זה, שראה אור לאחר מותו.
 • ספרו "השטן והנפש" של יואל ברנד שהיה שליחו של הרב וייסמנדל אל מנהיגי הציונות בארץ ישראל עם הצעה מטעם הנאצים להציל אלפי או רבבות יהודים ממחנות השמדה בתמורה לטובין או לכסף – ואשר המנהיגות הציונית סיכלה אותה.
 • ספרו המאשים והמזעזע, "המיליון השביעי", של העיתונאי תום שגב, המתאר את התופעות שצוינו לעיל, והפעם בהתבסס על מסמכים מתועדים היטב מארכיון הציונות שבירושלים.
 • לקט המאמרים "שרופי הכבשנים מאשימים – עובדות מצמררות על ראשי הציונות בשואה." (ניתן להשגה ב-ת.ד. 34209 בני ברק).
 • ספרו של איש הקולנוע והסופר היהודי מארה"ב, בן הכט, "כחש"  או "רמייה". משנת 1959.

 וכאן אנו שבים אל רונלד ברנרד, אשר העלה נקודה כאובה זאת בתולדות עמנו, בהקשר של אי-יכולתו להבין כיצד מנהיגים יהודים מסרבים להציל ואף מסכלים ניסיונות הצלה של בני עמם.

 הערת המחברת:

אכן, פרשת ההתנהלות המחרידה של מנהיגי היישוב הציוניים בזמן השואה תצטרך עוד להיחקר ולהיחשף כמו – למשל – פרשת ילדי תימן שסודותיה האפלים ביותר מוסתרים, עדיין, מידיעת הציבור, עד עצם היום הזה.

 ברנרד: אילו הפוליטיקאים הציונים היו יהודים טהורים של 12 השבטים היהודים המקוריים – כי אז אני לא יכול להבין איך הם יכלו להרוס את העם שלהם עצמם?

סטון: אכן, זה לא הגיוני:

ברנרד: נכון. זאת השפעה מאסונית של ה"בונים החופשיים". וגם כאן, ה-BIS  היה המפתח העיקרי למימון ההשמדה הזאת עלי אדמות. ההתחלה הייתה בשנים 1930-1931-1932 אבל לפני המלחמה ובמשך המלחמה, התעשייה האמריקנית עשתה עסקים עם הנאצים.

סטון: כן, IBM , Standard Oil וכו'?

ברנרד: כן, כל החברות אלה.  והאנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב. *11)

סטון: כן, שם הוקרבו קרבנות האדם. שם נמצא הדם. The Blood Sacrifices.

ברנרד: הם הקריבו המון ילדים קטנים. *12)

סטון: בוא נדבר על זה. שכן, המערכת הבנקאות היא מנגנון הפיקוח והשליטה על האנושות.

ברנרד: כן. זה המנגנון העיקרי.

סטון: אבל, המטרה האמתית והסמויה של מערכת הבנקאות היא לאפשר ולייצר תרחישים שבהם יהיה שפך-דם, כלומר העלאת קורבנות אדם. נכון?

ברנרד: כן!

סטון: כי מלחמה, חולי ועוני – הם מקבילות למציאות של הקרבת קורבנות-אדם, Blood-Sacrifice ברמה הקולקטיבית. נכון?

ברנרד: כן. וכל זה – לשירות הממזרים החיים מחוץ למציאות הארבע-ממדית שלנו. הם מה שאני מכנה ה-Luciferians ("השטניים" או "השֵדִיִים").

סטון: בדיוק.

