"אני הוא שהסדרתי בעבורם פיננסית כל מה שצריך כדי שיממשו פעולות טרור או יחוללו מלחמות בעולם."

 "אני הוא שהסדרתי בעבורם פיננסית כל מה שצריך כדי שיממשו פעולות טרור או יחוללו מלחמות בעולם", מתוודה רונלד ברנארד, באוזני סשה סטון, כתב-הטלוויזיה.

על השאלה המשתמעת, "מדוע ערקת מה'אילומינטי' "? משיב רונלד ברנארד, איש-הכספים ההולנדי הבכיר, במערכת-ההון שהוא מכנה "בנקאות הצללים", לא בצורה כה ישירה כמנוסח כאן, אלא באופן עקיף. וכדי לשמור על חייו, הוא מתבטא מבלי באמת לחשוף את הסודות המפורטים של הארגון הסודי: לא שמות של אנשים, לא שמות ארגונים ולא שמות של חברות. לשם ניהול הראיון הבלעדי הזה עם האיש, נסע כתב התקשורת, סשה סטון, במיוחד ממקום אחר באירופה לאמסטרדם. בכתבתנו נביא לידיעת הקוראים ראיון זה כמעט בשלמותו, מתורגם לעברית לנוחות הציבור.

רונלד ברנרד פעל בעבר בשירות הדרגים הגבוהים ביותר של מערכת הקונספירציה, אשר לשירותה ולנוחותה הפיננסית הוא ארגן והסדיר (בעבור אותו אגף במערכת הקונספירציה, העוסק בארגון, בהוצאה לפועל וביישום כל פעולות הטרור שבעולם, וכן בחרחור כל המלחמות שבעולם). בעבורם הוא ארגן והכין את כל מה נחוץ פיננסית. בשירותם הוא הסדיר את כל ההסדרים הכספיים הלא-חוקיים באופן שהכסף השחור למימון הפעולות החבלניות והמלחמתיות הפך ל"כסף חוקי", באפון שאפשר היה להעבירו דרך צינורות ההון הרשמיים והחוקיים בעולם לכל הקבוצות, ארגוני ומדינות הטרור שבאמצעותם "הם" מלבים ומרחיבים את מערכת הטרור והמלחמות בעולם. הוא זה שהסדיר בעבור הממשלה הסודית בעולם כל מה שהיה צריך כדי שמימון פעולות הטבח בעולם ייראה חוקי וכשר חוקית.

רונלד ברנרד חושף כאן בראיון עם איש התקשורת סשה סטון – מידע "מבפנים" ומגלה מדוע "ערק" משורות ה"אילומינטי", "מעמד-על" שאליו הגיע בזכות פעילותו הפיננסית הנאמנה, המסורה ורבת החשיבות ו"התועלת" במה שהוא מכנה "בנקאות הצללים", בשירות מדרג הצמרת של הקונספירציה.

לטענתו, ישנם בעולם כ-8,500 אנשים החולשים על הרוב המכריע של ההון, המשאבים ועמדות הכוח של העולם ואלה הם הקובעים כיצד ייראו חיינו. עם אנשים מהקבוצה הזאת הוא עבד בעבר ואת מטרותיהם ההרסניות ולמעשה הנפשעות, הוא שירת וקידם.

הוא חושף כאן את הסיבה לנקודת "השבירה" שלו, שבה החליט לשנות כיוון, לשנות את חייו ולחשוף את מה שבאפשרותו לחשוף מבלי לאבד את חייו, כמו גם לפעול מעתה לטובת האנושות, במקום לחורבנה.  

מה שמעניין במיוחד זו הדרך המתוחכמת – למרות האנגלית הלא-מי-יודע-מה שלו – שבה הוא מצליח לעתים קרובות להתחמק משאלות המראיין, ולחשוף רק בדיוק מה שהוא רוצה לחשוף. ובכל זאת, מי שמקשיב בין השורות יגלה כאן מידע מצמרר, אם לא מעורר חלחלה ממש.

 להלן קטעים רבים מאד, נבחרים, מן הראיון:

 סשה סטון, מראיין: רונלד, אתה התנסית באופן אישי במציאות הזאת של ראש הסולם במדרג של הממשלה הסודית, במדרג של כמורת "מגדל בבל"*1) הזאת, הפועלת מאחורי הקלעים והשולטת בגורלה של כל האנושות. בעבורך זאת מציאות, לא בדיחה. בוא נדבר לשנייה על ה"אילומינטי". האם אתה באמת מאמין ש-8,500 ה"אילומנטי" משפיעים על מהלכים כאלה ואחרים בוושינגטון?

רונלד ברנארד: אין לי כדור-בדולח, אבל אני יכול לומר לך בוודאות שה-8,500 שמנהלים את ה"הצגה" מחוברים לאנשים במערכת הזאת, אבל אני לא חושב שה-8,500 האנשים הללו הם באותו מדרג ממש. הם תמיד מוכנים להקריב*2), כך שאני סבור כי במקרה הטוב אפשר לומר שהם בהחלט קשורים זה לזה.

סטון: בוא נדבר על מערכת היחסים של ה-BIS – The Bank of International Settlements  (הבנק להסדרים/תשלומים בינלאומיים) עם לונדון, וושינגטון והוותיקן.

ברנרד: כן. ה-BIS  הוא הצינור הרב-שכבתי שעומד לרשות הקונספירציה לשם מימוש תכניותיה והוצאתן לפועל. מה שרואים ברמה הרשמית, אם מתחקים אחר מסלולי העברת הכספים בעולם, זה רק הכיסוי. קצה הקרחון. אבל, זאת לא המציאות עצמה.  ה-BIS  הוא המועצה המנהלת של כל המערכת הכספית של הקונספירציה. חברי המועצה הזאת הם בעצמם הנשיאים של יתר בנקי הצמרת שבעולם. אבל, עדיין הם רק הקליפה החיצונית, הגלויה לעין, של המערכת החשאית הפועלת מאחורי הקלעים. כי מתחת לכל המבנה הזה קיימת בנקאות הצללים The Shadow Banking וזה העולם האמתי. שכן העולם הרשמי, החוקי, איננו העולם האמתי. העולם שבו  א נ י  חייתי היה העולם שבו  ה כ ל  אפשרי. עולם ללא חוקים, ללא מגבלות. עולם שבו יכולת כהרף עין להחליף זהות, כהרף עין לזייף כל מסמך בעולם הזה שרצית; עולם שבו אנחנו ניסחנו את החוקים שלנו, אלא שחוקים אלה מוכתבים תמיד מלמעלה*3). וזה המנגנון הרב-שכבתי של המערכת.

סטון: במובן ההיסטורי, אנשים חושבים שכל אחד מהגורמים הללו הוא רשות  עצמאית,  אבל אתה דיברת על ה-BIS  באופן שהתרשמתי שדווקא בנושא זה אנחנו צריכים להתמקד ולהתבונן.

ברנרד: אני יודע שהרבה אנשים בעולם הזה, בעיקר אנשים מתחום החדשות האלטרנטיביות, הם מודעים לסוגיית הקונספירציה והם מסתכלים לכיוון Washington DC    כעל מדינה חופשית. אבל בכל המערכת הזאת, וושינגטון משמשת ההיבט הצבאי של המערכת, לונדון משמשת ההיבט הפיננסי של המערכת ואילו הוותיקן מכהן בתור ההיבט הרוחני של המערכת. אבל, רוב האנשים חושבים שאלה הם הגופים, או הכלים, או הכוחות העיקריים של המערכת, המוציאים לפועל האת האג'נדה של הקונספירציה, אבל זה לא באמת ככה. שכן, ה-BIS הוא מעליהם. שהרי, גם ה-BIS  הוא ישות עצמאית וריבונית. ההון הוא המווסת (Regulator) והמשקיע, והוא המוציא לפועל את התכניות של הקונספירציה והוא המכניס אותן ל"משחק". שכן, בעבורם, כל העולם הזה הוא שדה-משחק לתוכניות שלהם.

סטון: כלומר, כל המנגנונים האינפלציוניים וכל מנגנוני שעור הריביות בעולם – זה מהם? ובכלל, מי הם ה-?BIS  האם אפשר לזהות את בעלי המניות?

ברנרד: באופן רשמי, כמובן שהבעלים של ה-BIS  הם ידועים. בעלי המניות הם כל יתר הבנקים המרכזיים בעולם. זהו מעין קולקטיב של בעלי הבנקים הענקיים בעולם.

סטון: אבל, רגע. הרי ההון והעושר של  כל מדינה נקבעים בידי בני האדם. נכון?

ברנרד: כן. זה מבוסס על הזכות של כל אדם מלידה, באשר הוא אדם. *4).

סטון: בסדר. כך שהיצור האנושי נולד, ואז מנפיקים לו תעודת-לידה, או מסמך-זהות של האוצר, כנגד לידתו ולמסמך הזה מונפק ומוצמד ערך כמותי כלשהו?

ברנרד: כן. בהרצאותיי, אני מסביר למאזינים נקודה זאת. אני יודע על העניין הזה של מסמך הלידה. למשל, בהולנד: נניח שנולד תינוק. האימא והאבא מאד מאושרים שעליהם, למעשה מבלי שהם מבינים זאת, לחתום על חוזה ויתור של הבעלות על הילד, בעצם. משום שהמדינה שלנו, ולמעשה כל מדינה בעולם, היא בעצם חברה כלכלית, פרטית. ואז, כנגד חוזה זה, אתה מקבל מספר BSN שזהו מספר העבדות שלך (Bank Slavery Number? ה.א.). כך, שמבחינתך כאזרח הולנד זה מספר זהות, אבל מבחינתם, מבחינת ה-Powers זהו מספר העבדות שלך.*5)  במובן זה, מבחינת קו החשיבה שלהם, אתה לא אדם. אתה אַל-ישות Non-Entity. אתה כמו פרה. בקר. מרגע שמסמך הלידה מונפק – הערך שלך הוא 5000 יורו, בהולנד. כך שבמשך כל ימי חייך היצרניים  הם מחשבים את הערך הזה, כנגד מה שאתה תורם כלכלית למדינה, למערכת הכספית, במונחים של מסים ישירים, מסים עקיפים, ובכל מיני דרכים אחרות. כמובן שעם הזמן אתה פורע את ה-5000 יורו למדינה. כלומר, מרגע שנולדת – אינך אלא ערך כספי גרידא. שמעתי אפילו שבמסמכי לידה אלה מתנהל סחר בבורסה  (Stock-Market)   בארה"ב. בהולנד הם לא עושים זאת, אבל בארצות אחרות – הם כן. כך שבשלב מסוים מישהו יכול לגלות שתעודת הלידה שלו פשוט נעלמה. וכל השיטה והמערכת הזאת מעוגנים בחוק. כך שפושעי-העל של העולם הזה מגובים באמצעות חוקים רשמיים!  אם אתה הורה ונולד לך ילד – החוק מצווה עליך שלכל היותר תוך כמה ימים אתה חייב לרשום את התינוק במרשם התושבים, שאם לא כן יוטלו עליך קנסות על הפרת התקנות. אבל הסיפור שיספרו  ל ך  הוא שאתה מפר  ח ו ק .  הדרך היחידה להיחלץ מהמערכת  היא להתאחד. כלומר להקים מעין תאגיד – ולפרוש. ואז, לסלק את תשומת ליבך מהם כי, בשורה התחתונה כל זה בסך הכול משחק  ש ה ם  קבעו את כלליו, בהתאם לרצונות,  לצרכים ולמטרות האנוכיות שלהם.

סטון: רציתי גם לשאול אם אי-פעם נעשו נגדך ניסיונות סחיטה או ניסיונות של פיתוי באמצעות עוצמה או כסף, כדי להצטרף למעגל ה"אילומינטי"?

ברנרד: כן. פיתויים, כן. במובנים רבים. אני מתכוון, בסה"כ, זה די פשוט. במשך התקופה שאתה עובד בעבורם (ועדיין לא חבר במעגל שלהם) – הם סורקים אותך כל הזמן. הם אוספים עליך כל מידע מכל מקור שהם רק יכולים. הם מחפשים כל הזמן את נקודות התורפה שלך. הם מכינים עליך תיק סודי.

סטון: זה נעשה באמצעות חקירות סמויות של הרקע שלך, או מה?

ברנרד: הכול. כל הדרכים. הם ישיגו עליך את כל מה שהם יכולים. אבל הם מעולם לא סחטו אותי. ידעתי שיש להם תיקים Dossiers עליי. אבל מכיוון שגם אני עבדתי הרבה עם שירותים חשאיים – שכן כאשר אתה עובד בצד האפל של המערכת הפיננסית – זה קורה; זאת הסיבה מדוע בשנה שעברה יצאתי עם העדות שלי אודות חיי, בחמישה פרקים. עשיתי זאת כדי לחשוף לאור את כל החומר הסודי שהיה להם עליי, כדי למנוע מהם להשתמש בחומר זה נגדי בעתיד. כי באמצעות חשיפת המידע הסודי הזה אודות עצמי – הוצאתי את העוקץ מכל החומר הסודי שהם אספו עליי. שכן, זה היה בלתי נמנע שבמוקדם או במאוחר הם יפעילו נגדי כלי-נשק זה כל עוד אפעל בנתיב החדש שלי שבחרתי. שכן, לכל אחד יש ייעוד. וכל עוד אני ממשיך לפעול בייעוד החדש והחיובי שבחרתי לפעול לטובת האנושות – זה מעל ומעבר לכל ספק שהם היו מפעילים נגדי את המידע הזה אודות כל המעשים האפלים שעשיתי בעבר – ואז כל האמון כלפיי מצד הציבור היה נהרס.

