חייבת להישאל השאלה: מי אתה הביטקוין? לאחר שמטבע ווירטואלי זה, מוצג בידי מייצגיו בתואר היומרני "מטבע רוחני". ממבט יותר מקרוב מסתבר כי תואר-איכות זה הוא למעשה חסר-כיסוי. הביטקוין אמנם איננו מטבע פיזי, אבל הוא רחוק מאד מלהיות רוחני במהותו. 

למען האמת, שני ההבדלים היחידים בין מטבע הביטקוין לבין כל מטבע אחר בעולם הם:

א. בזה שהביטקוין אין לו גרסה גשמית בצורת מטבע מתכת או שטר נייר. הוא רק דיגיטלי/וירטואלי. אבל בזה אין חידוש גדול, שכן אף רוב ההעברות הכספיות ש א נ ח נ ו  עושים ביום-יום הן על בסיס דיגיטאלי/וירטואלי ולא באמצעות העברת כסף גשמי. השימוש במזומנים תופס רק חלק זניח יחסית מהפעילות הכספית של רובנו.

ב. הביטקוין – וזה יתרונו היחיד – משוחרר מהתלות במערכת הבנקאית הממוסדת  החמסנית והעושקת אותנו ללא רחמים – מאז היותה. וזהו כמובן יתרון רב-משמעות. כמעט היחיד.

מכל הבחינות האחרות, הביטקוין הוא זהה לחלוטין ליתר המטבעות בחוסר הרוחניות שלו, במטריאליזם המניע אותו והמעצב את מה שהוא מייצג ואת דרך פעולתו. ואלה הן ההוכחות לטענה זאת:

  1. הוא מוגבל בכמותו. רק 21 מיליוני מטבעות תונפקנה ותימכרנה, לכל המקדים, על בסיס "כל הקודם זוכה". מה שמוגבל – הוא חומרי. חומרני. מטריאלי. רק מה שרוחני – איננו מוגבל אלא יש בכוחו להפיק מעצמו עוד ועוד.  כמו למשל אהבת אם, שככל שמספר ילדיה גדל, באותה פרופורציה גדלה גם האהבה שיש בכוחה להעניק.
  2. אחד ממייצגי הביטקוין ביוטיוב אמר עליו: "זהו מטבע שמראה על ההתפתחות של האנושות בכיוון אחדותי". אמירה זאת היא אמיתית רק בחציה, שכן נכון הוא שמטבע הביטקוין חוצה גבולות והוא בר-תוקף בכל המדינות. אבל מאידך, מייצג הביטקוין גם את הפך האחדותיות, את הפילוג ואת אי-השוויון הכלכלי והחברתי. שכן, אם רק 21 מיליוני מטבעות תימכרנה ולא יותר – משמע – כ ב ר נוצרת תחרות וכבר נוצר אי שוויון הזדמנויות ואי-צדק חברתי, משום שהעניים לא יחלמו אפילו על רכישת מטבע. אם כן – במה שונה תחזית זאת מאי השוויון הכלכלי-החברתי שיצרה המערכת הכלכלית הקיימת והמושחתת?
  3. אפשר לגנוב אותו כמו שגונבים כל נכס גשמי. אבל נכס רוחני, כמו יושר, אמת, מעשי צדקה, מעשי חסד, מאבק למען צדק חברתי, אמת וכיוב' ערכים רוחניים – אותם אי אפשר לגנוב. אז, הביטקוין איננו מטבע רוחני.
  4. כרגע, השימוש השכיח בביטקוין הוא עשיית רווח קל ומהיר, ללא מאמץ. רווח קל ומהיר זהו איננו ערך רוחני אלא ערך מטריאליסטי מובהק. אפילו וולגרי. אם מהי ההצדקה לכנות את הביטקוין "מטבע רוחני"?
  5. מסתמן הצורך לאבטח אותו מפני גניבה ופריצה ל"ארנק" הווירטואלי, בדיוק כמו לגבי כל מטבע גשמי אחר. אבל מה שרוחני אי אפשר לגנוב לעולם. האם אפשר לגנוב מצוות? לגנוב מעשי חסד? לגנוב ממישהו את יושרו האישי?
  6. והעיקר: הבסיס הרעיוני להקמת הביטקוין היה שיקול חומרני מובהק גם אם מוצדק לחלוטין: לחסוך את כל העמלות והכסף שגובים מאתנו הבנקים – תוך שימוש בכספנו – לרווחיו האגדיים של הבנק ושל אנשיו. שיקול זה הוא כלכלי חומרני מובהק אבל, כאמור, מוצדק לחלוטין ויש בו אפילו היבט רוחני אחד והוא שההשתחררות של הביטקוין מאחיזתם החמסנית של הבנקים באה לצמצם – אף אם במידת מה – את החמס נגד האנושות בידי המערכת הבנקאית העולמית והמקומית.

במובן זה – עצם החשיבה בכיוון של השתחררות – כצעד התחלתי –  מאחד ממעוזי ה"מטריקס" – היא כשלעצמה ראויה לשבח ולציון. אולי ברבות הזמן נתחיל לחשוב גם איך להשתחרר מיתר היבטי הצבת המנטאלית והרוחנית של מערכת הקונספירציה?

בכל מקרה הישג משמעותי אחד של הביטקוין – כתוצר לוואי של עלייתו – הוא חשיפתו את דפוס ההתנהלות של המערכת הבנקאית העולמית: דפוס של קונספירציה. שכן, טבעה של המציאות הוא שמדינות יש ביניהן ניגודי אינטרסים וקשה מאד לראות מדינות מתאמות ביניהם מדיניות כלכלית, מדינית או אחרת. אבל במקרה של הביטקוין – נכחנו לפתע כיצד רוב המערכת הבנקאית בעולם – מתגייסת כאיש אחד ומתאחדת כדי לחנוק אותו. תיאום זה בין הבנקים במדינות כה רבות בעולם איננו מקרי. הוא מוכיח, לדעתנו, הוכחה נחרצת כי ישנה  י ד   א ח ת  המכתיבה מאחורי הקלעים את ההתנהלות הזאת. וזאת הקונספירציה, אשר המערכת הבנקאית היא אחד מכליה רבי העצמה ביותר לרושש את אנושות העולם – כלומר את כולנו – כדי להכשיר את הקרקע לקראת הפיכתנו לעבדים. פשוטו כמשמעו ולא כמטפורה.

ולכן, אני מאחלת הצלחה רבה לביטקוין בתור תחילת השחרור מכבלי הקונספירציה!

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/363463

 ולבסוף: מטבע רוחני באמת היה יכול להיות ביטול הכסף – בכל צורה שהיא, אפילו דיגיטלית – מכל וכל. מטבע רוחני היה יכול להיות הגדרה מחדש של ערכו של כל אדם לא לפי מה שהוא מצליח לקחת ולקבל מהחיים ומהעולם אלא על פי מה שהוא תורם ונותן לעולם, לחברה ולחיים. ואת   ז ה  אפשר  להגדיר ואפילו למדוד.

ו ז ה  – היה   ב א מ ת   מטבע רוחני.

ואתם יודעים מה? קראתי שאכן ישנה מציאות כזאת שבה באמת אין כסף ושבה המטבע הרלבנטי הוא מידת תרומתו של כל אחד לכלל.  אבל, זה כבר נושא לחיבור אחר.

מוזמנים להרחיב את ידיעותיכם בנושא הקונספירציה ובנושא כל היבטיה האחרים, מעבר להיבט הכלכלי.   consprotocols.co.il