ברנרד: הם מכנים אותם גם בכינויים אחרים כגון genies (בערבית ג'יני, פירושו ש-ד, ה.א.). ברגע שאנו, למשל, מתווכחים על נושא מסוים ומבטאים כעס או רגשות שליליים – הישויות האלה ניזונות מהאנרגיות  השליליות הללו. הן יונקים אותן וחיים מהן. וזה קורה כל הזמן כי הם מקיפים אותנו מכל עבר וכל הזמן. הם נמצאים בכל מקום ובמיוחד בתחום הפיננסים. אני יודע, כי, לשברון ליבי, אני שרתתי אותם כמו שד משחת. (I was serving them like hell)פליטת-פה פרוידיאנית. ה.א.) אני אמנם לא השתמשתי אז בכסף האישי שלי, אבל סידרתי בעבורם הכול, את כל ההסדרים הכספיים כדי שהם יוכלו לממן מלחמות, כדי שהם יממשו את קורבנות האדם. (דמעות עולות בעיניו).

סטון: כן, רונלד, אבל אתה היפכת כל זה והפכת את כל הפעילות הקודמת שלך למשהו יפה (Yes, Ronald, but you transmuted, you transcended that experience!)

ברנרד: כן. אבל, המציאות הזאת עדיין קיימת. היא פועלת כל הזמן על בסיס קבוע יומיומי. ואני לא יודע… אנשים אינם מודעים לזה. האנשים חייבים להתעורר.

סטון: בוא נדבר על החוזה-הנשמתי (Soul-Contract) *31)

ברנרד: (מתחמק מהתשובה לשאלה זאת): בקשר למקדש השלישי הזה? תחפש על זה חומר. תיווכח שכל המנהיגים מזמינים את זה (They call for it). הם מכנים זאת "הסדר העולמי החדש". אבל זה הסדר העולמי החדש  ש ל ה ם !  זאת התכנית ! משולבת עם המערכת הבנקאית כדי להפוך אותנו לעבדים נרצעים – ללא כסף מזומן – כי לכלוא אותנו בכלא דיגיטאלי שבו  ה ם  יחליטו את מי הם אוהבים ואת מי לא ואת מי הם יקיימו ואת מי לא.

סטון: אה!  אבל הם לא חלמו שלפתע תצוץ להם מציאות כמו זאת של מטבע דיגיטלי!

ברנרד: הם כן.

 סטון: אתה מאמין שגם את  ז ה  הם הנדסו ותכננו? אתה לא מאמין שזאת תגובה אנושית טבעית לבנקאות הממוסדת?

ברנרד: אם תמצא באינטרנט את המסמך של NSA משנת 1995 – שם הם כבר תיארו כל מה שיש לך עכשיו, כגון Crypto-Currencies (מטבעות וירטואליים). תיווכח שהדור הראשון והשני של ה-CC  הם תלויי-בנקאות. הם אינם חופשיים באמת. אבל אני שמח לציין שבהדרגה אנשים מתחילים לבחור אחרת. אבל ה- CC נוצרו כולם על ידי השירותים החשאיים. אבל עכשיו, בדור ה-3 וה-4 של ה- CC אנשים מתחילים להשתמש בזה באופן עצמאי. כלומר  י ש  דברים חיוביים שקורים. אבל, אני מדבר על ההמונים. על מיליארדי האנשים שחיים בעולם. להם אין עדיין שמץ מושג ממה שקורה מסביבם. הם מתפקדים ברמה של ילדים. יש בהם את הילד הפנימי וכמובן שלהם עצמם יש ילדים משלהם. ואנחנו – האנשים שכן מבינים – צריכים לתת לזה מענה.

סטון: כן. אבל אני רוצה לחזור לסוגיה של החוזה הנשמתי Soul-Contract. ה"אילומינטי" והסוכנים הללו של מגדל-בבל  (Babylonian Agents) יש להם חוזה נשמתי עם הישויות הלא גשמיות. מה הם רוצים?

ברנרד: הם רוצים לשעבד אותנו שעבוד נצחי.

סטון: אני שואל, הרי הכול מתגלה ונחשף עם הזמן. והאנשים האלה – "האילומינטי" – עלולים להיחשף והם עלולים להיווכח שהם היו בצד הלא נכון של המציאות. אז, אם בעתיד הם ירצו להיחלץ מהחוזה הנשמתי הזה עם כוחות-האופל, האם הם יכולים?