סטון: רונלד, האם הוכשרת באחד מן המסדרים הסודיים בסימבולוגיה האוקולטית? Occultic Symbology*6) ואני מתכוון לעניין המספרים בעלי המשמעות הסמלית כגון: 666, 777, 767, 17176, 9/11? לכל המספרים הללו יש משמעות חשובה. הלא כן?

ברנרד: כן. היו לנו כנסים בנושאי המספרים ומה שהם מסמלים. אבל, את עיקר הידע בנושא זה אני רכשתי בחיים השניים שלי, בחיים החדשים שלי.

סטון: אתה חקרת את זה בעצמך ולמדת את הסימבולוגיה?

ברנרד: זה היה כרוך בלימודי תיאולוגיה.  כגון: למדתי את הקוראן, למדתי את התנ"ך, את התורה, וכיוב'. וגיליתי שכל הבריאה הארבע-ממדית*7) מבוססת על מספרים. ואז גיליתי שכל "המסדרים", הפולחנים והכתות ושגם המערכת האפלה שבשירותה עבדתי – שגם היא פועלת באמצעות מספרים. באמצעות המספרים הדו-ערכיים (Double Numbers) *8). זה לא ידע שאותו ידעתי או שהשתמשתי בו כאשר שימשתי בתפקיד הפיננסי הבכיר שבו הועסקתי. לצד האפל יש פולחנים שונים מאלה שאתה מדבר עליהם, שהם מבוססים על מספרים סודיים בעלי-עוצמה.    

סטון: כן. עוצמה טובה או רעה, אבל עוצמה.

ברנרד: כן. אני מכיר, כמובן, את משמעות המספר המפורסם 666.

סטון: או 332.

ברנרד: כן, זה המספר של המסדר הסודי "גולגלת ועצמות". אבל המספר 666 הוא גם מספר מטעה.

סטון: כן, מאד. טוב, בוא נדבר על בנקאות הצללים.

ברנרד: כן.

סטון: אנו יודעים שישנה אליטה מאסונית (Masonic Elite, של מסדר "הבונים החופשיים", ה.א.) המוטמעת במערכת הבנקאות הגלובאלית. ולאליטה הזאת יש מערכת חוקים לגמרי משלה והיא מסוגלת לנהל העברות כספים מסיביות, לחלוטין מתחת לרדאר, תוך שימוש  ב-Flash Technology  ובטכנולוגיות מתקדמות שאין לנו מושג עליהן.

ברנרד: חלק גדול ממה שאתה מדבר עכשיו נוגע לתקופה המודרנית. אבל בזמן  ש א נ י  פעלתי במערכת (בשנות ה-90) עבדנו הרבה עם כסף מזומן ועם תקשורת Telex. באותה תקופה ה-Telefax רק יצא לשוק, כך שבמובן-מה עבדנו כמו Cowboys. באחת מהרצאותיי הסברתי כיצד העברנו דרך גרמניה משאיות גדושות בדולרים עירקיים או אמריקניים שהועברו באופן לא חוקי בגלל האמברגו של תחילת שנות ה-90.  כי בגלל האמברגו התנהלה רכישה ומכירה לא חוקית של נפט, ששולמה בכסף מזומן. ולכן באותם זמנים היה עליך לעסוק – במסגרת מערכת הבנקאות האפלה – עם המון מזומנים. באותם זמנים זרמו בכסף מזומן עשרות מיליארדי דולרים שנועדו לממן את מלחמת המפרץ העירקית השנייה.

סטון: כלומר, כסף זה נועד כדי לממן את ההתקוממויות ואת המרידות ואת החבלנים בכל מיני מקומות בעולם?

ברנרד: כן. כי בעולם הפיננסי האמתי, שהוא בנקאות הצללים, זאת הבנקאות אשר מאפשרת לך לעשות בעולם הזה  כ ל  מה שתרצה, ללא יוצא מן הכלל.  ולמה? משום שאת רוב האנשים בעולם אפשר לקנות, או לסחוט, או להשחית/לשחד. ישנם רק מעטים שיעמדו בפני השיטות הללו. וזה, משום שכולנו חיים במערכת של עבדות. ובעבור אלה שלמעלה, שוחד של מיליון דולרים הוא שום-דבר. ואם מיליון אחד אינו מספיק הם יציעו עשרה מיליון מבלי להניד עפעף. ואפילו  ז ה  סכום מבדח בעבורם, בעולם האמתי. כך שאתה הזכרת את קבוצת "הבונים החופשיים" The Masons שהם ארגון כלל-עולמי. אבל, שוב, הם  לא הצמרת. הם לא קצה הפירמידה. הם פועלים לפי תכנית, ממש כמו ה-BIS וכמו כל יתר הארגונים הסודיים, גם הם מצייתים לבוס. והבוס הזה הוא אותם 8,500 אנשים (עלומי זהות, ה.א.), ה"אילומינטי",  ה ם הכוחות האמתיים, אבל אפילו  ה ם  אינם הכוחות העליונים ביותר. יש גם מעליהם.

סטון: רגע, זאת אומרת שהכוחות האמתיים שמאחורי ושמעל ה-8,500 אנשים אלה – 

ז א ת  הנקודה שבה אנו מתחילים לעסוק במטאפיזיקה, כלומר בישויות הלא גשמיות מהעולם האסטראלי, מהעולמות הרוחניים הנמוכים?

ברנרד (מתחמק מתשובה ישירה): אני גילית דבר אחד על עצמנו, על המין האנושי, וזה  ש א נ ח נ ו  הננו הישויות הרב-ממדיות. אנחנו בעצמנו הננו רב-ממדיים. אנו כאלה גם בכוחנו וביכולתנו לחוות רצף עשיר של תדרים/תדירויות (Frequencies). כל התדרים. ומה שאתה יכול ללמוד מספרי-קודש עתיקים, כל הדיבורים האלה על המערכת הדואלית – מערכת האור ומערכת החושך (Light Manifestation & Dark Manifestation) , הרי שהמערכת הפיננסית שאני עבדתי בעבורה  היא הכלי הראשי למימוש כל התכניות של מערכת האופל. שכן, הם עובדים לפי תכניות. למשל, ל"בונים החופשיים" יש להם משימה רוחנית. מטרת-העל של המערכת הזאת היא שהם פועלים למימוש מה שכתוב באוונגליונים/הברית החדשה. ואתה יכול לראות זאת בהיסטוריה של ימינו. לדוגמה, תחייתה של מדינת-ישראל ((Rebirth of Israel שבשנת 1948 שמה היה  Palestine , פלסטינה.  והרי כל זה נכתב בנבואות. וכאשר למדתי תיאולוגיה ולמדתי את התנ"ך הייתי נפעם. אמרתי לעצמי: "WOW! ניסי האל מתרחשים כאן. הבורא הכול יכול של שמים וארץ עושה כל זאת! …."

 

הערת המתרגמת/מחברת המאמר:

מכאן הוא עובר, באנגלית רצוצה כלשהו, לניסיון כושל, לדעתנו, להסביר מציאות רוחנית מורכבת יתר-על-המידה לניסוח ברמת השליטה שלו בשפה האנגלית והיא: ש"הבונים החופשיים", הפועלים כאמור לפי אג'נדה פסבדו-רוחנית מתוצרת כוחות-האופל, התבייתו למעשה ו"תפסו טרמפ" על הרעיונות ועל התכנים של התנ"ך היהודי שלנו, שמקורו במערכת-הקדושה. ובידוע כי מערכת האופל (הרע), שהיא מערכת טפילית מבחינה רוחנית ואף גשמית, יונקת את כוחה ממערכת הקדושה (הטוב) וניזונה עליה, מעשה עלוקה. על רקע זה, מסביר ברנרד כי-

 "המטרה של 'הבונים החופשיים' היא להקים את בית-המקדש השלישי בירושלים (ישמור האל ויציל, ה.א.)*9),  כלומר, לבנות מחדש את מקדש שלמה המלך בארץ הקודש. כן. ו"הבונים החופשיים" שפועלים גם באמצעות תנועות פוליטיות, כמו, למשל, הנאצים, הם אלה שיזמו מאחורי הקלעים את "ליל הבדולח"*10) בשנת 1933 או 1934."

 הערת המתרגמת/מחברת המאמר:

בסרטון היוטיוב ציין ברנרד את "ליל הבדולח" כמשהו שאירע בשנת 1933-1934, אבל הוא הפגין אי וודאות בציינו זאת ואכן הפגין גם חוסר-ידע: התאריך בו התקיים פוגרום זה היה באמת ב-10-11 בנובמבר 1938.

 

הערת המתרגמת, מחברת המאמר:

בשלב זה מבטא ברנרד אי-אילו רעיונות הגובלים בהכחשת השואה, ומעניק אי אילו פירושים מתייפייפים לשואה, שהיו הולמים יותר דמות גרמנית, תוך המעטה מגוחכת של מספר הקורבנות היהודים ממיליונים לכמה רבבות. אנו מייחסים מעשה זה לא לרשעותו, אלא לדיסאינפורמציה שהוא, ככל הנראה, הוזן בה במתכוון במסגרות לימודי התיאולוגיה שלו, שכמובן נמסרו לא מפי מלומדים ואנשי דת יהודיים, אלא מפי אנשי-כנסייה נוצריים, שאותם קשה להאשים באהבת ישראל.

טענה אחרת שהוא השמיע בשלב זה הייתה ש"הבונים החופשיים", שכבר אמרנו כי הם "תפסו טרמפ" על רעיונות היהדות ועל מטרותיה הרוחניות בעולם, הסתננו –  מעשית או רעיונית – בין שורות תנועת הציונות בשלבי הטרום-מדינת-ישראל ובאמצעות הנאצים עבדו באופן רשמי עד שנת 1942 עם הפוליטיקאים הציונים.  רעיון זה – מקומם ככל שהוא נשמע – אין לפסול על הסף בשום אופן, משום שהוא מופיע יותר מפעם אחת בספרות הקונספירציה.

יתר-על-כן ולמרבה הזעזוע, מה שמחזק ומאשר טענה זאת הם ספרים רבים, רבים מדיי, של מחברים יהודים מזמן השואה ולאחריה, אשר האשימו את ההנהגה הציונית בארץ ישראל ואף בארה"ב בזמן השואה על-כך שסיכלה באופן שיטתי ניסיונות חוזרים ונשנים מסוגים שונים להצלת יהודים מציפורני הנאצים וממחנות ההשמדה. דוגמאות לספרים כאלה:

 • הקול הקורא של הרב הגאון מיכאל-דב וייסמנדל מנייטרה (סלובקיה) "מי נתן ישראל לבוזזים", מתאריך כסלו תש"ח.
 • וכן ספרו "מן המיצר" של רב קדוש זה, שראה אור לאחר מותו.
 • ספרו "השטן והנפש" של יואל ברנד שהיה שליחו של הרב וייסמנדל אל מנהיגי הציונות בארץ ישראל עם הצעה מטעם הנאצים להציל אלפי או רבבות יהודים ממחנות השמדה בתמורה לטובין או לכסף – ואשר המנהיגות הציונית סיכלה אותה.
 • ספרו המאשים והמזעזע, "המיליון השביעי", של העיתונאי תום שגב, המתאר את התופעות שצוינו לעיל, והפעם בהתבסס על מסמכים מתועדים היטב מארכיון הציונות שבירושלים.
 • לקט המאמרים "שרופי הכבשנים מאשימים – עובדות מצמררות על ראשי הציונות בשואה." (ניתן להשגה ב-ת.ד. 34209 בני ברק).
 • ספרו של איש הקולנוע והסופר היהודי מארה"ב, בן הכט, "כחש"  או "רמייה". משנת 1959.

 וכאן אנו שבים אל רונלד ברנרד, אשר העלה נקודה כאובה זאת בתולדות עמנו, בהקשר של אי-יכולתו להבין כיצד מנהיגים יהודים מסרבים להציל ואף מסכלים ניסיונות הצלה של בני עמם.

 הערת המחברת:

אכן, פרשת ההתנהלות המחרידה של מנהיגי היישוב הציוניים בזמן השואה תצטרך עוד להיחקר ולהיחשף כמו – למשל – פרשת ילדי תימן שסודותיה האפלים ביותר מוסתרים, עדיין, מידיעת הציבור, עד עצם היום הזה.

 ברנרד: אילו הפוליטיקאים הציונים היו יהודים טהורים של 12 השבטים היהודים המקוריים – כי אז אני לא יכול להבין איך הם יכלו להרוס את העם שלהם עצמם?

סטון: אכן, זה לא הגיוני:

ברנרד: נכון. זאת השפעה מאסונית של ה"בונים החופשיים". וגם כאן, ה-BIS  היה המפתח העיקרי למימון ההשמדה הזאת עלי אדמות. ההתחלה הייתה בשנים 1930-1931-1932 אבל לפני המלחמה ובמשך המלחמה, התעשייה האמריקנית עשתה עסקים עם הנאצים.

סטון: כן, IBM , Standard Oil וכו'?

ברנרד: כן, כל החברות אלה.  והאנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב. *11)

סטון: כן, שם הוקרבו קרבנות האדם. שם נמצא הדם. The Blood Sacrifices.

ברנרד: הם הקריבו המון ילדים קטנים. *12)

סטון: בוא נדבר על זה. שכן, המערכת הבנקאות היא מנגנון הפיקוח והשליטה על האנושות.

ברנרד: כן. זה המנגנון העיקרי.

