תמונה ראשית

desktop-3170198_1920

טרילוגיית "המטריקס" – סדרת שלושת סרטי המד"ב מסוף המאה הקודמת/תחילת המאה החדשה – משרתת, כמו הרוב המכריע של סרטי המד"ב, את מערכת הקונספירציה. הסדרה נועד – כמו יתר סרטי המדע הבדיוני – לאקלם את ההמונים ולהטמיע בתודעתם את המציאות שה"אליטות" העולמיות (מערכת הקונספירציה) משליטות והולכות בעולם. טרילוגיית המד"ב, "המטריקס" (Matrix), איננה שונה במובן זה שמטרתה היא לשרת את מערכת הקונספירציה. אלא שמסריה מורכבים, מרחיקי לכת ומוצפנים הרבה יותר מאלה שביתר סרטי המדע הבדיוני. המיוחד שבטרילוגיית "המטריקס" היא הרובד הרוחני-הדתי התופס מקום מרכזי – אולי אפילו החשוב ביותר – בסרט.

על פניה, טרילוגיית "המטריקס" (Matrix, סוף המאה ה-20/תחילת המאה ה-21) – מותירה בצופה את הרושם כאילו היא מבטאת מעין מחאה כנגד קונספירציה כלשהי לכלוא את האדם ואת תודעתו בתוך מציאות מדומה ומלאכותית וכו', בשעה שבמבט מעמיק יותר "המטריקס" היא , אולי, היצירה המובהקת ביותר בשירות הקונספירציה.

matrix-3109378_1920

על פניה, טרילוגיית "המטריקס" (Matrix, סוף המאה ה-20/תחילת המאה ה-21) – מותירה בצופה את הרושם כאילו היא מבטאת מעין מחאה כנגד קונספירציה כלשהי לכלוא את האדם ואת תודעתו בתוך מציאות מדומה ומלאכותית וכו', בשעה שבמבט מעמיק יותר "המטריקס" היא , אולי, היצירה המובהקת ביותר בשירות הקונספירציה. נקדים ונאמר כי סרטי המדע הבדיוני משרתים כמה וכמה מטרות, כולן בשירות הסדר העולמי החדש, הוא המציאות שה"אליטות" העולמיות (מערכת הקונספירציה) משליטות והולכות בעולם:  

 1. אחת ממטרות סרטי המד"ב היא להטמיע בתודעת הציבור בעולם את כל חידושי הטכנולוגיה המוסתרים מאתנו מזה עשרות בשנים ואשר – במוקדם או במאוחר – אנו צפויים לפגוש בהם. במובן זה, אחת ממטרות המד"ב היא "לאקלם" את אוכלוסיית העולם למציאות המתוכננת בעבורה בידי ה"אליטות" כך, שכאשר יהיה עלינו להתמודד עם חידושי טכנולוגיה שמעבר לכל דמיון – במקום להיתקף בשיתוק מנטאלי מרוב ההלם, נזהה משהו מוכר ונאמר לעצמנו: "אה! זה כמו בסרט המד"ב הוא וההוא!"

 מטרה שניה של סרטי המד"ב היא, איכשהו, הפוכה לקודמתה והיא: שכאשר ייוודע לנו כי קיימות בעולמנו טכנולוגיות הנראות לנו עדיין דמיוניות – בשעה שהן קיימות כבר מזמן אלא שהוסתרו מידיעתנו – נגיב: "מה פתאום? זה לא יכול להיות! זה מופיע רק בסרטי המדע הבדיוני". במובן זה סרטי המד"ב הם גם סוג של הטעיה ושל דיסאינפורמציה מחד; וגם נועדו גם ליצור בתודעתנו סוג של בלבול ואי-הכרת המציאות כמות שהיא, מאידך.

 3. אבל לסרטי המד"ב מטרה נוספת והיא: שתילת הרעיונות, האמונות, הגישות, הדעות, העמדות והתכנים של "הסדר העולמי החדש" בתודעת הציבור בעולם, אבל בצורה מוסווית באמצעות סמלים, שמות, רמיזות או מטפורות המוצפנות בסרט. היבט זה הוא סוג של הכנה מנטלית של האנושות לקראת הסדר העולמי החדש.

 להלן אי אילו מן היעדים המעשיים של סרטי המדע הבדיוני, לפחות העיקריים שבהן.

 1. להפגיש את אוכלוסיית העולם עם הטכנולוגיות המוסתרות מידיעת הציבור כסוג של הכנה לקראת הסדר העולמי החדש. 

אחת ממטרות סרטי המד"ב היא להטמיע בתודעת הציבור בעולם את כל חידושי הטכנולוגיה המוסתרים מאתנו מזה עשרות בשנים ואשר – במוקדם או במאוחר – אנו צפויים לפגוש בהם. במובן זה, אחת ממטרות המד"ב היא "לאקלם" את אוכלוסיית העולם למציאות המתוכננת בעבורה בידי ה"אליטות" כך, שכאשר יהיה עלינו להתמודד עם חידושי טכנולוגיה שמעבר לכל דמיון – במקום להיתקף בשיתוק מנטאלי מרוב ההלם, נזהה משהו מוכר ונאמר לעצמנו: "אה! זה כמו בסרט המד"ב הוא וההוא!"

דוגמאות לטכנולוגיות מן הסוג הנ"ל:

– מסעות בזמן,

– טיסות קבועות לירח ולכוכב מאדים באמצעות כלי תנועה הטסים על אנרגיה אלקטרומגנטית או אנטי-גרביטציונית,

– מושבות אנושיות על פני כוכב מאדים בסדר גודל של עשרות מיליוני בני אדם, מאז   שנות השבעים או השמונים של המאה הקודמת.

– אינטליגנציה מלאכותית ושכפול בני אדם בהיקף המוני,

– טיסה בחלל במהירויות על אור,

– שיטות התנעה אלקטרומגנטיות לטיסה בחלל.

– תפלול (מניפולציה) של מסלולי זמן שונים.