ברנרד: כן. על-ידי הפעלת חופש הבחירה. לעשות חוזים חדשים מתוך בחירה אישית עם אנשים שכבר נמצאים בצד של האור.

סטון: או. קיי.

ברנרד: כי הקבוצה הזאת גדלה והולכת. אתה אחד מהם. ואתה קשור לאנשים רבים. וגם אני קשור עם אנשים רבים. אבל, בסה"כ המשחק הזה נגמר. The game is over .

סטון: אתה הזכרת שכאשר היית מעורב במדרג הזה של ה"אילומינטי" לא הייתה בך שום חמלה. אתה תיארת שהיית מחושב, קר וחסר-רגשות וששום החלטה שלך לא הייתה קשורה ללב.

ברנרד: נכון. אפילו נהגתי לצחוק על דברים שהם איומים.

סטון: מה היה האירוע הספציפי שחולל בתוכך את השינוי, את המהפך?

ברנרד: זה היה היום שבו מתתי מוות קליני.

סטון: ראית משהו!

ברנרד: ראיתי את עצמי (דמעות עולות בעיניו) *14) ולא האמנתי. אז נכחתי לפתע לדעת שאני בפוטנציה הרבה יותר מאשר סתם עבד ששירת מערכת של רשע.

סטון: כל הכבוד Bravo, רונלד. אבל, בוודאי היה אירוע מסוים שעורר אותך לתובנה החדשה. מה קרה באותו יום. מה חולל את המהפך? *15)

ברנרד: כאשר אתה מחוץ לגופך, אתה חווה מציאות שונה לחלוטין. בממדים האחרים אני ראיתי חלק מהעולם החדש, שלנו לא שלהם. למשל, אתה יכול לראות את העשב. גם בממדים ההם הוא עדיין ירוק. זה אותו עשב. אבל אתה יכול לראות דרכו עוד דברים. זאת רק דוגמה. במציאות ההיא הכול כל כך זוהר. הצבעים כל כך זוהרים. זאת מציאות שונה לגמרי.

סטון: מה היה הגורם שחולל מוות קליני זה, על החוויה רוחנית הכרוכה בו?

ברנרד: פשוט מאד, הלב שלי הפסיק לפעום.

סטון: פשוטו כמשמעו?

ברנרד: כן. הייתי לגמרי Out.

סטון: היכן זה קרה? בבית?

ברנרד: לא. הייתי בעבודה. הם הזמינו מיד אמבולנס.

סטון: והם החיו אותך?

ברנרד: כן. אני זוכר שראיתי כיצד הם עבדו על הגוף שלי כדי להחיות אותו והדבר היחיד שאני זוכר שעורר אותי להכרה היה האימא הבוכה. היא הייתה הראשונה שראיתי כאשר חזרה אלי ההכרה (דמעות). במרוצת תקופת ההחלמה היו הרבה דברים שהיה צורך לרפא אצלי. אפילו להחזיר למקום עצמות שזזו ממקומן. במשך זמן-מה הייתי בקליניקה פרטית בלוקסמבורג. ידידה שהייתה לי אז תמכה בי ובאחד הערבים היא הראתה לי גחלילית. ואני, לא ידעתי שום דבר על הטבע. הייתי עסוק כל הזמן בלהרוס אותו. כך, שלראות גחלילית מקרוב היה בעבורי ממש נס! זה היה המגע הראשון שלי עם הטבע, משום שעד אז – רק הרסתי את הטבע!  אבל, לאחר מכן קרו בחיי כל כך הרבה נסים עם בני אדם.  בן-אדם!  הדימוי העצמי שלי היה כה ירוד! בעיני עצמי הייתי כה רקוב, כה מושחת. כאשר הייתי בקליניקה, שם היה לי דימוי עצמי כל כך שלילי שניסיתי להרוס את עצמי. אבל זה לא קרה. פשוט, בלעתי המון כדורי שינה כדי לישון ולהסתלק מהעולם הזה. אבל הם לקחו ממני את כל הכדורים. ואז ניגש אליי ילד קטן שגם הוא היה בקליניקה ובידו היה תנ"ך קטן לילדים. והוא הקריא לי משם אי-אילו פסוקים שאני כבר לא זוכר. אבל זה נגע לליבי לעומק. (דמעות).  ולאחר מכן כל חיי התחילו להתמלא רק במתנות.