סטון: אבל, המטרה האמתית והסמויה של מערכת הבנקאות היא לאפשר ולייצר תרחישים שבהם יהיה שפך-דם, כלומר העלאת קורבנות אדם. נכון?

ברנרד: כן!

סטון: כי מלחמה, חולי ועוני – הם מקבילות למציאות של הקרבת קורבנות-אדם, Blood-Sacrifice ברמה הקולקטיבית. נכון?

ברנרד: כן. וכל זה – לשירות הממזרים החיים מחוץ למציאות הארבע-ממדית שלנו. הם מה שאני מכנה ה-Luciferians ("השטניים" או "השֵדִיִים").

סטון: בדיוק.

ברנרד: הם מכנים אותם גם בכינויים אחרים כגון genies (בערבית ג'יני, פירושו ש-ד, ה.א.). ברגע שאנו, למשל, מתווכחים על נושא מסוים ומבטאים כעס או רגשות שליליים – הישויות האלה ניזונות מהאנרגיות  השליליות הללו. הן יונקים אותן וחיים מהן. וזה קורה כל הזמן כי הם מקיפים אותנו מכל עבר וכל הזמן. הם נמצאים בכל מקום ובמיוחד בתחום הפיננסים. אני יודע, כי, לשברון ליבי, אני שרתתי אותם כמו שד משחת. (I was serving them like hell)פליטת-פה פרוידיאנית. ה.א.) אני אמנם לא השתמשתי אז בכסף האישי שלי, אבל סידרתי בעבורם הכול, את כל ההסדרים הכספיים כדי שהם יוכלו לממן מלחמות, כדי שהם יממשו את קורבנות האדם. (דמעות עולות בעיניו).

סטון: כן, רונלד, אבל אתה היפכת כל זה והפכת את כל הפעילות הקודמת שלך למשהו יפה (Yes, Ronald, but you transmuted, you transcended that experience!)

ברנרד: כן. אבל, המציאות הזאת עדיין קיימת. היא פועלת כל הזמן על בסיס קבוע יומיומי. ואני לא יודע… אנשים אינם מודעים לזה. האנשים חייבים להתעורר.

סטון: בוא נדבר על החוזה-הנשמתי (Soul-Contract) *31)

ברנרד: (מתחמק מהתשובה לשאלה זאת): בקשר למקדש השלישי הזה? תחפש על זה חומר. תיווכח שכל המנהיגים מזמינים את זה (They call for it). הם מכנים זאת "הסדר העולמי החדש". אבל זה הסדר העולמי החדש  ש ל ה ם !  זאת התכנית ! משולבת עם המערכת הבנקאית כדי להפוך אותנו לעבדים נרצעים – ללא כסף מזומן – כי לכלוא אותנו בכלא דיגיטאלי שבו  ה ם  יחליטו את מי הם אוהבים ואת מי לא ואת מי הם יקיימו ואת מי לא.

סטון: אה!  אבל הם לא חלמו שלפתע תצוץ להם מציאות כמו זאת של מטבע דיגיטלי!

ברנרד: הם כן.

 סטון: אתה מאמין שגם את  ז ה  הם הנדסו ותכננו? אתה לא מאמין שזאת תגובה אנושית טבעית לבנקאות הממוסדת?

ברנרד: אם תמצא באינטרנט את המסמך של NSA משנת 1995 – שם הם כבר תיארו כל מה שיש לך עכשיו, כגון Crypto-Currencies (מטבעות וירטואליים). תיווכח שהדור הראשון והשני של ה-CC  הם תלויי-בנקאות. הם אינם חופשיים באמת. אבל אני שמח לציין שבהדרגה אנשים מתחילים לבחור אחרת. אבל ה- CC נוצרו כולם על ידי השירותים החשאיים. אבל עכשיו, בדור ה-3 וה-4 של ה- CC אנשים מתחילים להשתמש בזה באופן עצמאי. כלומר  י ש  דברים חיוביים שקורים. אבל, אני מדבר על ההמונים. על מיליארדי האנשים שחיים בעולם. להם אין עדיין שמץ מושג ממה שקורה מסביבם. הם מתפקדים ברמה של ילדים. יש בהם את הילד הפנימי וכמובן שלהם עצמם יש ילדים משלהם. ואנחנו – האנשים שכן מבינים – צריכים לתת לזה מענה.

סטון: כן. אבל אני רוצה לחזור לסוגיה של החוזה הנשמתי Soul-Contract. ה"אילומינטי" והסוכנים הללו של מגדל-בבל  (Babylonian Agents) יש להם חוזה נשמתי עם הישויות הלא גשמיות. מה הם רוצים?

ברנרד: הם רוצים לשעבד אותנו שעבוד נצחי.

סטון: אני שואל, הרי הכול מתגלה ונחשף עם הזמן. והאנשים האלה – "האילומינטי" – עלולים להיחשף והם עלולים להיווכח שהם היו בצד הלא נכון של המציאות. אז, אם בעתיד הם ירצו להיחלץ מהחוזה הנשמתי הזה עם כוחות-האופל, האם הם יכולים?

ברנרד: כן. על-ידי הפעלת חופש הבחירה. לעשות חוזים חדשים מתוך בחירה אישית עם אנשים שכבר נמצאים בצד של האור.

סטון: או. קיי.

ברנרד: כי הקבוצה הזאת גדלה והולכת. אתה אחד מהם. ואתה קשור לאנשים רבים. וגם אני קשור עם אנשים רבים. אבל, בסה"כ המשחק הזה נגמר. The game is over .

סטון: אתה הזכרת שכאשר היית מעורב במדרג הזה של ה"אילומינטי" לא הייתה בך שום חמלה. אתה תיארת שהיית מחושב, קר וחסר-רגשות וששום החלטה שלך לא הייתה קשורה ללב.

ברנרד: נכון. אפילו נהגתי לצחוק על דברים שהם איומים.

סטון: מה היה האירוע הספציפי שחולל בתוכך את השינוי, את המהפך?

ברנרד: זה היה היום שבו מתתי מוות קליני.

סטון: ראית משהו!

ברנרד: ראיתי את עצמי (דמעות עולות בעיניו) *14) ולא האמנתי. אז נכחתי לפתע לדעת שאני בפוטנציה הרבה יותר מאשר סתם עבד ששירת מערכת של רשע.

סטון: כל הכבוד Bravo, רונלד. אבל, בוודאי היה אירוע מסוים שעורר אותך לתובנה החדשה. מה קרה באותו יום. מה חולל את המהפך? *15)

ברנרד: כאשר אתה מחוץ לגופך, אתה חווה מציאות שונה לחלוטין. בממדים האחרים אני ראיתי חלק מהעולם החדש, שלנו לא שלהם. למשל, אתה יכול לראות את העשב. גם בממדים ההם הוא עדיין ירוק. זה אותו עשב. אבל אתה יכול לראות דרכו עוד דברים. זאת רק דוגמה. במציאות ההיא הכול כל כך זוהר. הצבעים כל כך זוהרים. זאת מציאות שונה לגמרי.

סטון: מה היה הגורם שחולל מוות קליני זה, על החוויה רוחנית הכרוכה בו?

ברנרד: פשוט מאד, הלב שלי הפסיק לפעום.

סטון: פשוטו כמשמעו?

ברנרד: כן. הייתי לגמרי Out.

סטון: היכן זה קרה? בבית?

ברנרד: לא. הייתי בעבודה. הם הזמינו מיד אמבולנס.

סטון: והם החיו אותך?

ברנרד: כן. אני זוכר שראיתי כיצד הם עבדו על הגוף שלי כדי להחיות אותו והדבר היחיד שאני זוכר שעורר אותי להכרה היה האימא הבוכה. היא הייתה הראשונה שראיתי כאשר חזרה אלי ההכרה (דמעות). במרוצת תקופת ההחלמה היו הרבה דברים שהיה צורך לרפא אצלי. אפילו להחזיר למקום עצמות שזזו ממקומן. במשך זמן-מה הייתי בקליניקה פרטית בלוקסמבורג. ידידה שהייתה לי אז תמכה בי ובאחד הערבים היא הראתה לי גחלילית. ואני, לא ידעתי שום דבר על הטבע. הייתי עסוק כל הזמן בלהרוס אותו. כך, שלראות גחלילית מקרוב היה בעבורי ממש נס! זה היה המגע הראשון שלי עם הטבע, משום שעד אז – רק הרסתי את הטבע!  אבל, לאחר מכן קרו בחיי כל כך הרבה נסים עם בני אדם.  בן-אדם!  הדימוי העצמי שלי היה כה ירוד! בעיני עצמי הייתי כה רקוב, כה מושחת. כאשר הייתי בקליניקה, שם היה לי דימוי עצמי כל כך שלילי שניסיתי להרוס את עצמי. אבל זה לא קרה. פשוט, בלעתי המון כדורי שינה כדי לישון ולהסתלק מהעולם הזה. אבל הם לקחו ממני את כל הכדורים. ואז ניגש אליי ילד קטן שגם הוא היה בקליניקה ובידו היה תנ"ך קטן לילדים. והוא הקריא לי משם אי-אילו פסוקים שאני כבר לא זוכר. אבל זה נגע לליבי לעומק. (דמעות).  ולאחר מכן כל חיי התחילו להתמלא רק במתנות.

סטון: כך, שעכשיו אתה מבין אמנם את הכוח של מערכת האופל, אבל אתה גם מבין את הכוח של מחילה, של חרטה, של כפרה.

ברנרד: במשך 22 השנים האחרונות התחלתי לגלות את החלק החיובי של החיים. את העניין של אהבה ללא תנאי, את הצד המואר של המציאות. וכל זה התרחב והתעצם עד שהגעתי לקשר ישיר עם מקור החיים – עם בורא שמים וארץ. אתו יש לי היום לא מונולוג, אלא דיאלוג. דו-שיח. וזה נפלא.

סטון: מה שמביא אותנו יחד בחיים אלה הוא תשוקה יוקדת לשים קץ לכל מציאות הצללים הזאת בחיינו. לשים קץ לקרבנות הדמים, לשים קץ לפולחנים של קורבנות האדם, לשים קץ לעבדות, לשליטה, למניפולציה.

ברנרד: כן. וכן, כדי למנוע מנשמות בני האדם שתהיינה לכודות ברשת הרוחנית הזאת, כדי שתהיינה זכאיות להשתייך למעגל גלגול-הנשמות וההתקדמות האישית הרוחנית. שכן, על-פי התכנית של "הבונים החופשיים" הם רוצים לשעבד אותנו ולהשתמש בנשמות שלנו בתור בטריות, מקור הזנה. בשעה, שאם נפעיל את חופש הבחירה שלנו – אנו יכולים לבחור בגורל שונה לחלוטין. משום שאנחנו באמת חופשיים! אנחנו ב-100% בני-חורין! כך שעלינו לבסס מחדש את המעמד שלנו עלי אדמות, בהתבסס על  מ י  שאנחנו, בני האנוש. *16) משום שאנחנו  באמת – מאד מאד עוצמתייםBecause we are very, very powerful  ..  

סטון: Redemption, Salvation, Absolution – גאולה, ישועה, כפרה – אלה המלים!

ברנרד: כן.

סטון: וזה מדע האהבה שעלינו לתרגל.

ברנרד: כן. זאת הדרך היחידה.

————-

 

הערות: חלק מהמידע והמסרים ש"בין השורות"

 כמורת "מגדל בבל": הוגה ומתכנן מגדל בבל התנכ"י היה המלך נמרוד, ששמו נגזר מכך שהוא ניהל את המרד נגד הבורא, באותה עת קדומה. שכן אותה "עיר ומגדל" היו אמורים לשמש מרכז עולמי לפולחן כוחות האופל, על פי דברי הרב המקובל, רבי חיים ויטאל, מהמאה ה-16. השימוש במונח "כמורה" הוא משום שהמגזר הפנימי הזה של 8,500 אנשים מורכב רובו ככולו מחברים במסדרים סודיים שהשקפת העולם הרוחנית שלהם היא כפירה ומרידה בבורא ואשר חבריהם עוסקים בפועל בפולחנים סודיים שונים של עבודה לישויות האופל. במובן זה מדובר במסדרים המוגדרים "רוחניים", אבל אשר דרכי הפעולה שלהם הן באמצעים פוליטיים וכלכליים, מדיניים ולעת הצורך גם צבאיים. זאת, על פי חוקרי קנוניה רבים וכן על-פי מה שנחשף והולך בשנים האחרונות ובא לידי ביטוי בעדויות יוטיוב. ומהשקפת עולמם הרוחנית – ולכן השימוש במונח "כמורה" – נגזרות המטרות הגלובליות שלהם לגבי ניתוב המציאות בכדור הארץ לכיוון המנוגד לתכנית הבריאה ובאופן שימיט חורבן על האנושות.