 2. הטעייה, בלבול ודיסאינפורמציה בקשר למציאות הטכנולוגית, הפוליטית ובכלל 

 1. מטרה שנייה של סרטי המד"ב היא, איכשהו, הפוכה לקודמתה והיא: שכאשר ייוודע לנו כי קיימות בעולמנו טכנולוגיות הנראות לנו עדיין דמיוניות – בשעה שהן קיימות כבר מזמן אלא שהוסתרו מידיעתנו – נגיב: "מה פתאום? זה לא יכול להיות! זה מופיע רק בסרטי המדע הבדיוני". במובן זה סרטי המד"ב הם גם סוג של הטעיה ושל דיסאינפורמציה מחד; וגם נועדו גם ליצור בתודעתנו סוג של בלבול ואי-הכרת המציאות כמות שהיא, מאידך.

 3. שתילת השקפות, עמדות וגישות – חינוך מחדש – בתודעת אוכלוסיית העולם כהכנה לקראת הסדר העולמי החדש.

 1. אבל לסרטי המד"ב מטרה נוספת והיא: שתילת הרעיונות, האמונות, הגישות, הדעות, העמדות והתכנים של "הסדר העולמי החדש" בתודעת הציבור בעולם, אבל בצורה מוסווית באמצעות סמלים, שמות, רמיזות או מטפורות המוצפנות בסרט. היבט זה הוא סוג של הכנה מנטלית של האנושות לקראת הסדר העולמי החדש.3.

 דוגמאות לחשיפת טכנולוגיות קיימות המוסתרות מהציבור:

 • בסרט המד"ב (Blade Runner 1989) יכולנו ללמוד שאנו, ׁ(כלומר תאגידים פרטיים מסוימים בעולמנו) כבר מייצרים רובוטים אורגניים זהים בצורתם לאדם, אשר אורך החיים שלהם קצר בהרבה מזה של בני אדם. בסרט זה הם מופעלים בכוכבים אחרים במשימות מסוכנות במיוחד של כריית מחצבים או כיוב'. למרות אורך החיים הקצר שלהם –  4 שנים בלבד – יש להם כוח פיזי מרשים מאד. בסרט זה, שלושה מהם מגיעים לכדור הארץ כדי לאתר את המהנדס שיצר ושתכנת אותם ולבקש ממנו שיארך  את משך חייהם.

binary-code-2987483_1920

 • בסרט המד"ב "כפר הארורים" (1994) יכולנו ללמוד שאנו כבר משכפלים יצורים דמויי-אדם, שהגנים שלהם הם תערובת אנושית וחוצנית, שהם משוללי-נשמה וכי גופיהם מאוכלסים בידי ישויות שדיות. עוד למדנו כי יצורים אלה – הנראים כבני אדם לכל דבר ועניין – היו מצוידים בכוחות טלפתיים שטניים וברוע שקשה לזהות במאגר ההתנהגויות האנושיות. 

face-3189819_1920או למשל, בסדרת המד"ב, "מלחמת הכוכבים" יכולנו ללמוד כי קיימת כבר התארגנות בין כוכבית של בני-אדם מכדור הארץ ושל נציגי כוכבים אחרים מגלקסיות שונות. ("הקונפדרציה הבין-גלקטית"). עוד מלמדת אותנו הסדרה כי אותם יצורים מכוכבים אחרים אינם אנושיים לא בצורתם וכמובן גם לא במבנה הנפשי שלהם. עוד לימדה אותנו סדרה זאת כי בידינו כבר הטכנולוגיות לשבט יצורים דמויי אדם בהיקף תעשייתי, כי כנראה הדבר אכן נעשה וכי שיבוטים דמויי-אנוש אלה משמשים כרגע בתפקיד לוחמים. עוד מלמדת אותנו הסדרה "מלחמת הכוכבים" כי בידינו כבר הטכנולוגיה לייצור סייבורגים, Cyborgs, מכונות בצורת רובוטי מתכת שחוברה להם תודעה אנושית ואשר יכולת הלחימה, התנועה והפעולה שלהם הם מבהילים בעצמתם.

 • סדרת המד"ב "מלחמת הכוכבים" מלמדת אותנו גם משהו בקשר למציאות הרוחנית של עולמנו: שהכוח הרוחני האפל המנסה להשתלט על הגלקסיה מייצג , למעשה, את הכוח הרוחני המנסה להשתלט בפועל על כדור-הארץ. כוח זה מבוסס, בעצם, על מאגיה שחורה. לשם נטרולו הומצאו (בסרט) "אבירי הג'דיי" – מעין אבירים-לוחמים שהם לוחמי אור – המוכשרים להילחם בכוחות האופל הללו. בניגוד לגורמים האפלים המנסים להשתלט על הגלקסיה (מטפורה לכדור-הארץ, אבל עם אפשרות לכוונה לגלקסיה כולה) אשר מאפייניהם הם: אנוכיות חסרת גבולות, יהירות מופלגת, חוסר רחמים, הטעייה ותרמית, ניצול, כיבוש והרס, רוע שאין לו גבול; עקרונות הפעולה של אבירי הג'דיי (Jedi) אמורים להיות ולעתים הינם: יושר, התבוננות עצמית, אמת, צדק, שליטה על היצרים ועל התאוות, מסירות נפש לתפקידם, שהוא משהו כמו "מגני האנושות והמשטר הדמוקרטי".  אבל סדרת "מלחמת הכוכבים" מלמדת אותנו עובדה נוספת והיא שלעתים קרובות למדיי אבירי ג'דיי עשויים להתהפך ולעבור לצד האפל, משום שלבני אדם יש חירות בחירה; בעוד שבאף אחד מסרטי הסדרה הזאת לא נמצא אביר אפל ההופך את עורו לאביר-אור. וזה אומר דרשני. זהו, כשלעצמו, הוא מסר.