סטון: כך, שעכשיו אתה מבין אמנם את הכוח של מערכת האופל, אבל אתה גם מבין את הכוח של מחילה, של חרטה, של כפרה.

ברנרד: במשך 22 השנים האחרונות התחלתי לגלות את החלק החיובי של החיים. את העניין של אהבה ללא תנאי, את הצד המואר של המציאות. וכל זה התרחב והתעצם עד שהגעתי לקשר ישיר עם מקור החיים – עם בורא שמים וארץ. אתו יש לי היום לא מונולוג, אלא דיאלוג. דו-שיח. וזה נפלא.

סטון: מה שמביא אותנו יחד בחיים אלה הוא תשוקה יוקדת לשים קץ לכל מציאות הצללים הזאת בחיינו. לשים קץ לקרבנות הדמים, לשים קץ לפולחנים של קורבנות האדם, לשים קץ לעבדות, לשליטה, למניפולציה.

ברנרד: כן. וכן, כדי למנוע מנשמות בני האדם שתהיינה לכודות ברשת הרוחנית הזאת, כדי שתהיינה זכאיות להשתייך למעגל גלגול-הנשמות וההתקדמות האישית הרוחנית. שכן, על-פי התכנית של "הבונים החופשיים" הם רוצים לשעבד אותנו ולהשתמש בנשמות שלנו בתור בטריות, מקור הזנה. בשעה, שאם נפעיל את חופש הבחירה שלנו – אנו יכולים לבחור בגורל שונה לחלוטין. משום שאנחנו באמת חופשיים! אנחנו ב-100% בני-חורין! כך שעלינו לבסס מחדש את המעמד שלנו עלי אדמות, בהתבסס על  מ י  שאנחנו, בני האנוש. *16) משום שאנחנו  באמת – מאד מאד עוצמתייםBecause we are very, very powerful  ..  

סטון: Redemption, Salvation, Absolution – גאולה, ישועה, כפרה – אלה המלים!

ברנרד: כן.

סטון: וזה מדע האהבה שעלינו לתרגל.

ברנרד: כן. זאת הדרך היחידה.

————-

 

הערות: חלק מהמידע והמסרים ש"בין השורות"

 כמורת "מגדל בבל": הוגה ומתכנן מגדל בבל התנכ"י היה המלך נמרוד, ששמו נגזר מכך שהוא ניהל את המרד נגד הבורא, באותה עת קדומה. שכן אותה "עיר ומגדל" היו אמורים לשמש מרכז עולמי לפולחן כוחות האופל, על פי דברי הרב המקובל, רבי חיים ויטאל, מהמאה ה-16. השימוש במונח "כמורה" הוא משום שהמגזר הפנימי הזה של 8,500 אנשים מורכב רובו ככולו מחברים במסדרים סודיים שהשקפת העולם הרוחנית שלהם היא כפירה ומרידה בבורא ואשר חבריהם עוסקים בפועל בפולחנים סודיים שונים של עבודה לישויות האופל. במובן זה מדובר במסדרים המוגדרים "רוחניים", אבל אשר דרכי הפעולה שלהם הן באמצעים פוליטיים וכלכליים, מדיניים ולעת הצורך גם צבאיים. זאת, על פי חוקרי קנוניה רבים וכן על-פי מה שנחשף והולך בשנים האחרונות ובא לידי ביטוי בעדויות יוטיוב. ומהשקפת עולמם הרוחנית – ולכן השימוש במונח "כמורה" – נגזרות המטרות הגלובליות שלהם לגבי ניתוב המציאות בכדור הארץ לכיוון המנוגד לתכנית הבריאה ובאופן שימיט חורבן על האנושות.