  1. הם תמיד מוכנים להקריב: משפט זה הוא דו-משמעי: על פניו, הוא נשמע עמום כלשהו ומעורר את השאלה: מה ה ם מוכנים להקריב? אבל הכוונה הנסתרת ידועה בעיקר למי שחקר את הנושא או למי שהיה שייך למעגלים האלה: שהם תמיד מוכנים להקריב קורבנות אדם כדי להשיג את מטרותיהם.
  2. אלא שחוקים אלה מוכתבים תמיד מלמעלה: במונח "למעלה"
   הכוונה היא לאותו מדרג של הקונספירציה השייך לקצה הפירמידה. כי מעל ל-8,500 ה"אילומינטי" החולשים על מערכות העוצמה, ישנם עוד תשעה עלומי זהות – שכל היתר כפופים להם. אבל גם התשעה הללו כפופים למדרגים שמעליהם – אלא שהמדרגים הללו כבר אינם גשמיים אלא ישויות משוללות-גוף ממערכת-האופל. כלומר, התשעה, הם נקודת החיבור והמעבר בין האנשים הגשמיים המנהלים את מערכת הרוע בעולם לבין נציגי מערכת הרוע הרוחנית בבריאה.
  3. זה מבוסס על הזכות של כל אדם מלידה, באשר הוא אדם: בכל אמנה חברתית שבה תימצא ההגדרה של הזכויות המוּלדות של כל אדם באשר הוא אדם, תופענה לפחות הזכויות הבאות: הזכות לחיות, הזכות לביטחון אישי, הזכות לפרנסה, הזכות לצבור רכוש מעמל כפיים ובכל מקרה לא על חשבון אחרים, הזכות לחירות אישית, זכות הדיבור, הזכות לנוע ממקום למקום ללא הגבלה, הזכות להוליד צאצאים, ועוד, ולבסוף: הזכות לאושר, מבלי לעסוק בהגדרת המונח "אושר".
  4. זהו מספר העבדות שלך: נראה כי, מספר העבדות מופיע גם בגב תעודת הזהות שלנו, אזרחי ישראל. בחלק הנתון בלמינציה של תעודת הזהות (לא הספח). אם תשלפו את החלק הזה מעטיפת הפלסטיק הכחולה, תיווכחו שבגב תעודת הזהות – בגרסה שלפני הביומטרית – מופיע מספר נוסף (עם או בלי כוכבית ועם או בלי אות לועזית בהתחלה) שאיננו מספר הזהות שלנו. אם כן – מהו אותו מספר? קשה להניח כי פקידי משרד-הפנים או נציגי משרד ההגירה ורישום האוכלוסין יוכלו או ירצו (אם הם בכלל יודעים) להשיב על השאלה מהו מספר זה.
  5. בסימבולוגיה האוקולטית? זהו גוף ידע מתחום תורות הנסתר המגלה את ה"כוח" הטמון במספרים שונים להשפיע על מצבים או על אירועים מבלי לפעול עליהם ישירות במציאות הגשמית, כלומר מבלי להיחשף. למשל: אם – ורק אם – למספרים 9 ו-11 יש משמעויות של פירוק, מוות וחורבן – כי אז, התאריך המתאים ביותר להוציא לפועל את הפיגוע של מגדלי התאומים בניו-יורק היה 9/11, כלומר, היום ה-11 בחודש ה-9. והתוצאות מדברות בעבור עצמן.
  6. הבריאה הארבע-ממדית: הכוונה היא לעולם הזה, למציאות הגשמית שאנו חווים באמצעות חמשת החושים ושאנו מנתחים באמצעות השכל שלנו.
  7. המספרים הדו-ערכיים Double Numbers: הכוונה היא למספרי עוצמה שאפשר להשתמש בהם לשני הכיוונים ולשירות כל אחת משתי המערכות הרוחניות, מערכת האור ומערכת האופל. תלוי בכוונות ובמטרות.
  8. המטרה של 'הבונים החופשיים' היא להקים את בית-המקדש השלישי בירושלים (ישמור האל ויציל, ה.א.): "ישמור האל ויציל, משום שכוונתם ותכניתם היא שאותו מרכז רוחני בירושלים – יהיה ר"ל מרכז עולמי לפולחן אלילי ולא מקדש עולמי לעבודת הבורא יתברך ולהשכנת הקדושה וכוחות הטוב בעולם.
  9. "ליל הבדולח": "ליל הבדולח" היה יממה, בין ה-10 ל-11 בנובמבר 1938, שבהם נתן היטלר ימ"ש הוראה לצמרת המפלגה הנאצית לפרוע פרעות ביהודי גרמניה ולבזוז אותם ואת נכסיהם, עם הבטחה סמויה שאיש לא ייתן את הדין על מעשיו ביממה זאת. על כן, באותו ליל-זוועות הרסו יחידות הבריונים של היטלר ימ"ש, "החולצות החומות", רבבות חנויות של יהודים ברחבי גרמניה ובזזו אותן, כמובן. הם גם נכנסו לבתים ובזזו, והיכו, וניתצו כל מה שעלה בדעתם. הם גם שרפו כ-1,500 בתי כנסת ברחבי גרמניה, הוציאו מהם את ספרי התורה וגללו אותם ברחובות, או העלו אותם באש, לאחר שרמסו אותם בבוץ במגפיהם. הם גם רצחו למעלה מ-1,500 יהודים ללא כל סיבה. כמו כן הם אסרו כשלושים אלף יהודים באותו לילה והשליכום למחנה הריכוז דכאו, שמשם רובם המכריע כבר לא שב. רבים מהם הוצאו להורג, כך שלאחר זמן-מה נשלחו אל בני משפחותיהם כדי-אפר ובהן שרידי הגוויות השרופות של יקיריהן, עם דרישה לתשלום עבור הוצאות השריפה והמשלוח. "ליל הבדולח" היה האירוע המזוויע, אשר בישר ליהודי גרמניה את מה שמצפה להם במשטר הנאצי והוא היה, למעשה, יריית הפתיחה לשואה. הנתונים הרשמיים אצל הגרמנים הם הרבה יותר "מתונים" מנתונים אלה, כמובן מאליו, אבל מחקרים מאוחרים הרבה יותר – לא של גרמנים – העלו תמונה מחרידה הרבה יותר.
  10. האנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב: זאת התנסחות מוסווית של ברנרד והיא מעורפלת ורק מרומזת בכוונת-מתכוון ובצדק, משם שהיא מבטאת את המציאות הבאה, שהיא לב הזוועות וסוד-הסודות של מערכת הקונספירציה. היום זה כבר מופיע בעשרות סרטי יוטיוב שצמרת זאת עוסקת בפולחני-אופל בשירות כוחות הסטרא-אחרא ומשועבדת רוחנית לישות שנהוג לזהות בשם ש-ן (מילה שבורה בכוונה כדי שלא לכתוב את שם הישות בשלמות). והישויות הרוחניות אשר להן עובדים אנשים אלה תובעות מהם קורבנות-אדם, משום שהן ניזונות הן מהנפש הנפלטת מהגוף עם צאת נשמתו בהירצחו; והן מהאנרגיות השליליות הנפלטות מהאדם בזמן הירצחו או בעת מלחמה, כגון: אימה, סבל, וכעס. רגשות שליליים אלה הם המזון של הישויות הבלתי-גשמיות הללו. וההתרחשות שבהן ישויות אלה יכולות לקבל את הכמות העשירה ביותר של סוגי מזון מחליאים אלה הם שדה-הקרב. שם, כמות הדם הנשפכת היא ללא גבול, שם, הסבל והאימה הם הכי עמוקים. וכנראה גם הכעס. וזאת משמעות האמירה "האנרגיה – היא נמצאת בשדה הקרב". כי משדות הקטל יונקות הישויות הטפיליות הללו את כוחן ואת חיותן. ואכן בתכנית הפעולה המקורית של מערכת הקונספירציה, "הפרוטוקולים של זקני ציון", הם מכריזים ללא בושה באחד הסעיפים כי הם העומדים מאחורי כל סוגי פעולות וארגוני הטרור בעולם וכי הם המחוללים את כל מהפכות-הדמים והמלחמות בעולם. והסיבה ברורה. משום שבמטבעות הללו של נוזל-החיים וכוחות-החיים של האנושות משלמת הממשלה הסודית לישויות האופל בתמורה להמשך השלטון עולמי עלי אדמות. עסקה פשוטה, ברברית ופרימיטיבית. ומה הם מקבלים בתמורה מכוחות האופל? עושר אגדי, עמדות מלכות, עמדות אצולה, שליטה ללא גבול ואת כל עמדות העוצמה הכלכלית, הצבאית, והפוליטית בעולם. ז ה  מה שהם מחפשים. והם משלמים את המחיר במטבע של דם האנושות וחורבנה. בשורה התחתונה, לב ליבה של העסקה במערכת האפלה הזאת הוא: דם האנושות תמורת המשך השלטון בעולם. מה יכול להיות יותר פרימיטיבי מזה?
  11. הם הקריבו המון ילדים הקטנים: על-פי האומדן של ארגון "יד ושם" בירושלים,
   הושמדו בשואה כמיליון וחצי ילדים יהודים. לדעתנו הן מספר הקורבנות היהודים והן מספר הילדים שנרצחו הוא גדול בהרבה (בין 26 מיליון לארבעים מיליוני יהודים נרצחי שואה) אבל לאחר ניסיון כושל אחד, התרשמותנו היא כי לדרגים השלטוניים במדינתנו אין עניין לעסוק בסוגיה זאת.
  12. Soul-Contract, חוזה-נשמה: זהו חוזה כתוב, פשוטו כמשמעו, של מי שמתקבל למעגל הפנימי של הכת הסודית במסדרים הסודיים הללו, המרכיבים את לב מערכת הקונספירציה. על-פי חוזה זה מתחייב החבר החדש שלא לגלות לעולם את סודות המסדר, שאם לא כן צפויה לו מיתה משונה. עם זאת, כדי שנשמתו תימסר בפועל לרשות כוחות האופל – עליו לעשות מעשה טומאה כלשהו, מעשה חמור מאד, מבלי שנפרט, הנחשב פלילי על פי החוק, או איזשהו מעשה מבחיל במיוחד המבטא את מסירת נשמתו לכוחות האופל. מאותו רגע ואילך, האיש ההוא איבד את נשמתו בת-האלמוות ואת אנושיותו ואת חירות-הבחירה שלו. מאותו רגע ואילך הוא משמש עבד נרצע למערכת האופל. המשמעות המעשית של מסירת-נשמה, היא שעם מותו של האדם הזה, נשמתו אינה עוברת לעולמות הרוחניים (גבוהים או נמוכים) לשם היטהרות ולשם חזרה לגלגול חדש, עם גוף חדש, לשם תיקון המעשים מהגלגול הקודם; אלא הנשמה נעקרת לחלוטין ממעגל גלגולי הנשמות ומעתה – לאחר אבדן הגוף – היא תשמש מעין "בטרייה" – מקור הזנה ארוך-טווח לישויות של כוחות-האופל. גורל עלוב מאד, לכל הדעות. וכן: מחיר יקר מאד כנגד כל ההטבות החומריות המפליגות בעוד הנשמה בגוף.
  13. ראיתי את עצמי ולא האמנתי: במצב של מוות קליני כאשר הנשמה היא מחוץ לגוף – ולמרבה מזלו של ברנרד, הוא טרם עשה אז את המעשה המזוויע שהיה מסמל את מסירת נשמתו לכוחות האופל – לכן בעזוב נשמתו את גופו הוא ראה אותה כישות אפופת אור, אולי עם כתמים או עיוותים שייצגו את כל החטאים שלו עד אז, אבל נשמתו הייתה עדיין ברשותו. ומכיוון שבמצב שמחוץ למגבלות הגוף מבינה התודעה תובנות שבמצב הגשמי היא בדרך כללי מתקשה להגיע אליהן – הוא קלט לפתע שנשמתו היא ישות בת-אלמוות, וכי יש לו חירות בחירה, וכי הוא איננו חייב להישאר עבד נרצע – כפי הוא חשב עד אז – לבוסים האפלים שלו. ואז חלה נקודת התפנית הרוחנית שלו.
  14. אבל, מה חולל את אותו מהפך? לאחר שברנרד כבר חשף בפני סטון שהמוות הקליני שלו היה נקודת התפנית והשינוי שלו, איש התקשורת ממשיך "לחפור" – מה שנראה בעינינו כחציית קו כלשהו של גבולות הטעם הטוב. ייתכן כי הוא עושה זאת משום שהוא חש כי ברנרד אולי אינו מגלה את כל האמת. וייתכן שהצדק היה עמו. שכן, בספרות המתארת חוויות של אנשים במצב של מוות קליני – תיאורים ודיווחים של אנשים כאלה שזכרו את מה שהם עברו באותו מצב ודיברו על כך לאחר החייאתם – מתואר ומדווח כי, אנשים שעברם היה מאופיין במעשים אפלים ומושחתים, ראו בעולם ההוא מראות מבהילים ומעוררי-חלחלה שהם הבינו כי ז ה מה שמצפה לנשמתם בעולם הנשמות. ומכיוון שברנרד, כפי שהוא מודה בגלוי – לא היה טלית שכולה תכלת – אולי מצפה איש התקשורת לשמוע תיאורים של מראות דמויי-גיהינום וכיוב'. אבל, ברנרד כאמור, אינו קוטל-קנים, והוא כבר מתורגל היטב כיצד להתחמק מתשובות שאין לו רצון להשיב עליהן.

 1. 16. בהתבסס על מה שהננו אנחנו, בני האדם: כוונת ברנרד היא, כמשתמע מדבריו, כי ראשי הקונספירציה הללו הם, למעשה, כנופיית פושעים המנסה לנשל את האנושות – את כל בני האדם, אותנו – מזכויותינו האנושיות לחיים, לחירות, לשגשוג, לשפע, להתפתחות וכו'. ולכן עלינו להעמיד מחדש ולהבין מחדש כי אנו הננו נשמות בנות-אלמוות הפועלות בגוף גשמי וכי הננו נשמות אלוקיות בעלות חופש בחירה אישי, וכי הקב"ה, בשלבי הבריאה של העולם הזה, הוא יתברך העניק אותו לבני האדם כולם, ככתוב בספר בראשית: "פרו ורבו ומלאו את הארץ". ומכיוון שהכוכב הזה מיועד לנו, לבני האדם עלי אדמות, הרי שאנו, בני האדם, הננו בעליו האמתיים, ולא כנופיית הפושעים עתירת העוצמה, עובדי הסטרא-אחרא החולשים כרגע על כל עמדות העוצמה בעולם. ל א ה ם  הבעלים האמתיים של כגדור הארץ, אלא אנחנו! ומכיוון שכך, עלינו להבין מחדש מי אנחנו – הבעלים האמתיים של כדור הארץ – ולבסס מחדש את זכויותינו אלה ולהתאחד נגדם בכל דרך אפשרית – כדי לסלקם אחת ולתמיד מהמציאות של כדור הארץ.

