The Chip

 

זה עתה נודע לי אודות ידיעה שפורסמה כנראה ברשת בתאריך 7.5.2020, בזו הלשון:

"ביבי וגנץ חתמו הסכם עם משרד הבריאות, בקרוב  יהיה לכל אזרח חיישן.

לאחר הישיבה עם חברי הכנסת, ביבי וגנץ הגיעו להחלטה להשקיע 6 מיליון דולר על פרויקט "הננו צ'יפ" שעד 2021 יהיה לכל אזרח ישראל. משרד הבריאות תומך בהחלטה זו ומצטייד בציוד הנדרש להתקנן החיישן לכל אזרח". 

עד כאן הידיעה.

כדי להבין מה זה החיישן הזה – זה בעצם שבב זעיר בגודל ננו שאמור להיות מוחדר או מוזרק לגוף לנצח. השבב יהיה מחובר למרכז מידע ובקרה ויהווה אמצעי השליטה האולטימטיבי על בני אדם.

חפשו על כך מידע ברשת תחת הכותרת RFID CHIP

לדברי דיוויד אייקה – שהראיון עמו בינתיים הוסר מהרשת בעודי כותבת שורות אלה –  עלולים לכפות על האזרחים את השבב הזה בתואנה – שמכיוון שצפוי גל (או גלים) נוספים של המגפה (המתוכננת) – אז אם לא רוצים להיות שוב ושוב כלואים בסגר – כי אז השבב הוא הפתרון לכך, מכיוון שבאמצעותו אפשר יהיה לזהות את הנשאים הנגועים ולבודד אותם – באופן שכל השאר יוכלו להיות חופשיים. וזה כמובן יהיה סיפור הכיסוי.

מישהו יכול להסביר לי איך אפשר לצפות, בכלל, התפרצות נוספת של הנגיף? וכי מה, האם הנגיף הוא צפוי או מודיע למישהו על תכניותיו?  אלא, יש ללמוד מכאן שהדבר מתוכנן.

בינתיים, כדברי אייקה, הסגר הזמני תרגל את האזרחים לציית לתקנות לשעת חירום כך שבסגרים הבאים הם כבר ייכנסו ל"תלם", מיד. וכך אילפו  את האזרחים לציית להנחיות השלטון, בעוד הנתונים האמתיים, כמובן, אינם שקופים בפניהם – כפי שהיה עד כה.

מצ"ב סרטון מבעית למדיי אודות "חיסון" כפוי של אזרחים בדנמרק והזרקה לגופם את השבב. מי שמסרב לקבל "חיסון" זה – נכלא ונשללת ממנו הזכות לגישה לכספו, הזכות לקנות מזון או לקבל שירותי רפואה או כל שירות הוא.

האם זה מה שצפוי גם לנו?