  1. הם תמיד מוכנים להקריב: משפט זה הוא דו-משמעי: על פניו, הוא נשמע עמום כלשהו ומעורר את השאלה: מה ה ם מוכנים להקריב? אבל הכוונה הנסתרת ידועה בעיקר למי שחקר את הנושא או למי שהיה שייך למעגלים האלה: שהם תמיד מוכנים להקריב קורבנות אדם כדי להשיג את מטרותיהם.
  2. אלא שחוקים אלה מוכתבים תמיד מלמעלה: במונח "למעלה"
   הכוונה היא לאותו מדרג של הקונספירציה השייך לקצה הפירמידה. כי מעל ל-8,500 ה"אילומינטי" החולשים על מערכות העוצמה, ישנם עוד תשעה עלומי זהות – שכל היתר כפופים להם. אבל גם התשעה הללו כפופים למדרגים שמעליהם – אלא שהמדרגים הללו כבר אינם גשמיים אלא ישויות משוללות-גוף ממערכת-האופל. כלומר, התשעה, הם נקודת החיבור והמעבר בין האנשים הגשמיים המנהלים את מערכת הרוע בעולם לבין נציגי מערכת הרוע הרוחנית בבריאה.
  3. זה מבוסס על הזכות של כל אדם מלידה, באשר הוא אדם: בכל אמנה חברתית שבה תימצא ההגדרה של הזכויות המוּלדות של כל אדם באשר הוא אדם, תופענה לפחות הזכויות הבאות: הזכות לחיות, הזכות לביטחון אישי, הזכות לפרנסה, הזכות לצבור רכוש מעמל כפיים ובכל מקרה לא על חשבון אחרים, הזכות לחירות אישית, זכות הדיבור, הזכות לנוע ממקום למקום ללא הגבלה, הזכות להוליד צאצאים, ועוד, ולבסוף: הזכות לאושר, מבלי לעסוק בהגדרת המונח "אושר".
  4. זהו מספר העבדות שלך: נראה כי, מספר העבדות מופיע גם בגב תעודת הזהות שלנו, אזרחי ישראל. בחלק הנתון בלמינציה של תעודת הזהות (לא הספח). אם תשלפו את החלק הזה מעטיפת הפלסטיק הכחולה, תיווכחו שבגב תעודת הזהות – בגרסה שלפני הביומטרית – מופיע מספר נוסף (עם או בלי כוכבית ועם או בלי אות לועזית בהתחלה) שאיננו מספר הזהות שלנו. אם כן – מהו אותו מספר? קשה להניח כי פקידי משרד-הפנים או נציגי משרד ההגירה ורישום האוכלוסין יוכלו או ירצו (אם הם בכלל יודעים) להשיב על השאלה מהו מספר זה.
  5. בסימבולוגיה האוקולטית? זהו גוף ידע מתחום תורות הנסתר המגלה את ה"כוח" הטמון במספרים שונים להשפיע על מצבים או על אירועים מבלי לפעול עליהם ישירות במציאות הגשמית, כלומר מבלי להיחשף. למשל: אם – ורק אם – למספרים 9 ו-11 יש משמעויות של פירוק, מוות וחורבן – כי אז, התאריך המתאים ביותר להוציא לפועל את הפיגוע של מגדלי התאומים בניו-יורק היה 9/11, כלומר, היום ה-11 בחודש ה-9. והתוצאות מדברות בעבור עצמן.
  6. הבריאה הארבע-ממדית: הכוונה היא לעולם הזה, למציאות הגשמית שאנו חווים באמצעות חמשת החושים ושאנו מנתחים באמצעות השכל שלנו.
  7. המספרים הדו-ערכיים Double Numbers: הכוונה היא למספרי עוצמה שאפשר להשתמש בהם לשני הכיוונים ולשירות כל אחת משתי המערכות הרוחניות, מערכת האור ומערכת האופל. תלוי בכוונות ובמטרות.
  8. המטרה של 'הבונים החופשיים' היא להקים את בית-המקדש השלישי בירושלים (ישמור האל ויציל, ה.א.): "ישמור האל ויציל, משום שכוונתם ותכניתם היא שאותו מרכז רוחני בירושלים – יהיה ר"ל מרכז עולמי לפולחן אלילי ולא מקדש עולמי לעבודת הבורא יתברך ולהשכנת הקדושה וכוחות הטוב בעולם.