binary-3175073_1920

 • סרט המד"ב "אווטאר" Avatar – מלמד שתאגידים פרטיים מכדור הארץ פועלים על פני כוכבים אחרים – ומחריבים תרבויות פלנטריות שלמות – ללא כל שיקולי הגינות או מצפון – אך ורק ממניעים של תאוות בצע, כדי לנצל את משאביו של כוכב זה או אחר. עוד מלמד סרט זה שתאגידים מסוימים כבר השיגו שליטה טכנולוגית ויכולת טכנולוגית להעתיק תודעה מאדם חי לגוף מלאכותי שהוא תוצר גנטי שהופק במעבדה, כדי להפעיל כפילים בעלי דנ"א אנושי או כפילים בעלי דנ"א שהוא תערובת אנושית/חוצנית – במשימות שונות המשרתות את התאגיד.

matrix-2953863_1920נראה כי צופים שאינם בקיאים ממש בסוגיית הקונספירציה הגלובלית ובמטרותיה יתקשו להבין באופן חד משמעי את מסרי הסרט, אף כי הם לבטח ייצאו מהסרט עם תחושת אי-נוחות עמוקה ועם רשמים לא מוגדרים אבל טורדי-מנוחה, אשר מן הסתם יפעילו את מחשבתם ואת רגשותיהם, איש איש לפי מבנה התודעה שלו. מכל מקום, כדי לנסות ולמצוא ידיים ורגליים בטרילוגיה הזאת, יש לנתח אותה בכמה רמות של משמעות, סמלים ומסרים.

"המטריקס"  –  המסגרת הכללית של העלילה/הפעולה

כדור-הארץ הוא עיי חורבות. זאת מראים בסרט בחלקיק שנייה ובמשפט אחד. קל מאד להחמיץ נקודה זאת. אין זה ברור אם החורבן נגרם כתוצאה ממלחמות שחוללו בני האדם בינם לבין עצמם, או אם כתוצאה ממתקפה רצחנית נגד כדור-הארץ מצד כוח חיצוני. כך או אחרת, על כדור-הארץ ועל האנושות השתלט כוח/גורם זר, בלתי אנושי, אשר יצר, באמצעות מערכת מחשבים אדירת-ממדים, מציאות מדומה – "המטריקס" – שבה לכודה התודעה של הרוב המכריע של בני המין האנושי, באופן שבני האדם מזהים את המציאות המדומה הזאת עם מציאות חייהם האמתית,  ש ה ם  בחרו בה.   אבל לא כולם לכודים ברשת "המטריקס". קיים עדיין מיעוטי זעיר בקרב האנושות – נשמות שאינן נכנעות באופן אוטומטי לסמכות, או נשמות בעלות מקוריות, תעוזה ומחשבה עצמאית – מיעוט אשר מרגיש ויודע שמשהו איננו כשורה במציאות הסינתטית הזאת. מיעוט זה מחפש תשובות לשאלות המנקרות בתודעתו.

matrix-2953883_1920אבל, זהו רק חלק מהתמונה.  הגורם הזר שהשתלט על האנושות ועל העולם ממיר בקצב מהיר מאד את בני-האדם בעולם בכפילים סינטטיים שצורתם החיצונית זהה לחלוטין לזו של בני האדם, אלא שהם משוללי נשמה. במקום נשמה מאכלסת את גופם הפיזי של יצורים מלאכותיים אלה ישות שדית המתעבת בני אדם בתיעוב עמוק וחסר פשרות.  יצורים אלה – שבני האדם האותנטיים מזהים בטעות כבני אדם – השמידו בהדרגה את הרוב המכריע של בני האדם המקוריים גנטית שבכדור-הארץ, עד כי נותר מצב – והוא המצב שבו מתחיל ומסתיים הסרט – שמכל האנושות נותרו לא יותר מאשר כמה מיליוני בני אדם, שארית פליטת האנושות, המסתתרים במקום מסתור בעיר תת-קרקעית בשם "ציון". אלה הם אחרוני האנשים שטרם נכנעו ל"מטריקס" ואשר המטרה ה"בוערת" ביותר של סוכני ה"מטריקס"´ – היצורים השדיים – היא לחשוף את המסתור שלהם ולהכחידם כליל מעל פני כדור-הארץ. אשר על כן, מתארגנת מערכת "המטריקס" למלחמת ההשמדה האולטימטיבית נגד אחרוני בני המין האנושי החופשיים עדיין מרשת "המטריקס" והמסתתרים בעיר ציון.

בתוך כך מתכוננים ומתארגנים גם אנשי העיר ציון למלחמה הבלתי נמנעת הקרבה ובאה.

עד כאן, סיפור המסגרת. מכאן ואילך העניינים רק מסתבכים והולכים. על כן,

מנקודה זאת ואילך מתבקש ניתוח הטרילוגיה על-פי פילוח לרבדי משמעויות, כדי לנסות לזהות, איכשהו, איזשהו סדר בבליל המסרים, המידע, המשמעויות והאינדוקטרינציה הסמויה לתודעת הסדר העולמי החדש, שזאת היא, למעשה, המטרה הסמויה של הטרילוגיה.

 

 1. 1. חשיפת טכנולוגיות שכבר הושגו והן מיושמות, אלא שבאופנים ובמקומות מוסתרים מהציבור.

 

א) שליטה בטכנולוגיות של מסע בזמן ושל מעבר ממסלול זמן למשנהו.

קבוצת "פורשי המטריקס", כגון מורפיאוס, טריניטי, ניאו וחבריהם חיים ומתנהלים למעשה  בתוך ספינת-אוויר ענקית שהעתיקה את עצמה למסלול זמן אחר, כדי להסתתר מפני "המטריקס". משמע: ישנם כבר בכדור-הארץ תאגידיים שהשיגו כבר שליטה בטכנולוגיות של מסע בזמן ושל מעבר ממסלול זמן למשנהו. נשמע הזוי? אולי. אבל "פורשי" תכנית החלל הסודית (SSP Whistle-blowers), החושפים לאחרונה את הנעשה על פני כוכב מאדים ועל הירח – מאשרים זאת.  חפשו נא ביוטיוב ערך כמו: SSP Whistle-blowers, או Corey Goode, ותיווכחו.  וכאמור, טכנולוגיות מתקדמות אלה נמצאות ברשות תאגידים פרטיים – רבי עצמה – ולא בידי ממשלות העולם, כך שלאזרחי העולם אין גישה אליהן וברוב הזמן גם לא מושג על עצם קיומן. ותאגידים פרטיים אלה פועלים כולם – או רובם – בשירות מערכת הקונספירציה. או, ליתר דיוק, הם חלק ממערכת הקונספירציה. הם משמשים כלים מעשיים רבי עצמה בידי הקונספירציה.