 

את מי שיעניין ללמוד על ה"אילומינטי" יותר בפירוט, יוכל למצוא חומר רב ומשמעותי בכרך הראשון של ספרי, שזה הקישור אליו: consprotocols.co.il

 

המדע הבדיוני – כלי בשירות הקונספירציה

ממבט שטחי, טרילוגיית "המטריקס" (Matrix, סוף המאה ה-20/תחילת המאה ה-21) – מותירה בצופה את הרושם כאילו היא מבטאת מעין מחאה כנגד קונספירציה כלשהי לכלוא את האדם ואת תודעתו בתוך מציאות מדומה וכו', בשעה שבמבט מעמיק יותר "המטריקס" היא, אולי, היצירה המובהקת ביותר בשירות הקונספירציה.

 

אולי תופתעו לקרוא כאן כי, סרטי המדע הבדיוני משרתים כמה וכמה מטרות, כולן בשירות הסדר העולמי החדש, שהוא המציאות שה"אליטות" העולמיות (מערכת הקונספירציה) משליטות והולכות בעולם.

מהן אותן מטרות? 

 1. אחת ממטרות סרטי המד"ב היא להטמיע בתודעת הציבור בעולם את כל חידושי הטכנולוגיה המוסתרים מאתנו מזה עשרות בשנים ואשר – במוקדם או במאוחר – אנו צפויים לפגוש בהם. במובן זה, אחת ממטרות המד"ב היא "לאקלם" את אוכלוסיית העולם למציאות המתוכננת בעבורה בידי ה"אליטות" כך, שכאשר יהיה עלינו להתמודד עם חידושי טכנולוגיה שמעבר לכל דמיון –  במקום להיתקף בשיתוק מנטאלי מרוב ההלם, נזהה משהו מוכר ונאמר לעצמנו: "אה! זה כמו בסרטי המדע הבדיוני".  אבל כרגע, טכנולוגיות קיימות אלה מוצגות עדיין בפנינו כפנטזיה מסיבות ולמטרות שמרשתות בינתיים את מערכת הקונבספירציה.

דוגמאות לטכנולוגיות מן הסוג הנ"ל:

– מסעות בזמן,

– טיסות קבועות לירח ולכוכב מאדים באמצעות כלי תנועה הטסים על אנרגיה אלקטרומגנטית או אנטי-גרביטציונית,

– מושבות אנושיות על פני כוכב מאדים בסדר גודל של עשרות מיליוני בני אדם, מאז   שנות השבעים או השמונים של המאה הקודמת.

– אינטליגנציה מלאכותית ושכפול בני אדם בהיקף המוני,

– טיסה בחלל במהירויות על אור,

– שיטות התנעה אלקטרומגנטיות לטיסה בחלל.

– תפלול (מניפולציה) של מסלולי זמן שונים.

 

 1. מטרה שניה של סרטי המד"ב היא, איכשהו, הפוכה לקודמתה והיא: שכאשר ייוודע לנו כי קיימות בעולמנו טכנולוגיות הנראות לנו עדיין דמיוניות – בשעה שהן קיימות כבר מזמן אלא שהוסתרו מידיעתנו –  נגיב: "מה פתאום? זה לא יכול להיות! זה מופיע רק בסרטי המדע הבדיוני". במובן זה סרטי המד"ב הם גם סוג של הטעיה ושל דיסאינפורמציה מחד; וגם נועדו גם ליצור בתודעתנו סוג של בלבול ואי-הכרת המציאות כמות שהיא, מאידך.

 

 1. אבל לסרטי המד"ב מטרה נוספת והיא: שתילת הרעיונות, האמונות, הגישות, הדעות, העמדות והתכנים של "הסדר העולמי החדש" בתודעת הציבור בעולם, אבל בצורה מוסווית באמצעות סמלים, שמות, רמיזות או מטאפורות המוצפנות בסרט. היבט זה הוא סוג של הכנה מנטאלית של האנושות לקראת הסדר העולמי החדש.

 

לפניכם סרטון המציג את  השקר/דיסאינפורמציה  – במקום את האמת –  אודות המדע הבדיוני. אף כי זה היה נעים מאד לחשוב שזאת האמת.

והנה לפניכם סרטון נוסף שבו מנסה מרצה אקדמי מנסה להסביר מה זה מדע בדיוני אבל מסתבך איכשהו ולבסוף הוא מודה שהוא אוהב לקרוא ספרי קונספירציה אף כי הוא עצמו – כך הוא טוען – איננו חוקר קונספירציות.

מוזמנים להתרשם התרשמו בעצמכם.

טראנס-הומנזים (Transhumanism) : זה כבר כאן – אנושות מהונדסת גנטית

בספרו "עולם אמיץ חדש" משנת  1932 מתאר הסופר הבריטי, אלדוס האקסליי (Aldous Huxley) – אחד משופרות התעמולה של הסדר העולמי החדש ובעצמו חבר ב"אליטת" הקונספירציה העולמית – מציאות-בלהות שכיום הפכה כבר למציאות.

אחד ממאפייני אותה מציאות מסויטת הוא ביטול מציאות ההורות מן העולם באופן שתינוקות לא עוד נולדים ברחם אימם, אלא גדלים בתוך מכלי-מעבדה מסודרים על מדפים באולמות ענקיים. מדובר בגידול מעבדה תעשייתי של ילדים המתוכננים לתפקד כאזרחי המדינה הטוטליטרית על-פי צרכי המשטר.

למיכל הגידול/הרחם המלאכותי מוכנסים העוברים עד בהיותם בשלב של ביצית מופרית, אשר הוסרה מרחמה של אישה מוגדרת שהמשטר הועיד אותה לשמש "רחם תעשייתי", בעוד יתר הנשים חייבות בעיקור. הרעיון הוא לייצר יצורים דמויי אדם עם ד.נ.א. אנושי אשר נעשתה בו התערבות של הנדסה גנטית כדי לעצב יצורים לפי תפקידים/עיסוקים שהמשטר הגדיר מראש לפי צרכיו. היישר למוח העוברים מוקרנים במשך כמה מאות פעמים ביום מסרים המתכנתים מראש את הנטיות של העובר, את רמת הישגיו הצפויה ואת מגבלותיו, באופן שבבגרותו הוא ישתלב חלק וללא כל סטיות או חיכוכים במבנה החברתי של המשטר הטוטליטרי, באופן ששלטונו לא יופרע לעולם במהפכות ויישמר לנצח.

חלק מהעוברים, למשל, מתוכנת לשמש עובדי-ניקיון, חלקם – עובדי תברואה ואוספי-פסולת, חלקם – פועלי-תעשיה, וכיוב' מקצועות יצרניים. אין מקום לסופרים, להוגי דעות, למשוררים, לאמנים. חלק קטן מהם מתוכנת עם מנת אינטליגנציה גבוהה יותר ומיועד לשמש אנשי מדע ו/או פקידים גבוהים (או זוטרים) במשטר. באותה מציאות אין תופעה של מנהיגות. יש פולחן אישיות מחד וביורוקרטים, מאידך.

זכור לי כי, כאשר קראתי את הספר לראשונה בשנות השמונים של המאה הקודמת, נתקפתי בתחושה משולבת של זעזוע ובחילה אבל  א ז  ניחמתי את עצמי באומרי לעצמי: "טוב, זה  ר ק  מדע בדיוני".

אבל מסתבר שהאקסליי  לא   ד מ י י ן  מציאות זאת.  הוא   י ד ע   עליה. כי בהיותו חבר במערכת הקונספירציה העולמית הוא פשוט הכיר את תכנית הפעולה של המערכת. וּמַעֲבָר לטראנס-הומניזם, כלומר לאנושות מהונדסת גנטית – היה  כבר  א ז, לפני 86 שנה,  אחד מסעיפי הפעולה של הקונספירציה. אלא  ש א ז  טרם היו האמצעים הטכנולוגיים ליישום חזון-הבלהות הזה. אבל כיום – הם כבר קיימים. וחזון הבלהות כבר איננו עוד חזון, אלא מציאות שאין עליה עוררין.

הסיוט הזה מכונה בשפה מכובסת: AI – Artificial Intelligence או אינטליגנציה מלאכותית. ובעברית יותר תקנית: תבונה מלאכותית.

היום ייצורם של יצורי-מעבדה דמויי-אדם מתנהל כבר בהיקף תעשייתי אף כי לא ברור לי עדיין באיזו מידה תעשייה זאת נחשבת חוקית או לא. זה יתברר, כנראה, תוך זמן קצר.    

שימו לב כי אני מכנה אותם "יצורים" ולא בני אדם, משום שהם אכן תוצרי מעבדה. כי  ר ק לבניאדם יש נשמה אלוקית ורק אותם אפשר לכנות בתואר "בני אדם". בעוד שכל תנועתם, התנהלותם ודיבורם של יצורים אלה הוא פועל-יוצא של תכנות. אלה הן מכונות שעוצבו על פי הצורה של בני אדם ונועדו לחקות התנהגות אנושית.  אבל   מדובר  

ב מ כ ו נ ו ת.  זכרו זאת!  

בשפת הרשת מכונים יצורי-מעבדה אלה – שהם כאמור מכונות משום שאין להן נשמה – בכינויים שונים. למשל: "סינתטיים" – Synthetics  "שיבוטים" – "Clones, Humanoid Robots" – רובוטים דמויי-אדם. כל אחד מהכינויים הללו מייצג סוג שונה של טכנולוגיית-ייצור.

אם תגלו התלהבות נמרצת מדי ל"חוכמה שלנו" – בני המין האנושי – ותתפעלו מן הטכנולוגיות שכבר בידינו – הרשו לי לצנן את ההתלהבות הזאת ולהפנות אתכם להיבט עמוק יותר: מהי הכוונה שמאחורי הטכנולוגיות הללו ומהי מטרתן לטווח המעט – רק מעט – רחוק יותר?

ובכן מטרת הטכנולוגיות הללו היא מציאות טראנס-הומניסטית שמתכנן הסדר העולמי החדש, מערכת הקונספירציה. פירוש המושג: אנושות שעברה התערבות של הנדסה גנטית.

שכן, הכוונה שמאחורי טכנולוגיות אלה היא, למעשה, להחליף אותנו בני-האדם המקוריים ביצורים מהונדסים גנטית, מלאכותיים או מלאכותיים-למחצה, הניתנים לתכנות וכמובן משוללים חופש בחירה.  הכוונה היא לאכלס את העולם ביצורים שיופעלו לפי תכנות מראש ולעולם לא יוכלו למרוד, ולהסיר מהשלטון את מי שמתכוונים לשלוט בנו לנצח ולהשאירנו במצב של שעבוד, של בורות, של פרימיטיביות רוחנית, של חוסר-כל כלכלי, ושל טכנולוגית מהמאה הקודמת (פחם, דלק, ועוד).

 

לפניכם מוגשים ארבעה סרטונים: שלושה מהם עוסקים ברובוטית שהפכה כבר מפורסמת ברחבי העולם ושמה "סופיה". היא מתוכנתת לדיבור ול"קשר חברתי" עם בני אדם. אתם כבר תחליטו מהו טיב הקשר הזה. 

בסרטון הראשון תצפו בראיון בין "סופיה" לבין מראיין כלשהו בנוכחות אחד מהמהנדסים שלה. נציג חברת הייצור שייצרה אותה: חברת דיווד  הנסון.

בסופו של ראיון זה מכריזה סופיה על עצמה כעל "אזרחית העולם" ואז, במענה לשאלה מכוונת של המראיין היא גם משיבה כי לעתיד לבוא היא מצפה שיוגדרו זכויות לרובוטים. שמעתם חוצפה? זה עתה הגיחה מהמעבדה וכבר מדברת על זכויות. כבר שמעתם פעם על רכב שמבקש זכויות מול בני האדם?

ה-AI הזה, לעניות דעתי, אינו מבשר טובות, בהכרח. אני, למשל, ממש לא מוקסמת מהטכנולוגיות הללו.  ממש לא.

בסרטון השני תצפו בראיון עם "סופיה" מנפאל. שם היא מדקלמת מהן התועלות שביכולתה להביא לבני אדם. אין ספק: מי שתכנת את הטקסט הזה שבפיה יודע להתנסח.


בסרטון השלישי תצפו בראיון עם "סופיה" שנערך בבנייני האו"ם בניו-יורק. שם כבר אין כל כך קשר בין מה ששואלים אותה לבין מה שהיא משיבה. עושה רושם שהיא יודעת להתחמק ממענה כאשר היא אינה יודעת אותו.  ערמומיות?  אולי, של המתכנת, לא שלה. היא –תזכרו – בסך הכול מכונה שהזינו אותה בטקסט.

בסרטון הרביעי, שבו אני מציעה לצפות רק החל מהדקה ה-14:49

תוכלו לראות בבירור את חזון-הבלהות של "עולם אמיץ חדש" בהתגשמותו הטכנולוגית העכשווית: תהליך הכנסת הביצית המופרית למיכל דמוי-שליה (רחם מלאכותי) שבו מגדלים עוברים אשר בשלב היותם ברחם המלאכותי, כבר מתכנתים אותם לתכונות "רצויות": פיזית

מנטאלית, ופסיכולוגית.