  9. "ליל הבדולח": "ליל הבדולח" היה יממה, בין ה-10 ל-11 בנובמבר 1938, שבהם נתן היטלר ימ"ש הוראה לצמרת המפלגה הנאצית לפרוע פרעות ביהודי גרמניה ולבזוז אותם ואת נכסיהם, עם הבטחה סמויה שאיש לא ייתן את הדין על מעשיו ביממה זאת. על כן, באותו ליל-זוועות הרסו יחידות הבריונים של היטלר ימ"ש, "החולצות החומות", רבבות חנויות של יהודים ברחבי גרמניה ובזזו אותן, כמובן. הם גם נכנסו לבתים ובזזו, והיכו, וניתצו כל מה שעלה בדעתם. הם גם שרפו כ-1,500 בתי כנסת ברחבי גרמניה, הוציאו מהם את ספרי התורה וגללו אותם ברחובות, או העלו אותם באש, לאחר שרמסו אותם בבוץ במגפיהם. הם גם רצחו למעלה מ-1,500 יהודים ללא כל סיבה. כמו כן הם אסרו כשלושים אלף יהודים באותו לילה והשליכום למחנה הריכוז דכאו, שמשם רובם המכריע כבר לא שב. רבים מהם הוצאו להורג, כך שלאחר זמן-מה נשלחו אל בני משפחותיהם כדי-אפר ובהן שרידי הגוויות השרופות של יקיריהן, עם דרישה לתשלום עבור הוצאות השריפה והמשלוח. "ליל הבדולח" היה האירוע המזוויע, אשר בישר ליהודי גרמניה את מה שמצפה להם במשטר הנאצי והוא היה, למעשה, יריית הפתיחה לשואה. הנתונים הרשמיים אצל הגרמנים הם הרבה יותר "מתונים" מנתונים אלה, כמובן מאליו, אבל מחקרים מאוחרים הרבה יותר – לא של גרמנים – העלו תמונה מחרידה הרבה יותר.
  10. האנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב: זאת התנסחות מוסווית של ברנרד והיא מעורפלת ורק מרומזת בכוונת-מתכוון ובצדק, משם שהיא מבטאת את המציאות הבאה, שהיא לב הזוועות וסוד-הסודות של מערכת הקונספירציה. היום זה כבר מופיע בעשרות סרטי יוטיוב שצמרת זאת עוסקת בפולחני-אופל בשירות כוחות הסטרא-אחרא ומשועבדת רוחנית לישות שנהוג לזהות בשם ש-ן (מילה שבורה בכוונה כדי שלא לכתוב את שם הישות בשלמות). והישויות הרוחניות אשר להן עובדים אנשים אלה תובעות מהם קורבנות-אדם, משום שהן ניזונות הן מהנפש הנפלטת מהגוף עם צאת נשמתו בהירצחו; והן מהאנרגיות השליליות הנפלטות מהאדם בזמן הירצחו או בעת מלחמה, כגון: אימה, סבל, וכעס. רגשות שליליים אלה הם המזון של הישויות הבלתי-גשמיות הללו. וההתרחשות שבהן ישויות אלה יכולות לקבל את הכמות העשירה ביותר של סוגי מזון מחליאים אלה הם שדה-הקרב. שם, כמות הדם הנשפכת היא ללא גבול, שם, הסבל והאימה הם הכי עמוקים. וכנראה גם הכעס. וזאת משמעות האמירה "האנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב". כי משדות הקטל יונקות הישויות הטפיליות הללו את כוחן ואת חיותן. ואכן בתכנית הפעולה המקורית של מערכת הקונספירציה, "הפרוטוקולים של זקני ציון", הם מכריזים ללא בושה באחד הסעיפים כי הם העומדים מאחורי כל סוגי פעולות וארגוני הטרור בעולם וכי הם המחוללים את כל מהפכות-הדמים והמלחמות בעולם. והסיבה ברורה. משום שבמטבעות הללו של נוזל-החיים וכוחות-החיים של האנושות משלמת הממשלה הסודית לישויות האופל בתמורה להמשך השלטון עולמי עלי אדמות. עסקה פשוטה, ברברית ופרימיטיבית. ומה הם מקבלים בתמורה מכוחות האופל? עושר אגדי, עמדות מלכות, עמדות אצולה, שליטה ללא גבול ואת כל עמדות העוצמה הכלכלית, הצבאית, והפוליטית בעולם. ז ה  מה שהם מחפשים. והם משלמים את המחיר במטבע של דם האנושות וחורבנה. בשורה התחתונה, לב ליבה של העסקה במערכת האפלה הזאת הוא: דם האנושות תמורת המשך השלטון בעולם. מה יכול להיות יותר פרימיטיבי מזה?