ב) ייצור כפילים אורגניים דמויי-אדם, הזהים בכל פרט למקור שלהם.

אחת ממטרותיה החשובות של מערכת "המטריקס" היא המרת כל בני האדם עלי אדמות בכפילים רובוטיים אורגניים, אשר אמנם נראים זהים לבני אדם בכל פרט ופרט, אבל הם למעשה רובוטים אורגניים משוללי נשמה הנשלטים מרחוק בידי מתכנן מערכת "המטריקס". מכיוון שכך, פעולת בני אדם בתוככי מערכת "המטריקס" היא מסוכנת מאין כמותה  בעיני אדריכל "המטריקס", משום שבני האדם – בשל חירות הבחירה שלהם – הינם יצורים בלתי צפויים ועל-כן בלתי ניתנים לשליטה מוחלטת. אשר על כן,  הנהגת "פורשי המטריקס" מייצרת אף היא כפילים אורגניים לאותם בני-האדם המקוריים גנטית (Genetically Authentic) המתנדבים לפעול בחזית המאבק נגד "המטריקס", כדי שכפילים אלה יישלחו לפעולה אל תוככי מערכת "המטריקס" (שבכדור-הארץ), בעת הצורך, בעוד הגוף האנושי המקורי של האדם המקורי נותר שמור ומוגן בתנאי בטיחות בספינת האוויר הפועלת במסלול זמן שונה, בעוד התודעה שלו מועתקת לכפיל. כפילים אורגניים אלה הם אמנם רק שכפול פיזיולוגי מדויק של בני האדם המקוריים, הנהגת פורשי המטריקס, כלומר גוף בעל נתונים זהים למקור האנושי, אבל גם יותר מכך: אל גופים אלה מועתקת גם התודעה של האדם המקורי שגופו נשאר בספינת האוויר. ובנתונים האלה, יש לכפיל גם את יכולת הבחירה של האדם המקורי. מאידך, כל עוד הכפיל פועל בשטח בתוככי מערכת "המטריקס", מוטל הגוף האנושי המקורי הרחק מהכפיל שלו, ללא הכרה – אף כי מוגן היטב פיזית – בספינת האוויר שבה חיים  "פורשי המטריקס" מחוץ למערכת הזמן של "המטריקס". הכפיל הביו-גנטי של האדם מכונה במונח "אווטאר"  (Avatar) בסרט שהופק כתריסר שנים לאחר מכן.

ג. טכנולוגיה של העתקת תודעה מגוף אנושי לגוף של כפיל גנטי.

יש לדעת כי כפיל ביולוגי/אורגני/גנטי מכל סוג איננו אלא מעין רובוט, משום שהוא משולל נשמה. ייצור נשמות איננו בתחום היכולת של בני האדם, משום שאדון הנשמות הוא הבורא בכבודו ובעצמו.  מאידך, גוף חומר ללא נשמה הוא חסר תודעה ואין לו שום יכולת-פעולה. הוא למעשה גווייה. ולכן, כדי שהכפילים האורגניים/הסינתטיים הללו יפעלו – יש להרכיב להם תודעה. "המטריקס" מלמד אותנו כי יש כבר בידינו טכנולוגיות להעתקת תודעה אנושית ולהרכבתה במוח של כפיל אורגני, כדי לאפשר לו לפעול מתוך חיקוי לאדם. הפתרון הטכני של העתקת התודעה של האדם המקורי אל מוח ה"אווטאר" שלו – גוף הכפיל – יש בו סיכון גדול, שכן פגיעות בגוף הכפיל ניכרות בגופו המקורי של האדם ואם מחסלים את הכפיל – רב הסיכוי כי האדם המקורי יאבד אף הוא את חייו. עם זאת, לכפיל האורגני/הסינתטי יש אי אילו יתרונות על פני הגוף המקורי האנושי: הכפיל מיוצר באופן שאפשר להזרים לתודעה שלו- תוך שניות – תוכנות ידע שונות ומגוונות וכך להכשירו תוך פרקי זמן קצרים מאד לביצוע פעולות מורכבות ביותר ואף מסוכנות במיוחד, שבאופן רגיל לימודן ותרגולן בידי אדם אותנטי אורכות חודשים ושנים. למשל: באמצעות תכנות למידה כאלה לימדו את ניאו את תורת הלחימה קונג-פו והקנו לו מיומנויות מדהימות ממש, תוך עניין של שעות. בדרך זו הוא למד לרוץ במהירות על-אנושית, לדלג באוויר לגבהים שבני אדם אינם מסוגלים להם, לרוץ על פני קירות, להיאבק בקרב מגע בעצמה ובמהירות בל-ייאמנו, להנחית אגרוף בעצמה המעיפה את היריב עשרות מטרים ממנו והלאה, לקפוץ מגבהים מסחררים של עשרות מטרים ללא פחד מהתהום הפעורה מתחתיו, לעצור כדורי רובה באמצעות כוח הריכוז, לעקור מוטות עבים מאד מהמדרכה כאילו היו שורש של גזר, לשלוט במיומנות במכונת-ירייה, לעוף באוויר, כמו סופרמן. בקיצור באמצעות תכנות למידה אלה יכול הכפיל להגיע למדרגת תפקוד של לוחם-על (Super-Soldier), מה שהאדם האותנטי אינו מסוגל. מאידך, הכפיל – ללא התודעה של האדם, אשר מורכבת במוחו – הוא חסר ערך לחלוטין וחסר כושר פעולה מכל וכל. למעשה, חסר חיות.