 

אם יעניין אתכם ללמוד על טכנולוגיות נוספות המוסתרות מידיעתנו עדיין, אתם מוזמנים לקרוא על כך בכרך הרביעי של ספרי. שם הכרך: "טכנולוגיה מתקדמת לכפיה מנטאלית".

שם הספר המלא "כל בעלי הפרוטוקולים של זקני ציון: הקנוניה של מי ומהי". 

מוזמנים להיכנס ל-consprotocols.co.il

 

הדסה ארבל

סופרת ומרצה

מחברת הספר (לרכישתו באתר לחץ >>)  כל בעלי הפרוטוקולים של זקני ציון: הקנוניה, של מי ומהי?

טרילוגיית "המטריקס" – בשירות הקונספירציה

תמונה ראשית

desktop-3170198_1920

טרילוגיית "המטריקס" – סדרת שלושת סרטי המד"ב מסוף המאה הקודמת/תחילת המאה החדשה – משרתת, כמו הרוב המכריע של סרטי המד"ב, את מערכת הקונספירציה. הסדרה נועד – כמו יתר סרטי המדע הבדיוני – לאקלם את ההמונים ולהטמיע בתודעתם את המציאות שה"אליטות" העולמיות (מערכת הקונספירציה) משליטות והולכות בעולם. טרילוגיית המד"ב, "המטריקס" (Matrix), איננה שונה במובן זה שמטרתה היא לשרת את מערכת הקונספירציה. אלא שמסריה מורכבים, מרחיקי לכת ומוצפנים הרבה יותר מאלה שביתר סרטי המדע הבדיוני. המיוחד שבטרילוגיית "המטריקס" היא הרובד הרוחני-הדתי התופס מקום מרכזי – אולי אפילו החשוב ביותר – בסרט.

על פניה, טרילוגיית "המטריקס" (Matrix, סוף המאה ה-20/תחילת המאה ה-21) – מותירה בצופה את הרושם כאילו היא מבטאת מעין מחאה כנגד קונספירציה כלשהי לכלוא את האדם ואת תודעתו בתוך מציאות מדומה ומלאכותית וכו', בשעה שבמבט מעמיק יותר "המטריקס" היא , אולי, היצירה המובהקת ביותר בשירות הקונספירציה.

matrix-3109378_1920

על פניה, טרילוגיית "המטריקס" (Matrix, סוף המאה ה-20/תחילת המאה ה-21) – מותירה בצופה את הרושם כאילו היא מבטאת מעין מחאה כנגד קונספירציה כלשהי לכלוא את האדם ואת תודעתו בתוך מציאות מדומה ומלאכותית וכו', בשעה שבמבט מעמיק יותר "המטריקס" היא , אולי, היצירה המובהקת ביותר בשירות הקונספירציה. נקדים ונאמר כי סרטי המדע הבדיוני משרתים כמה וכמה מטרות, כולן בשירות הסדר העולמי החדש, הוא המציאות שה"אליטות" העולמיות (מערכת הקונספירציה) משליטות והולכות בעולם:  

 1. אחת ממטרות סרטי המד"ב היא להטמיע בתודעת הציבור בעולם את כל חידושי הטכנולוגיה המוסתרים מאתנו מזה עשרות בשנים ואשר – במוקדם או במאוחר – אנו צפויים לפגוש בהם. במובן זה, אחת ממטרות המד"ב היא "לאקלם" את אוכלוסיית העולם למציאות המתוכננת בעבורה בידי ה"אליטות" כך, שכאשר יהיה עלינו להתמודד עם חידושי טכנולוגיה שמעבר לכל דמיון – במקום להיתקף בשיתוק מנטאלי מרוב ההלם, נזהה משהו מוכר ונאמר לעצמנו: "אה! זה כמו בסרט המד"ב הוא וההוא!"

 מטרה שניה של סרטי המד"ב היא, איכשהו, הפוכה לקודמתה והיא: שכאשר ייוודע לנו כי קיימות בעולמנו טכנולוגיות הנראות לנו עדיין דמיוניות – בשעה שהן קיימות כבר מזמן אלא שהוסתרו מידיעתנו – נגיב: "מה פתאום? זה לא יכול להיות! זה מופיע רק בסרטי המדע הבדיוני". במובן זה סרטי המד"ב הם גם סוג של הטעיה ושל דיסאינפורמציה מחד; וגם נועדו גם ליצור בתודעתנו סוג של בלבול ואי-הכרת המציאות כמות שהיא, מאידך.

 3. אבל לסרטי המד"ב מטרה נוספת והיא: שתילת הרעיונות, האמונות, הגישות, הדעות, העמדות והתכנים של "הסדר העולמי החדש" בתודעת הציבור בעולם, אבל בצורה מוסווית באמצעות סמלים, שמות, רמיזות או מטפורות המוצפנות בסרט. היבט זה הוא סוג של הכנה מנטלית של האנושות לקראת הסדר העולמי החדש.

 להלן אי אילו מן היעדים המעשיים של סרטי המדע הבדיוני, לפחות העיקריים שבהן.

 1. להפגיש את אוכלוסיית העולם עם הטכנולוגיות המוסתרות מידיעת הציבור כסוג של הכנה לקראת הסדר העולמי החדש. 

אחת ממטרות סרטי המד"ב היא להטמיע בתודעת הציבור בעולם את כל חידושי הטכנולוגיה המוסתרים מאתנו מזה עשרות בשנים ואשר – במוקדם או במאוחר – אנו צפויים לפגוש בהם. במובן זה, אחת ממטרות המד"ב היא "לאקלם" את אוכלוסיית העולם למציאות המתוכננת בעבורה בידי ה"אליטות" כך, שכאשר יהיה עלינו להתמודד עם חידושי טכנולוגיה שמעבר לכל דמיון – במקום להיתקף בשיתוק מנטאלי מרוב ההלם, נזהה משהו מוכר ונאמר לעצמנו: "אה! זה כמו בסרט המד"ב הוא וההוא!"

דוגמאות לטכנולוגיות מן הסוג הנ"ל:

– מסעות בזמן,

– טיסות קבועות לירח ולכוכב מאדים באמצעות כלי תנועה הטסים על אנרגיה אלקטרומגנטית או אנטי-גרביטציונית,

– מושבות אנושיות על פני כוכב מאדים בסדר גודל של עשרות מיליוני בני אדם, מאז   שנות השבעים או השמונים של המאה הקודמת.

– אינטליגנציה מלאכותית ושכפול בני אדם בהיקף המוני,

– טיסה בחלל במהירויות על אור,

– שיטות התנעה אלקטרומגנטיות לטיסה בחלל.

– תפלול (מניפולציה) של מסלולי זמן שונים.

 2. הטעייה, בלבול ודיסאינפורמציה בקשר למציאות הטכנולוגית, הפוליטית ובכלל 

 1. מטרה שנייה של סרטי המד"ב היא, איכשהו, הפוכה לקודמתה והיא: שכאשר ייוודע לנו כי קיימות בעולמנו טכנולוגיות הנראות לנו עדיין דמיוניות – בשעה שהן קיימות כבר מזמן אלא שהוסתרו מידיעתנו – נגיב: "מה פתאום? זה לא יכול להיות! זה מופיע רק בסרטי המדע הבדיוני". במובן זה סרטי המד"ב הם גם סוג של הטעיה ושל דיסאינפורמציה מחד; וגם נועדו גם ליצור בתודעתנו סוג של בלבול ואי-הכרת המציאות כמות שהיא, מאידך.

 3. שתילת השקפות, עמדות וגישות – חינוך מחדש – בתודעת אוכלוסיית העולם כהכנה לקראת הסדר העולמי החדש.

 1. אבל לסרטי המד"ב מטרה נוספת והיא: שתילת הרעיונות, האמונות, הגישות, הדעות, העמדות והתכנים של "הסדר העולמי החדש" בתודעת הציבור בעולם, אבל בצורה מוסווית באמצעות סמלים, שמות, רמיזות או מטפורות המוצפנות בסרט. היבט זה הוא סוג של הכנה מנטלית של האנושות לקראת הסדר העולמי החדש.3.

 דוגמאות לחשיפת טכנולוגיות קיימות המוסתרות מהציבור:

 • בסרט המד"ב (Blade Runner 1989) יכולנו ללמוד שאנו, ׁ(כלומר תאגידים פרטיים מסוימים בעולמנו) כבר מייצרים רובוטים אורגניים זהים בצורתם לאדם, אשר אורך החיים שלהם קצר בהרבה מזה של בני אדם. בסרט זה הם מופעלים בכוכבים אחרים במשימות מסוכנות במיוחד של כריית מחצבים או כיוב'. למרות אורך החיים הקצר שלהם –  4 שנים בלבד – יש להם כוח פיזי מרשים מאד. בסרט זה, שלושה מהם מגיעים לכדור הארץ כדי לאתר את המהנדס שיצר ושתכנת אותם ולבקש ממנו שיארך  את משך חייהם.

binary-code-2987483_1920

 • בסרט המד"ב "כפר הארורים" (1994) יכולנו ללמוד שאנו כבר משכפלים יצורים דמויי-אדם, שהגנים שלהם הם תערובת אנושית וחוצנית, שהם משוללי-נשמה וכי גופיהם מאוכלסים בידי ישויות שדיות. עוד למדנו כי יצורים אלה – הנראים כבני אדם לכל דבר ועניין – היו מצוידים בכוחות טלפתיים שטניים וברוע שקשה לזהות במאגר ההתנהגויות האנושיות. 

face-3189819_1920או למשל, בסדרת המד"ב, "מלחמת הכוכבים" יכולנו ללמוד כי קיימת כבר התארגנות בין כוכבית של בני-אדם מכדור הארץ ושל נציגי כוכבים אחרים מגלקסיות שונות. ("הקונפדרציה הבין-גלקטית"). עוד מלמדת אותנו הסדרה כי אותם יצורים מכוכבים אחרים אינם אנושיים לא בצורתם וכמובן גם לא במבנה הנפשי שלהם. עוד לימדה אותנו סדרה זאת כי בידינו כבר הטכנולוגיות לשבט יצורים דמויי אדם בהיקף תעשייתי, כי כנראה הדבר אכן נעשה וכי שיבוטים דמויי-אנוש אלה משמשים כרגע בתפקיד לוחמים. עוד מלמדת אותנו הסדרה "מלחמת הכוכבים" כי בידינו כבר הטכנולוגיה לייצור סייבורגים, Cyborgs, מכונות בצורת רובוטי מתכת שחוברה להם תודעה אנושית ואשר יכולת הלחימה, התנועה והפעולה שלהם הם מבהילים בעצמתם.

 • סדרת המד"ב "מלחמת הכוכבים" מלמדת אותנו גם משהו בקשר למציאות הרוחנית של עולמנו: שהכוח הרוחני האפל המנסה להשתלט על הגלקסיה מייצג , למעשה, את הכוח הרוחני המנסה להשתלט בפועל על כדור-הארץ. כוח זה מבוסס, בעצם, על מאגיה שחורה. לשם נטרולו הומצאו (בסרט) "אבירי הג'דיי" – מעין אבירים-לוחמים שהם לוחמי אור – המוכשרים להילחם בכוחות האופל הללו. בניגוד לגורמים האפלים המנסים להשתלט על הגלקסיה (מטפורה לכדור-הארץ, אבל עם אפשרות לכוונה לגלקסיה כולה) אשר מאפייניהם הם: אנוכיות חסרת גבולות, יהירות מופלגת, חוסר רחמים, הטעייה ותרמית, ניצול, כיבוש והרס, רוע שאין לו גבול; עקרונות הפעולה של אבירי הג'דיי (Jedi) אמורים להיות ולעתים הינם: יושר, התבוננות עצמית, אמת, צדק, שליטה על היצרים ועל התאוות, מסירות נפש לתפקידם, שהוא משהו כמו "מגני האנושות והמשטר הדמוקרטי".  אבל סדרת "מלחמת הכוכבים" מלמדת אותנו עובדה נוספת והיא שלעתים קרובות למדיי אבירי ג'דיי עשויים להתהפך ולעבור לצד האפל, משום שלבני אדם יש חירות בחירה; בעוד שבאף אחד מסרטי הסדרה הזאת לא נמצא אביר אפל ההופך את עורו לאביר-אור. וזה אומר דרשני. זהו, כשלעצמו, הוא מסר.

binary-3175073_1920

 • סרט המד"ב "אווטאר" Avatar – מלמד שתאגידים פרטיים מכדור הארץ פועלים על פני כוכבים אחרים – ומחריבים תרבויות פלנטריות שלמות – ללא כל שיקולי הגינות או מצפון – אך ורק ממניעים של תאוות בצע, כדי לנצל את משאביו של כוכב זה או אחר. עוד מלמד סרט זה שתאגידים מסוימים כבר השיגו שליטה טכנולוגית ויכולת טכנולוגית להעתיק תודעה מאדם חי לגוף מלאכותי שהוא תוצר גנטי שהופק במעבדה, כדי להפעיל כפילים בעלי דנ"א אנושי או כפילים בעלי דנ"א שהוא תערובת אנושית/חוצנית – במשימות שונות המשרתות את התאגיד.

matrix-2953863_1920נראה כי צופים שאינם בקיאים ממש בסוגיית הקונספירציה הגלובלית ובמטרותיה יתקשו להבין באופן חד משמעי את מסרי הסרט, אף כי הם לבטח ייצאו מהסרט עם תחושת אי-נוחות עמוקה ועם רשמים לא מוגדרים אבל טורדי-מנוחה, אשר מן הסתם יפעילו את מחשבתם ואת רגשותיהם, איש איש לפי מבנה התודעה שלו. מכל מקום, כדי לנסות ולמצוא ידיים ורגליים בטרילוגיה הזאת, יש לנתח אותה בכמה רמות של משמעות, סמלים ומסרים.