  11. הם הקריבו המון ילדים הקטנים: על-פי האומדן של ארגון "יד ושם" בירושלים,
   הושמדו בשואה כמיליון וחצי ילדים יהודים. לדעתנו הן מספר הקורבנות היהודים והן מספר הילדים שנרצחו הוא גדול בהרבה (בין 26 מיליון לארבעים מיליוני יהודים נרצחי שואה) אבל לאחר ניסיון כושל אחד, התרשמותנו היא כי לדרגים השלטוניים במדינתנו אין עניין לעסוק בסוגיה זאת.
  12. Soul-Contract, חוזה-נשמה: זהו חוזה כתוב, פשוטו כמשמעו, של מי שמתקבל למעגל הפנימי של הכת הסודית במסדרים הסודיים הללו, המרכיבים את לב מערכת הקונספירציה. על-פי חוזה זה מתחייב החבר החדש שלא לגלות לעולם את סודות המסדר, שאם לא כן צפויה לו מיתה משונה. עם זאת, כדי שנשמתו תימסר בפועל לרשות כוחות האופל – עליו לעשות מעשה טומאה כלשהו, מעשה חמור מאד, מבלי שנפרט, הנחשב פלילי על פי החוק, או איזשהו מעשה מבחיל במיוחד המבטא את מסירת נשמתו לכוחות האופל. מאותו רגע ואילך, האיש ההוא איבד את נשמתו בת-האלמוות ואת אנושיותו ואת חירות-הבחירה שלו. מאותו רגע ואילך הוא משמש עבד נרצע למערכת האופל. המשמעות המעשית של מסירת-נשמה, היא שעם מותו של האדם הזה, נשמתו אינה עוברת לעולמות הרוחניים (גבוהים או נמוכים) לשם היטהרות ולשם חזרה לגלגול חדש, עם גוף חדש, לשם תיקון המעשים מהגלגול הקודם; אלא הנשמה נעקרת לחלוטין ממעגל גלגולי הנשמות ומעתה – לאחר אבדן הגוף – היא תשמש מעין "בטרייה" – מקור הזנה ארוך-טווח לישויות של כוחות-האופל. גורל עלוב מאד, לכל הדעות. וכן: מחיר יקר מאד כנגד כל ההטבות החומריות המפליגות בעוד הנשמה בגוף.
  13. ראיתי את עצמי ולא האמנתי: במצב של מוות קליני כאשר הנשמה היא מחוץ לגוף – ולמרבה מזלו של ברנרד, הוא טרם עשה אז את המעשה המזוויע שהיה מסמל את מסירת נשמתו לכוחות האופל – לכן בעזוב נשמתו את גופו הוא ראה אותה כישות אפופת אור, אולי עם כתמים או עיוותים שייצגו את כל החטאים שלו עד אז, אבל נשמתו הייתה עדיין ברשותו. ומכיוון שבמצב שמחוץ למגבלות הגוף מבינה התודעה תובנות שבמצב הגשמי היא בדרך כללי מתקשה להגיע אליהן – הוא קלט לפתע שנשמתו היא ישות בת-אלמוות, וכי יש לו חירות בחירה, וכי הוא איננו חייב להישאר עבד נרצע – כפי הוא חשב עד אז – לבוסים האפלים שלו. ואז חלה נקודת התפנית הרוחנית שלו.
  14. אבל, מה חולל את אותו מהפך? לאחר שברנרד כבר חשף בפני סטון שהמוות הקליני שלו היה נקודת התפנית והשינוי שלו, איש התקשורת ממשיך "לחפור" – מה שנראה בעינינו כחציית קו כלשהו של גבולות הטעם הטוב. ייתכן כי הוא עושה זאת משום שהוא חש כי ברנרד אולי אינו מגלה את כל האמת. וייתכן שהצדק היה עמו. שכן, בספרות המתארת חוויות של אנשים במצב של מוות קליני – תיאורים ודיווחים של אנשים כאלה שזכרו את מה שהם עברו באותו מצב ודיברו על כך לאחר החייאתם – מתואר ומדווח כי, אנשים שעברם היה מאופיין במעשים אפלים ומושחתים, ראו בעולם ההוא מראות מבהילים ומעוררי-חלחלה שהם הבינו כי ז ה מה שמצפה לנשמתם בעולם הנשמות. ומכיוון שברנרד, כפי שהוא מודה בגלוי – לא היה טלית שכולה תכלת – אולי מצפה איש התקשורת לשמוע תיאורים של מראות דמויי-גיהינום וכיוב'. אבל, ברנרד כאמור, אינו קוטל-קנים, והוא כבר מתורגל היטב כיצד להתחמק מתשובות שאין לו רצון להשיב עליהן.