על קיומן בפועל של טכנולוגיות אלה ברשות המין האנושי – בידי תאגידים פרטיים, כמובן ולא בידי ממשלות – אפשר כבר לשמוע עדויות לא מעט ממקור ראשון בסרטוני יוטיוב למיניהם, מפי אנשים שהיו מעורבים ישירות בסוג זה של תעשייה, בצורה זו או אחרת. חפשו בבקשה ביוטיוב Synthetic Beings,, Cloning  Synthetic Humans, ועוד.

 

ו. יצירת מציאות חלופית וירטואלית

סדרת "המטריקס" מגלה לנו גם כי בידי בני המין האנושי קיימות כבר גם טכנולוגיות המאפשרות להפיק מציאות וירטואלית מדומה, אשר בכוחה להטעות בני אדם להאמין שזאת אכן המציאות האותנטית. ואכן, כל מערכת "המטריקס" איננה אלא מציאות אחת ענקית ומדומה העוטפת את כל כדור הארץ. מאליו מובן כי גם "פורשי המטריקס" יודעים כיצד ליצר מציאות מדומה, לכל צורך שהוא. למשל, כאשר ניאו וטריניטי החליטו לחלץ את מורפיאוס מידי שוביו/מעניו משוללי-הנשמה שבמערכת "המטריקס", דווקא באמצעות ירי במקום בנשק הקרינה ה"פייזר" – הם העלו בהקשת מקש-מחשב מציאות מדומה של מחסן נשק ענקי ובו אינספור כלי ירי, אשר בהם הם הצטיידו כדי לתקוף את המבנה שבו היה מורפיאוס שבוי ונתון לעינויי ה"סוכנים" השדיים של "המטריקס".

המציאות החלופית – ההולוגרמות – הן כיום טכנולוגיה כמעט סטנדרטית. מפי  דמות ידועה בחוגים שונים בארצנו נודע לי כי באחת ההופעות של אמן ישראלי ידוע האמן התאחר להגיע להופעתו – אולי בגלל פקקי תנועה – וכדי שהקהל לא יאבד סבלנות – הופיעה דמות ההולוגרמה של האמן על הבימה ומשם ירדה אל הקהל ונכנסה עמו למגעי גומלין כגון הורדת הכובע מהראש כמחווה "שלום" – בעוד הקהל בטוח כי הדמות המדומה היא האמן עצמו. כעבור זמן-מה הגיע לאולם האמן עצמו, כיבה את ההולוגרמה שלו ואמר לקהל: "סליחה שאיחרתי. אני שמח להיווכח שבינתיים נהניתם מהמופע של ההולוגרמה שלי." לכן אנו שבים ואומרים: מה שמראים לנו בסרטי המדע הבדיוני איננו אלא האמת, שטרם ידועה לנו.

ז. העתקה לנתוני זמן ומקום אחרים – Time-Lines Transfer

כבר הזכרנו כי הנהגת "פורשי המטריקס" חיה לא על פני כדור-הארץ – ששם מסוכן מדי בעבורם – אלא בתוך ספינת אוויר ענקית המועתקת לזמן אחר. ואל כדור הארץ השבוי במערכת "המטריקס" – הם מגיחים רק לצורך משימות מעשיות הקשורות למאבק שלהם, כגון: השגת מידע, שחרור שבוי, מאבק פעיל ב"סוכני" "המטריקס", חיפוש אחר אדריכל "המטריקס", מפגש עם ה"אוראקל"
("חוזת-העתידות") וכיוב'. אישור לקיומה של טכנולוגיה זאת אנו שומעים בשנים האחרונות ובעיקר בחודשים האחרונים מפי עריקי תכנית החלל הסודית אשר היוטיוב מלא בעדויותיהם מסמרות השיער מהנעשה על פני הירח ועל פני כוכב מאדים והרבה מעבר אליהם במרחבי מחלל. חפש ביוטיוב:
Secret Space" Program Whistleblowers", או: SSP Timelines Transfer Technology, או: Paris Tosen, Timelines.

 2. חשיפת החזון האמתי של ה-Matrix/מערכת הקונספירציה

המטרה המידית של "המטריקס"/מערכת הקונספירציה של ה"אליטות" העולמיות היא החיסול הטוטאלי של חירות הבחירה האישית ושל עצם האנושיות של בני המין האנושי, על כל מרכיביה: חשיבה עצמאית, אהבה, חברות, נאמנות, מסירות נפש לערכים או לאומה, למשפחה או לאנשים; יושר, אמת, צדק, יצירתיות וכו'.

ובשלב הבא, בתמצות גמור, החזון שלהם הוא המוות, החידלון והכיליון המוחלט של אוכלוסיית המין האנושי. זאת הסיבה שבגללה בסדרת "המטריקס" בני האדם האמתיים, המקוריים גנטית וביולוגית – אנחנו – מתמעטים והולכים בתהליך קבוע ובלתי מתפשר ומוחלפים בכפילים אורגניים רובוטיים – אמנם זהים בצורתם לנו – אבל משוללי נשמה ומשוללי חופש בחירה, בעלי תודעה מלאכותית שהושתלה למוחם בתהליך טכנולוגי. וזאת גם הסיבה שאותם בני האדם האותנטיים  המעטים – המזהים אכן את מערכת "המטריקס" בתור מציאות מלאכותית ואינם כבולים בהטעיה ההולוגרפית שלה – נרדפים על פני כדור-הארץ באופן שנותר מהם רק קומץ של כמה מיליוני בני-אנוש המתבצרים והמסתתרים בנבכי האדמה בעיר התת-קרקעית "ציון".  רעיון זה אמנם אינו מרומז בסרט, אבל ייתכן, כמובן, שמערכת "המטריקס" מחזיקה את אותם פליטי האנושות בחיים כמאגר לחומרים גנטיים לעתיד לבוא, לשם המשך ייצור הרובוטים האורגניים דמויי האדם, לשם הנצחת האכלוס של כדור הארץ בהם.

