martinique-206916_1920

 

חוק מס' 6666 מתאריך 1.5.2020 – השלב הבא בהפרדת בני-האדם במסווה תרמית ה"קורונה". 

עליית מדרגה בהעמקת הפירוד ובהרס המרקם האנושי – באמתלה של "הגנה מפני המגפה".

השלב הבא ב"מאבק" במגפת "קורונה" המדומה, אמתלה של שירות בריאות הציבור

הוא חוק מס' 6666 שעבר בקונגרס האמריקני לפי כשבועיים וחצי בתאריך 1.5.2020.

חוק זה מעניק סמכות לנציגים של המשטר (מערכת הבריאות? גוף אחר?) להיכנס אל האזרח הביתה, "לבדוק" את כולם ו"לקבוע" אם יש מי מבני המשפחה שנמצא חיובי לקורונה.

ואם כן – כדי "שלא תדביקו" את ילדיכם – הם רשאים לקחת את ילדיכם (או את הוריכם) כדי שתישארו בבידוד. כלומר ההפרדה נעשית עכשיו לא רק במישור החברתי

אלא במישור האינטימי ביותר: המשפחתי. כך הם מתכננים לפורר את המרקם החברתי – הפרד ומשול – להפוך את כל החברה לפירורי תאים – ולהביא את הכוח שלנו כבני-אדם ואת החוסן הרגשי והפסיכולוגי שלנו להתנגד לתכנית השטנית – לרמה של אפס.

אין ספק. אנו חיים כבר בעיצומו של "הסדר העולמי החדש", אשר עצם המספר 6666 כבר מצביע מיהו ומהו הכוח הרוחני המזין את המערכת המקדמת פעולות אלה בעולם.

אנא צפו בסרטון – הוא מתורגם לעברית – ועשו בו כל שימוש שאתם מוצאים לנכון.

בהזדמנות זאת אני ממליצה בכל לשון של המלצה לצפות  ב כ ל  הסדרה של סרטוני "האמת על קורונה" של דני וידיסלבסקי. אלה הן כתבות לא ארוכות, רציניות מאד ומאוששות על ידי מסמכים ואנשי מקצוע – אודות תרמית המאה, אם לא תרמית האלף "מגיפת הקורונה" המדומה.  מגישה לכם רק לדוגמה את פרק 14 בסדרה חשובה וחיונית זאת. 

 >