 1. 16. בהתבסס על מה שהננו אנחנו, בני האדם: כוונת ברנרד היא, כמשתמע מדבריו, כי ראשי הקונספירציה הללו הם, למעשה, כנופיית פושעים המנסה לנשל את האנושות – את כל בני האדם, אותנו – מזכויותינו האנושיות לחיים, לחירות, לשגשוג, לשפע, להתפתחות וכו'. ולכן עלינו להעמיד מחדש ולהבין מחדש כי אנו הננו נשמות בנות-אלמוות הפועלות בגוף גשמי וכי הננו נשמות אלוקיות בעלות חופש בחירה אישי, וכי הקב"ה, בשלבי הבריאה של העולם הזה, הוא יתברך העניק אותו לבני האדם כולם, ככתוב בספר בראשית: "פרו ורבו ומלאו את הארץ". ומכיוון שהכוכב הזה מיועד לנו, לבני האדם עלי אדמות, הרי שאנו, בני האדם, הננו בעליו האמתיים, ולא כנופיית הפושעים עתירת העוצמה, עובדי הסטרא-אחרא החולשים כרגע על כל עמדות העוצמה בעולם. ל א ה ם  הבעלים האמתיים של כגדור הארץ, אלא אנחנו! ומכיוון שכך, עלינו להבין מחדש מי אנחנו – הבעלים האמתיים של כדור הארץ – ולבסס מחדש את זכויותינו אלה ולהתאחד נגדם בכל דרך אפשרית – כדי לסלקם אחת ולתמיד מהמציאות של כדור הארץ.

 

את מי שיעניין ללמוד על ה"אילומינטי" יותר בפירוט, יוכל למצוא חומר רב ומשמעותי בכרך הראשון של ספרי, שזה הקישור אליו: consprotocols.co.il