"המטריקס"  –  המסגרת הכללית של העלילה/הפעולה

כדור-הארץ הוא עיי חורבות. זאת מראים בסרט בחלקיק שנייה ובמשפט אחד. קל מאד להחמיץ נקודה זאת. אין זה ברור אם החורבן נגרם כתוצאה ממלחמות שחוללו בני האדם בינם לבין עצמם, או אם כתוצאה ממתקפה רצחנית נגד כדור-הארץ מצד כוח חיצוני. כך או אחרת, על כדור-הארץ ועל האנושות השתלט כוח/גורם זר, בלתי אנושי, אשר יצר, באמצעות מערכת מחשבים אדירת-ממדים, מציאות מדומה – "המטריקס" – שבה לכודה התודעה של הרוב המכריע של בני המין האנושי, באופן שבני האדם מזהים את המציאות המדומה הזאת עם מציאות חייהם האמתית,  ש ה ם  בחרו בה.   אבל לא כולם לכודים ברשת "המטריקס". קיים עדיין מיעוטי זעיר בקרב האנושות – נשמות שאינן נכנעות באופן אוטומטי לסמכות, או נשמות בעלות מקוריות, תעוזה ומחשבה עצמאית – מיעוט אשר מרגיש ויודע שמשהו איננו כשורה במציאות הסינתטית הזאת. מיעוט זה מחפש תשובות לשאלות המנקרות בתודעתו.

matrix-2953883_1920אבל, זהו רק חלק מהתמונה.  הגורם הזר שהשתלט על האנושות ועל העולם ממיר בקצב מהיר מאד את בני-האדם בעולם בכפילים סינטטיים שצורתם החיצונית זהה לחלוטין לזו של בני האדם, אלא שהם משוללי נשמה. במקום נשמה מאכלסת את גופם הפיזי של יצורים מלאכותיים אלה ישות שדית המתעבת בני אדם בתיעוב עמוק וחסר פשרות.  יצורים אלה – שבני האדם האותנטיים מזהים בטעות כבני אדם – השמידו בהדרגה את הרוב המכריע של בני האדם המקוריים גנטית שבכדור-הארץ, עד כי נותר מצב – והוא המצב שבו מתחיל ומסתיים הסרט – שמכל האנושות נותרו לא יותר מאשר כמה מיליוני בני אדם, שארית פליטת האנושות, המסתתרים במקום מסתור בעיר תת-קרקעית בשם "ציון". אלה הם אחרוני האנשים שטרם נכנעו ל"מטריקס" ואשר המטרה ה"בוערת" ביותר של סוכני ה"מטריקס"´ – היצורים השדיים – היא לחשוף את המסתור שלהם ולהכחידם כליל מעל פני כדור-הארץ. אשר על כן, מתארגנת מערכת "המטריקס" למלחמת ההשמדה האולטימטיבית נגד אחרוני בני המין האנושי החופשיים עדיין מרשת "המטריקס" והמסתתרים בעיר ציון.

בתוך כך מתכוננים ומתארגנים גם אנשי העיר ציון למלחמה הבלתי נמנעת הקרבה ובאה.

עד כאן, סיפור המסגרת. מכאן ואילך העניינים רק מסתבכים והולכים. על כן,

מנקודה זאת ואילך מתבקש ניתוח הטרילוגיה על-פי פילוח לרבדי משמעויות, כדי לנסות לזהות, איכשהו, איזשהו סדר בבליל המסרים, המידע, המשמעויות והאינדוקטרינציה הסמויה לתודעת הסדר העולמי החדש, שזאת היא, למעשה, המטרה הסמויה של הטרילוגיה.

 

 1. 1. חשיפת טכנולוגיות שכבר הושגו והן מיושמות, אלא שבאופנים ובמקומות מוסתרים מהציבור.

 

א) שליטה בטכנולוגיות של מסע בזמן ושל מעבר ממסלול זמן למשנהו.

קבוצת "פורשי המטריקס", כגון מורפיאוס, טריניטי, ניאו וחבריהם חיים ומתנהלים למעשה  בתוך ספינת-אוויר ענקית שהעתיקה את עצמה למסלול זמן אחר, כדי להסתתר מפני "המטריקס". משמע: ישנם כבר בכדור-הארץ תאגידיים שהשיגו כבר שליטה בטכנולוגיות של מסע בזמן ושל מעבר ממסלול זמן למשנהו. נשמע הזוי? אולי. אבל "פורשי" תכנית החלל הסודית (SSP Whistle-blowers), החושפים לאחרונה את הנעשה על פני כוכב מאדים ועל הירח – מאשרים זאת.  חפשו נא ביוטיוב ערך כמו: SSP Whistle-blowers, או Corey Goode, ותיווכחו.  וכאמור, טכנולוגיות מתקדמות אלה נמצאות ברשות תאגידים פרטיים – רבי עצמה – ולא בידי ממשלות העולם, כך שלאזרחי העולם אין גישה אליהן וברוב הזמן גם לא מושג על עצם קיומן. ותאגידים פרטיים אלה פועלים כולם – או רובם – בשירות מערכת הקונספירציה. או, ליתר דיוק, הם חלק ממערכת הקונספירציה. הם משמשים כלים מעשיים רבי עצמה בידי הקונספירציה.

ב) ייצור כפילים אורגניים דמויי-אדם, הזהים בכל פרט למקור שלהם.

אחת ממטרותיה החשובות של מערכת "המטריקס" היא המרת כל בני האדם עלי אדמות בכפילים רובוטיים אורגניים, אשר אמנם נראים זהים לבני אדם בכל פרט ופרט, אבל הם למעשה רובוטים אורגניים משוללי נשמה הנשלטים מרחוק בידי מתכנן מערכת "המטריקס". מכיוון שכך, פעולת בני אדם בתוככי מערכת "המטריקס" היא מסוכנת מאין כמותה  בעיני אדריכל "המטריקס", משום שבני האדם – בשל חירות הבחירה שלהם – הינם יצורים בלתי צפויים ועל-כן בלתי ניתנים לשליטה מוחלטת. אשר על כן,  הנהגת "פורשי המטריקס" מייצרת אף היא כפילים אורגניים לאותם בני-האדם המקוריים גנטית (Genetically Authentic) המתנדבים לפעול בחזית המאבק נגד "המטריקס", כדי שכפילים אלה יישלחו לפעולה אל תוככי מערכת "המטריקס" (שבכדור-הארץ), בעת הצורך, בעוד הגוף האנושי המקורי של האדם המקורי נותר שמור ומוגן בתנאי בטיחות בספינת האוויר הפועלת במסלול זמן שונה, בעוד התודעה שלו מועתקת לכפיל. כפילים אורגניים אלה הם אמנם רק שכפול פיזיולוגי מדויק של בני האדם המקוריים, הנהגת פורשי המטריקס, כלומר גוף בעל נתונים זהים למקור האנושי, אבל גם יותר מכך: אל גופים אלה מועתקת גם התודעה של האדם המקורי שגופו נשאר בספינת האוויר. ובנתונים האלה, יש לכפיל גם את יכולת הבחירה של האדם המקורי. מאידך, כל עוד הכפיל פועל בשטח בתוככי מערכת "המטריקס", מוטל הגוף האנושי המקורי הרחק מהכפיל שלו, ללא הכרה – אף כי מוגן היטב פיזית – בספינת האוויר שבה חיים  "פורשי המטריקס" מחוץ למערכת הזמן של "המטריקס". הכפיל הביו-גנטי של האדם מכונה במונח "אווטאר"  (Avatar) בסרט שהופק כתריסר שנים לאחר מכן.

ג. טכנולוגיה של העתקת תודעה מגוף אנושי לגוף של כפיל גנטי.

יש לדעת כי כפיל ביולוגי/אורגני/גנטי מכל סוג איננו אלא מעין רובוט, משום שהוא משולל נשמה. ייצור נשמות איננו בתחום היכולת של בני האדם, משום שאדון הנשמות הוא הבורא בכבודו ובעצמו.  מאידך, גוף חומר ללא נשמה הוא חסר תודעה ואין לו שום יכולת-פעולה. הוא למעשה גווייה. ולכן, כדי שהכפילים האורגניים/הסינתטיים הללו יפעלו – יש להרכיב להם תודעה. "המטריקס" מלמד אותנו כי יש כבר בידינו טכנולוגיות להעתקת תודעה אנושית ולהרכבתה במוח של כפיל אורגני, כדי לאפשר לו לפעול מתוך חיקוי לאדם. הפתרון הטכני של העתקת התודעה של האדם המקורי אל מוח ה"אווטאר" שלו – גוף הכפיל – יש בו סיכון גדול, שכן פגיעות בגוף הכפיל ניכרות בגופו המקורי של האדם ואם מחסלים את הכפיל – רב הסיכוי כי האדם המקורי יאבד אף הוא את חייו. עם זאת, לכפיל האורגני/הסינתטי יש אי אילו יתרונות על פני הגוף המקורי האנושי: הכפיל מיוצר באופן שאפשר להזרים לתודעה שלו- תוך שניות – תוכנות ידע שונות ומגוונות וכך להכשירו תוך פרקי זמן קצרים מאד לביצוע פעולות מורכבות ביותר ואף מסוכנות במיוחד, שבאופן רגיל לימודן ותרגולן בידי אדם אותנטי אורכות חודשים ושנים. למשל: באמצעות תכנות למידה כאלה לימדו את ניאו את תורת הלחימה קונג-פו והקנו לו מיומנויות מדהימות ממש, תוך עניין של שעות. בדרך זו הוא למד לרוץ במהירות על-אנושית, לדלג באוויר לגבהים שבני אדם אינם מסוגלים להם, לרוץ על פני קירות, להיאבק בקרב מגע בעצמה ובמהירות בל-ייאמנו, להנחית אגרוף בעצמה המעיפה את היריב עשרות מטרים ממנו והלאה, לקפוץ מגבהים מסחררים של עשרות מטרים ללא פחד מהתהום הפעורה מתחתיו, לעצור כדורי רובה באמצעות כוח הריכוז, לעקור מוטות עבים מאד מהמדרכה כאילו היו שורש של גזר, לשלוט במיומנות במכונת-ירייה, לעוף באוויר, כמו סופרמן. בקיצור באמצעות תכנות למידה אלה יכול הכפיל להגיע למדרגת תפקוד של לוחם-על (Super-Soldier), מה שהאדם האותנטי אינו מסוגל. מאידך, הכפיל – ללא התודעה של האדם, אשר מורכבת במוחו – הוא חסר ערך לחלוטין וחסר כושר פעולה מכל וכל. למעשה, חסר חיות.

על קיומן בפועל של טכנולוגיות אלה ברשות המין האנושי – בידי תאגידים פרטיים, כמובן ולא בידי ממשלות – אפשר כבר לשמוע עדויות לא מעט ממקור ראשון בסרטוני יוטיוב למיניהם, מפי אנשים שהיו מעורבים ישירות בסוג זה של תעשייה, בצורה זו או אחרת. חפשו בבקשה ביוטיוב Synthetic Beings,, Cloning  Synthetic Humans, ועוד.

 

ו. יצירת מציאות חלופית וירטואלית

סדרת "המטריקס" מגלה לנו גם כי בידי בני המין האנושי קיימות כבר גם טכנולוגיות המאפשרות להפיק מציאות וירטואלית מדומה, אשר בכוחה להטעות בני אדם להאמין שזאת אכן המציאות האותנטית. ואכן, כל מערכת "המטריקס" איננה אלא מציאות אחת ענקית ומדומה העוטפת את כל כדור הארץ. מאליו מובן כי גם "פורשי המטריקס" יודעים כיצד ליצר מציאות מדומה, לכל צורך שהוא. למשל, כאשר ניאו וטריניטי החליטו לחלץ את מורפיאוס מידי שוביו/מעניו משוללי-הנשמה שבמערכת "המטריקס", דווקא באמצעות ירי במקום בנשק הקרינה ה"פייזר" – הם העלו בהקשת מקש-מחשב מציאות מדומה של מחסן נשק ענקי ובו אינספור כלי ירי, אשר בהם הם הצטיידו כדי לתקוף את המבנה שבו היה מורפיאוס שבוי ונתון לעינויי ה"סוכנים" השדיים של "המטריקס".

המציאות החלופית – ההולוגרמות – הן כיום טכנולוגיה כמעט סטנדרטית. מפי  דמות ידועה בחוגים שונים בארצנו נודע לי כי באחת ההופעות של אמן ישראלי ידוע האמן התאחר להגיע להופעתו – אולי בגלל פקקי תנועה – וכדי שהקהל לא יאבד סבלנות – הופיעה דמות ההולוגרמה של האמן על הבימה ומשם ירדה אל הקהל ונכנסה עמו למגעי גומלין כגון הורדת הכובע מהראש כמחווה "שלום" – בעוד הקהל בטוח כי הדמות המדומה היא האמן עצמו. כעבור זמן-מה הגיע לאולם האמן עצמו, כיבה את ההולוגרמה שלו ואמר לקהל: "סליחה שאיחרתי. אני שמח להיווכח שבינתיים נהניתם מהמופע של ההולוגרמה שלי." לכן אנו שבים ואומרים: מה שמראים לנו בסרטי המדע הבדיוני איננו אלא האמת, שטרם ידועה לנו.