מה שעוד חשוב להבין הוא כי כל היצורים התבוניים (והאחרים) החיים על פני כדור הארץ – הן בני-אנוש אמתיים הלכודים באשליה ש"המטריקס" הוא המציאות והן סוכני "המטריקס" עצמם, היודעים בדיוק מה מתחולל – כולם לכודים ושבויים באותה מידה ברשת "המטריקס".  ל ה ם  –  אין חופש בחירה, משום ש"המטריקס" היא מערכת הבנויה על רובוטיזציה של כל היבטי המציאות ומבחינתה, חופש בחירה – המעניק לנבראים יכולת להפתיע ולהפגין התנהגות בלתי-צפויה –  איננו בא בחשבון.

את מערכת ה"מטריקס" – המציאות המדומה חובקת העולם – הגה, תכנן והקים  כאמור יצור דמוי-אדם המעיד על עצמו בסוף הטרילוגיה כי הוא אינו אנושי. הוא מציג עצמו כ"אדריכל" "המטריקס". יתר ישויות "המטריקס" מכנים אותו "המקור". דמות זאת, דמוית האדם, נראית כמו מהנדס גרמני או בריטי, או צפון-מערב אירופי, בעל עיני-פלדה כחולות אפורות, פנים חסרות-הבעה וקול מתכתי בלתי אנושי. בכל יצור – טבעי או מלאכותי –  החי בתוככי "המטריקס" הוא רואה לא יותר מאשר נתון במשוואה הענקית שהיא "המטריקס", שאותה הוא מנסה לאזן על בסיס קבוע ואף מצליח בכך באופן מרשים למדיי.  אבל לא במאת האחוזים. ישנן גם הפרעות. מצד אותם בני אדם שעדיין נותרו בעלי חירות בחירה ואשר מזהים את "המטריקס" בתור מה שהוא: שקר, הטעיה, מלכודת-מוות, כלא לרוח האדם ולעצם קיומו ואויב האנושות.

ואכן, "המקור" – מתכנן, מקים ומתפעל "המטריקס", באמת מזהה בחופש-הבחירה של בני האדם את הכשל האחד והיחיד שבמערכת הכמעט מושלמת והשטנית שהוא  הקים. הוא יודע היטב שכל עוד יחיו עלי אדמות – או יפקדו את כדור הארץ – בני-אדם אותנטיים בעלי חופש-בחירה – אין לו ולא תהיה לו שליטה מוחלטת על המערכת. 

ואכן סביב מוטיב חופש-הבחירה סובבים שלושת פרקי הטרילוגיה. וזהו גם המסר החוזר ונשנה כחוט השני בשלושת פרקי הטרילוגיה. המסר הוא שחירות הבחירה של האדם היא מרכיב בעייתי, משום שהיא, כביכול, הסיבה לאי -שקט, למלחמות, לסכסוכים ולכל הסבל על פני כדור-הארץ. המסר הסמוי שהסרט מנסה לטעת בתודעה של הצופה הוא שאילו בני המין האנושי היו מוותרים על חופש-הבחירה ומוסרים את עצמם מרצון לתכנות הרובוטי ומתחילים להתנהל מתוך צייתנות מוחלטת, מתוך כניעה גמורה ומתוך התאמת עצמם לדרישות המערכת הרובוטית – כי אז היו שוררים "שקט" ו"שלום" ברחבי "המטריקס" משום  ש א ז   הייתה המשוואה של "המקור" מגיעה לאיזון מוחלט. אבל, למעשה, האיזון המוחלט של משוואת "המטריקס" תובעת את המוות המוחלט של האנושיות ומכאן, של המין האנושי בתור שכזה.

וזאת אכן, בדיוק נמרץ גם תפישת והשקפת העולם של מערכת הקונספירציה. 

"ה ם", כמובן, לעולם לא יפיקו או יאפשרו הקרנת סרט המטיל סימן שאלה, למשל, על עצם החוקיות המוסרית והרוחנית של השתלטות מיעוט על כל אוכלוסיית כדור הארץ לשם ניצולה, שעבודה המוחלט ולבסוף לשם הכחדתה.

השקפת עולם זאת של ה"אליטות", היא, כמובן, שקר וכזב. משום שהסכנה איננה באנושיות ובחופש-הבחירה של בני האדם. זאת, משום שבני האדם מטבעם דווקא נוטים להתחבר זה לזה ולשתף פעילה לנוכח אתגרים, או סכנות. מאידך, מי שמחרחר את המלחמות בכדור-הארץ ומי שגורם למחסור ולגזל משאבי הכוכב מן האנושות – זה דווקא   ה ם, מערכת הקונספירציה העולמית. הם השורש והסיבה לכל תופעות הרוע, החמס, המלחמות, ההרג וההשחתה על פני כדור-הארץ. זאת ועוד: השקפת העולם האמתית של מערכת הקונספירציה מועברת בסרט, בנקודה מסוימת, בפי סמית, "הסוכן" השדיי של מערכת "המטריקס", המשכפל את עצמו עד אין קץ ומכריז ללא בושה ברוב שחץ: "אני אשלוט בכל העולם כולו!" באחד מסצנות הלחימה המרשימות בינו לבין ניאו – האנטיתזה האנושית שלו – הוא לוחש בארסיות ובשנאה תהומית באוזן יריבו האנושי: "אני מתעב אתכם, בני-האדם, כי בגללכם גם אני לכוד במטריקס. אין לך מושג עד כמה אני רוצה להיחלץ מהמטריקס. אני מתעב את הריח שלכם. אני מתעב את אופן ההתרבות שלכם, אני מתעב את הדפוס שלכם שכל אזור שאליו אתם מגיעים אתם מכלים את כל הסביבה – וממשיכים הלאה."  

הצגת בני המין האנושי כאחראים להרס הסביבה היא אחד הצירים המרכזיים באידאולוגיה  של "אליטות" הקונספירציה, משום ש"הרס" מדומה זה משמש להם האמתלה לתכנית דילול האוכלוסייה, חיסול כ-90% מאוכלוסיית העולם, בטענה כי המין האנושי מכלה את הסביבה הטבעית של כדור-הארץ. ואף זהו אחד משקריה הנפוצים של מערכת הקונספירציה אודות בני האדם. באחד ממקורותינו מוזכר כי בני הגזע השדיי אכן מזהים בני אדם על פי ריחם.

כמובן שהיצור השדיי, "הסוכן, מר סמית" – הנציג המובהק של "המטריקס" – לא ידגיש לעולם את היצירתיות המדהימה של המין האנושי, את יכולת האהבה שלו, את הפוטנציאל הרוחני של בני המין האנושי ובעיקר הוא לעולם לא יזכיר את העובדה שהם עצמם, הכפילים השדיים של "המטריקס" – מיוצרים מהמאגר הגנטי של בני האדם וחיים על חשבון העמל של בני האדם. שהם, הכפילים, הנם הטפיליים האמתיים על פני כדור הארץ.

 3. המסר הדתי/הרוחני של טרילוגיית "המטריקס"

מעבר למידע ולמסרים המוצפנים ב"מטריקס", כפי שתוארו עד כה, נראה כי רובד המשמעויות החשוב ביותר הוא דווקא המסר הרוחני/הדתי של הסדרה. ראשית, רבים משמות משתתפי העלילה שאובים מן המיתולוגיה היוונית העתיקה או מעולם הדת הנוצרית, או אפילו היהודית.  דוגמאות:

 • מורפיאוס – אחד מראשי המנהיגים של המאבק נגד "המטריקס" – קרוי על שם אליל השינה במיתולוגיה היוונית, מורפיאוס.
 • ניובה – מפקדת ספינת האוויר, מכוחות "פורשי המטריקס", קרויה על שמה של המלכה ניובה (Niobe), מהמיתולוגיה היוונית.
 • טריניטי – מונח מעולם הנצרות, שפירושו "השילוש" והרמז הוא ל"שילוש" הלא קדוש של הנצרות, מושג מרכזי בדת זאת.
 • ניאו – פירושו "חדש". בהיפוך אותיות, מתקבלת המלה One, שמשמעותה בהקשר הנוצרי (The One): הנבחר, האחד, המושיע-המשיח.

אבל בהקשר היהודי "האחד"  הוא האל היחיד והאחד, בורא העולם, אדון הנשמות, אלוקי ישראל והבריאה.

 • "המקור" (The Source) : על פי היהדות, "המקור" הוא כינוי לשורש המציאויות, הקב"ה בכבודו ובעצמו, מקור החיים. אולם בטרילוגיית "המטריקס" כינוי נעלה זה נתון ליצור שאינו אנושי הנחשב לאדריכל או למהנדס מערכת "המטריקס", המציאות הווירטואלית המדומה האופפת את כדור-הארץ ואת תודעת כל הנבראים החיים על פניו. מאליו מובן כי פרט זה איננו מקרי, אלא מגמתי. שכן, ראשי הקונספירציה, שהם עצמם פגנים בהשקפת עולמם, מעבירים כאן מסר כפירה שכאילו הבריאה איננה באמת מעשה אלוקי, כפי שמלמדת היהדות. ראשי הקונספירציה מעדיפים להציג מציאות נטולת בורא, משום שמציאות כזאת משחררת את האדם מציות לכוח עליון ומתירה את הרסן מכל דחפיו ויצריו, באופן שהוא מתבהם והולך ומידרדר מוסרית ורוחנית עד למדרגה של בהמה ממש, ומבחינת מערכת הקונספירציה דרדור זה הוא מעולה משום שבבהמות קל לשלוט ואותן קל לאלף, מה שאין כן לגבי בני אדם.
 • העיר "ציון": מושג זה לקוח מעולם היהדות. ציון הוא אחד הכינויים של העיר ירושלים, עיר הקודש, מעבר להיותו של "ציון" גם ההר הסמוך להר הבית. מדוע נבחרה דווקא ציון לייצג בטרילוגיית "המטריקס" את המפלט האחרון שבו מסתופפים אחרוני האנשים שנותרו עדיין אנושיים, בעלי חירות הבחירה, ואשר טרם איבדו את תודעתם לדעת, לטובת "המטריקס"? אולי משום שבאחת מנבואות הנביאים נאמר כי לעתיד לבוא, כאשר יגיע זמן של קושי וחורבן בעולם, "ובציון תהיה פליטה"? או שמא משום שבימאי הסרט הרגיש מחויבות לערבב מושגים רוחניים מכל הדתות, כדי לרצות את הנהגת הקונספירציה המתעתדת להשליט בעולם "דת" "שתאחד את כל הדתות"? לנו, כרגע, לא כל כך ברור מה יהיה אופי ה-Mix הזה, אבל נראה לנו כי זאת עוד אחת מהטעיות מערכת הקונספירציה, שכן הדת שהם מתכוונים להשליט בעולם היא למעשה, דת הסטרא אחרא.

     מושג "המושיע":

נראה כי שני מושגי המפתח/רעיונות המפתח אשר סביבם חגה הטרילוגיה – מזוויות שונות – הם:

 • חירות הבחירה – המאפיין הייחודי והמובהק של המין האנושי, מהות האנושיות של האדם.
 • "המושיע" – והכוונה היא לדמות המיועדת להושיע את כל בני האדם – הן את אלה שנותרו שבויים ב"מטריקס" והן את אלה ה"מורדים", המסתתרים מפני ה"מטריקס" בעיר החסויה והתת-קרקעית, ציון.

רעיון המושיע לקוח, כמובן, מהתנ"ך שלנו, של העם היהודי, שבו מנובאת (בספרי הנביאים) גאולת העם היהודי וגאולת האנושות כולה בהנהגת משיח בן דוד, מושיע משושלת דוד המלך, משבט יהודה.

תפקידו של משיח צדקנו על פי נבואות הנביאים הוא להחזיר לעמנו ולעולם כולו את האמונה בבורא העולם, את הציות לחוקיו כפי שניתנו בתורתנו הקדושה, ובתוך כך למשוך בחזרה לעולמנו את הקדושה ואת השראת השכינה שאבדו מן העולם עם חורבן שני בתי המקדש שלנו, שהיו בעבר בירושלים. תפקידו של משיח בן דוד הוא גם להוביל אותנו, את בני העם היהודי, לידי מימוש ייעודנו הרוחני בעולם – הקמת חברת מופת על יסודות הצדק החברתי ועל אדני האמת הרוחנית העליונה, חברה אשר תשמש דגם לחיקוי לכל אומות העולם. תפקיד נוסף של משיח צדקנו, ככתוב בנבואות נביאינו, הוא לקרוא לכל אומות העולם להשמיד את כל כלי הנשק שבעולם ולהשתית שלום אמת בין האומות ובכך לבטל מן העולם את מציאות המלחמה.

הדת הנוצרית, שצמחה מן הדת היהודית – העתיקה את רעיון המושיע מהדת היהודית כמובן, אלא שהנצרות העניקה לאותו מושיע משמעויות שונות לחלוטין  מאלה של המשיח על פי היהדות. המושיע הנוצרי – בזכות ייסוריו – שעל טיבם האמתי אפשר להתווכח – הוא פדה/פודה את מאמיניו מן העונש על חטאיהם. איזה הסדר רוחני נוח, אבל מדומיין! ועל פי הנצרות, בכך ש"המושיע", כביכול, הקריב את חייו – מה שאיננו נכון, שהרי הוא הוצא להורג נגד רצונו – הוא אפשר למאמיניו את החיים.  אשר על כן, ניווכח בי בטרילוגיית "המטריקס" – ייצרו לצופים מושיע מסוג חדש, בהתאם לרוח הפגנית של הסדר העולמי החדש, המתוכנן בידי מערכת הקונספירציה, המחויבת לאמונה פגנית, מתחום כוחות האופל.

אם המשיח היהודי מחונן בתכונות רוחניות נעלות ונשגבות, שבזכותן אומות העולם ייאותו להיכנע לתכתיביו הרוחניים שאחד מהם יהיה כינון שלום עולמי – הרי המושיע של "המטריקס" – מאופיין ביכולות-על של לחימה, בכישורי לחימה ההולכים ומשתכללים, הולכים  ונשחזים עם כל פרק ופרק בסדרה, עד שהוא הופך למעין לוחם-על  Super-Soldier, ברמה כמעט שדיית. "המטריקס" מציע למאמיני הסדר העולמי החדש מושיע שעיקר כוחו הוא מיומנויות לחימה פיזיות, מעין לוחם-על, מצויד באישיות משוללת כל ממד רוחני. הוא אפילו אינו מבטא יותר משניים שלושה משפטים רצופים בגלל כושר ביטוי מעוכב-משהו וחשיבה רדודה משהו.  ויותר מזה: אפילו את כישורי הלחימה שלו הוא לא באמת רכש באמצעות למידה אישית מייגעת או באמצעות מאמץ אישי של שנים, התובע התעמקות, חשיבה והתמודדות פנימית עם קושי ועם תביעות הגוף.  אלא מדובר בכישורים מלאכותיים שפותחו בו באמצעות תכנות מחשב שונות שהופעלו ישירות על תודעתו והקנו לו – בהינף פעולת-מחשב – את כישורי הלחימה המיתולוגיים שלו. מושיע זה הוא מעין רובוט משוכלל, דמוי אדם, שעוד נותר בו  מ ש ה ו,  שמץ – מחירות הבחירה האנושי. דמות זאת היא ניאו, "האחד", The One, המושיע הסינתטי נוסח הסדר העולמי החדש.   

ועם כל זאת, נראה כי בימאי הטרילוגיה לא הצליח, למרות הכול, להשתחרר מן התפישה הנוצרית המסורתית של "המושיע", אשר רק באמצעות מותו מציל, כביכול, את חסידיו. ולכן העיר "ציון" ניצלת מאיום ההשמדה המידי  – רק למראית עין כפי שניווכח –  רק לאחר שניאו נהרג ב"עיר המכונות", אזור הביעותים המסוייט, אשר שימש מקור האנרגיה הגולמית שמכוחה החזיק "מהנדס/אדריכל ה"מטריקס" – "המקור" – את כל ההולוגרמה הענקית הזאת, "המטריקס".

הצופה פשוט אינו יכול להחמיץ את הדמיון הרב בין תנוחת הצלוב הפגר עם ניאו ההרוג – עם זרועותיו הפרושות לצדדים, כשהוא מונח ללא רוח חיים, בשכיבה, נישא על זרועות התמנון המתכתיות של מפלצות המתכת שבעיר המכונות, לאחר שזרועות אלה נטלו את חייו.

ואולם ההקבלה ונקודת הדמיון רבת-המשמעות ביותר בין שני משיחי-שקר אלה היא העובדה ששניהם לא באמת הצילו את חסידיהם, לא מהשעבוד לרוע ולא מאיום ההשמדה.  

והראיות לכך הן:

א. עיר המכונות כמעט ולא ניזוקה והיא ממשיכה להתקיים במלוא ממדיה האדירים ואופייה המפלצתי.

ב. "המקור"/אדריכל "המטריקס" – אף הוא חי וקיים, בועט ומדבר. והוא, למעשה, הדמות המנצחת, הדמות החיה האחרונה הדוברת בסרט.  ל ו נתונה המלה האחרונה של הסרט והוא אכן מבטיח שבגרסה הבאה של "המטריקס", שהוא עכשיו עומד לשדרג, הוא לא עוד יאפשר את "וירוס" הבחירה החופשית, וירוס המחבל ביכולת שלו "לאזן" את המשוואה.

והא לכם החזון האמתי של מערכת הקונספירציה, של ה-cabal, אדריכלי הסדר העולמי החדש: עולם ללא בני אדם, או – לחלופין – עם יצורים דמויי אדם נטולי חופש בחירה.   

 

 

למעוניינים להתוודע ליתר סעיפי תכנית הפעולה של ה-cabal, מוזמן להיכנס לאתר

Consprotocols.co.il