ז. העתקה לנתוני זמן ומקום אחרים – Time-Lines Transfer

כבר הזכרנו כי הנהגת "פורשי המטריקס" חיה לא על פני כדור-הארץ – ששם מסוכן מדי בעבורם – אלא בתוך ספינת אוויר ענקית המועתקת לזמן אחר. ואל כדור הארץ השבוי במערכת "המטריקס" – הם מגיחים רק לצורך משימות מעשיות הקשורות למאבק שלהם, כגון: השגת מידע, שחרור שבוי, מאבק פעיל ב"סוכני" "המטריקס", חיפוש אחר אדריכל "המטריקס", מפגש עם ה"אוראקל"
("חוזת-העתידות") וכיוב'. אישור לקיומה של טכנולוגיה זאת אנו שומעים בשנים האחרונות ובעיקר בחודשים האחרונים מפי עריקי תכנית החלל הסודית אשר היוטיוב מלא בעדויותיהם מסמרות השיער מהנעשה על פני הירח ועל פני כוכב מאדים והרבה מעבר אליהם במרחבי מחלל. חפש ביוטיוב:
Secret Space" Program Whistleblowers", או: SSP Timelines Transfer Technology, או: Paris Tosen, Timelines.

 2. חשיפת החזון האמתי של ה-Matrix/מערכת הקונספירציה

המטרה המידית של "המטריקס"/מערכת הקונספירציה של ה"אליטות" העולמיות היא החיסול הטוטאלי של חירות הבחירה האישית ושל עצם האנושיות של בני המין האנושי, על כל מרכיביה: חשיבה עצמאית, אהבה, חברות, נאמנות, מסירות נפש לערכים או לאומה, למשפחה או לאנשים; יושר, אמת, צדק, יצירתיות וכו'.

ובשלב הבא, בתמצות גמור, החזון שלהם הוא המוות, החידלון והכיליון המוחלט של אוכלוסיית המין האנושי. זאת הסיבה שבגללה בסדרת "המטריקס" בני האדם האמתיים, המקוריים גנטית וביולוגית – אנחנו – מתמעטים והולכים בתהליך קבוע ובלתי מתפשר ומוחלפים בכפילים אורגניים רובוטיים – אמנם זהים בצורתם לנו – אבל משוללי נשמה ומשוללי חופש בחירה, בעלי תודעה מלאכותית שהושתלה למוחם בתהליך טכנולוגי. וזאת גם הסיבה שאותם בני האדם האותנטיים  המעטים – המזהים אכן את מערכת "המטריקס" בתור מציאות מלאכותית ואינם כבולים בהטעיה ההולוגרפית שלה – נרדפים על פני כדור-הארץ באופן שנותר מהם רק קומץ של כמה מיליוני בני-אנוש המתבצרים והמסתתרים בנבכי האדמה בעיר התת-קרקעית "ציון".  רעיון זה אמנם אינו מרומז בסרט, אבל ייתכן, כמובן, שמערכת "המטריקס" מחזיקה את אותם פליטי האנושות בחיים כמאגר לחומרים גנטיים לעתיד לבוא, לשם המשך ייצור הרובוטים האורגניים דמויי האדם, לשם הנצחת האכלוס של כדור הארץ בהם.

מה שעוד חשוב להבין הוא כי כל היצורים התבוניים (והאחרים) החיים על פני כדור הארץ – הן בני-אנוש אמתיים הלכודים באשליה ש"המטריקס" הוא המציאות והן סוכני "המטריקס" עצמם, היודעים בדיוק מה מתחולל – כולם לכודים ושבויים באותה מידה ברשת "המטריקס".  ל ה ם  –  אין חופש בחירה, משום ש"המטריקס" היא מערכת הבנויה על רובוטיזציה של כל היבטי המציאות ומבחינתה, חופש בחירה – המעניק לנבראים יכולת להפתיע ולהפגין התנהגות בלתי-צפויה –  איננו בא בחשבון.

את מערכת ה"מטריקס" – המציאות המדומה חובקת העולם – הגה, תכנן והקים  כאמור יצור דמוי-אדם המעיד על עצמו בסוף הטרילוגיה כי הוא אינו אנושי. הוא מציג עצמו כ"אדריכל" "המטריקס". יתר ישויות "המטריקס" מכנים אותו "המקור". דמות זאת, דמוית האדם, נראית כמו מהנדס גרמני או בריטי, או צפון-מערב אירופי, בעל עיני-פלדה כחולות אפורות, פנים חסרות-הבעה וקול מתכתי בלתי אנושי. בכל יצור – טבעי או מלאכותי –  החי בתוככי "המטריקס" הוא רואה לא יותר מאשר נתון במשוואה הענקית שהיא "המטריקס", שאותה הוא מנסה לאזן על בסיס קבוע ואף מצליח בכך באופן מרשים למדיי.  אבל לא במאת האחוזים. ישנן גם הפרעות. מצד אותם בני אדם שעדיין נותרו בעלי חירות בחירה ואשר מזהים את "המטריקס" בתור מה שהוא: שקר, הטעיה, מלכודת-מוות, כלא לרוח האדם ולעצם קיומו ואויב האנושות.

ואכן, "המקור" – מתכנן, מקים ומתפעל "המטריקס", באמת מזהה בחופש-הבחירה של בני האדם את הכשל האחד והיחיד שבמערכת הכמעט מושלמת והשטנית שהוא  הקים. הוא יודע היטב שכל עוד יחיו עלי אדמות – או יפקדו את כדור הארץ – בני-אדם אותנטיים בעלי חופש-בחירה – אין לו ולא תהיה לו שליטה מוחלטת על המערכת. 

ואכן סביב מוטיב חופש-הבחירה סובבים שלושת פרקי הטרילוגיה. וזהו גם המסר החוזר ונשנה כחוט השני בשלושת פרקי הטרילוגיה. המסר הוא שחירות הבחירה של האדם היא מרכיב בעייתי, משום שהיא, כביכול, הסיבה לאי -שקט, למלחמות, לסכסוכים ולכל הסבל על פני כדור-הארץ. המסר הסמוי שהסרט מנסה לטעת בתודעה של הצופה הוא שאילו בני המין האנושי היו מוותרים על חופש-הבחירה ומוסרים את עצמם מרצון לתכנות הרובוטי ומתחילים להתנהל מתוך צייתנות מוחלטת, מתוך כניעה גמורה ומתוך התאמת עצמם לדרישות המערכת הרובוטית – כי אז היו שוררים "שקט" ו"שלום" ברחבי "המטריקס" משום  ש א ז   הייתה המשוואה של "המקור" מגיעה לאיזון מוחלט. אבל, למעשה, האיזון המוחלט של משוואת "המטריקס" תובעת את המוות המוחלט של האנושיות ומכאן, של המין האנושי בתור שכזה.

וזאת אכן, בדיוק נמרץ גם תפישת והשקפת העולם של מערכת הקונספירציה. 

"ה ם", כמובן, לעולם לא יפיקו או יאפשרו הקרנת סרט המטיל סימן שאלה, למשל, על עצם החוקיות המוסרית והרוחנית של השתלטות מיעוט על כל אוכלוסיית כדור הארץ לשם ניצולה, שעבודה המוחלט ולבסוף לשם הכחדתה.

השקפת עולם זאת של ה"אליטות", היא, כמובן, שקר וכזב. משום שהסכנה איננה באנושיות ובחופש-הבחירה של בני האדם. זאת, משום שבני האדם מטבעם דווקא נוטים להתחבר זה לזה ולשתף פעילה לנוכח אתגרים, או סכנות. מאידך, מי שמחרחר את המלחמות בכדור-הארץ ומי שגורם למחסור ולגזל משאבי הכוכב מן האנושות – זה דווקא   ה ם, מערכת הקונספירציה העולמית. הם השורש והסיבה לכל תופעות הרוע, החמס, המלחמות, ההרג וההשחתה על פני כדור-הארץ. זאת ועוד: השקפת העולם האמתית של מערכת הקונספירציה מועברת בסרט, בנקודה מסוימת, בפי סמית, "הסוכן" השדיי של מערכת "המטריקס", המשכפל את עצמו עד אין קץ ומכריז ללא בושה ברוב שחץ: "אני אשלוט בכל העולם כולו!" באחד מסצנות הלחימה המרשימות בינו לבין ניאו – האנטיתזה האנושית שלו – הוא לוחש בארסיות ובשנאה תהומית באוזן יריבו האנושי: "אני מתעב אתכם, בני-האדם, כי בגללכם גם אני לכוד במטריקס. אין לך מושג עד כמה אני רוצה להיחלץ מהמטריקס. אני מתעב את הריח שלכם. אני מתעב את אופן ההתרבות שלכם, אני מתעב את הדפוס שלכם שכל אזור שאליו אתם מגיעים אתם מכלים את כל הסביבה – וממשיכים הלאה."  

הצגת בני המין האנושי כאחראים להרס הסביבה היא אחד הצירים המרכזיים באידאולוגיה  של "אליטות" הקונספירציה, משום ש"הרס" מדומה זה משמש להם האמתלה לתכנית דילול האוכלוסייה, חיסול כ-90% מאוכלוסיית העולם, בטענה כי המין האנושי מכלה את הסביבה הטבעית של כדור-הארץ. ואף זהו אחד משקריה הנפוצים של מערכת הקונספירציה אודות בני האדם. באחד ממקורותינו מוזכר כי בני הגזע השדיי אכן מזהים בני אדם על פי ריחם.

כמובן שהיצור השדיי, "הסוכן, מר סמית" – הנציג המובהק של "המטריקס" – לא ידגיש לעולם את היצירתיות המדהימה של המין האנושי, את יכולת האהבה שלו, את הפוטנציאל הרוחני של בני המין האנושי ובעיקר הוא לעולם לא יזכיר את העובדה שהם עצמם, הכפילים השדיים של "המטריקס" – מיוצרים מהמאגר הגנטי של בני האדם וחיים על חשבון העמל של בני האדם. שהם, הכפילים, הנם הטפיליים האמתיים על פני כדור הארץ.

 3. המסר הדתי/הרוחני של טרילוגיית "המטריקס"

מעבר למידע ולמסרים המוצפנים ב"מטריקס", כפי שתוארו עד כה, נראה כי רובד המשמעויות החשוב ביותר הוא דווקא המסר הרוחני/הדתי של הסדרה. ראשית, רבים משמות משתתפי העלילה שאובים מן המיתולוגיה היוונית העתיקה או מעולם הדת הנוצרית, או אפילו היהודית.  דוגמאות:

 • מורפיאוס – אחד מראשי המנהיגים של המאבק נגד "המטריקס" – קרוי על שם אליל השינה במיתולוגיה היוונית, מורפיאוס.
 • ניובה – מפקדת ספינת האוויר, מכוחות "פורשי המטריקס", קרויה על שמה של המלכה ניובה (Niobe), מהמיתולוגיה היוונית.
 • טריניטי – מונח מעולם הנצרות, שפירושו "השילוש" והרמז הוא ל"שילוש" הלא קדוש של הנצרות, מושג מרכזי בדת זאת.
 • ניאו – פירושו "חדש". בהיפוך אותיות, מתקבלת המלה One, שמשמעותה בהקשר הנוצרי (The One): הנבחר, האחד, המושיע-המשיח.

אבל בהקשר היהודי "האחד"  הוא האל היחיד והאחד, בורא העולם, אדון הנשמות, אלוקי ישראל והבריאה.

 • "המקור" (The Source) : על פי היהדות, "המקור" הוא כינוי לשורש המציאויות, הקב"ה בכבודו ובעצמו, מקור החיים. אולם בטרילוגיית "המטריקס" כינוי נעלה זה נתון ליצור שאינו אנושי הנחשב לאדריכל או למהנדס מערכת "המטריקס", המציאות הווירטואלית המדומה האופפת את כדור-הארץ ואת תודעת כל הנבראים החיים על פניו. מאליו מובן כי פרט זה איננו מקרי, אלא מגמתי. שכן, ראשי הקונספירציה, שהם עצמם פגנים בהשקפת עולמם, מעבירים כאן מסר כפירה שכאילו הבריאה איננה באמת מעשה אלוקי, כפי שמלמדת היהדות. ראשי הקונספירציה מעדיפים להציג מציאות נטולת בורא, משום שמציאות כזאת משחררת את האדם מציות לכוח עליון ומתירה את הרסן מכל דחפיו ויצריו, באופן שהוא מתבהם והולך ומידרדר מוסרית ורוחנית עד למדרגה של בהמה ממש, ומבחינת מערכת הקונספירציה דרדור זה הוא מעולה משום שבבהמות קל לשלוט ואותן קל לאלף, מה שאין כן לגבי בני אדם.
 • העיר "ציון": מושג זה לקוח מעולם היהדות. ציון הוא אחד הכינויים של העיר ירושלים, עיר הקודש, מעבר להיותו של "ציון" גם ההר הסמוך להר הבית. מדוע נבחרה דווקא ציון לייצג בטרילוגיית "המטריקס" את המפלט האחרון שבו מסתופפים אחרוני האנשים שנותרו עדיין אנושיים, בעלי חירות הבחירה, ואשר טרם איבדו את תודעתם לדעת, לטובת "המטריקס"? אולי משום שבאחת מנבואות הנביאים נאמר כי לעתיד לבוא, כאשר יגיע זמן של קושי וחורבן בעולם, "ובציון תהיה פליטה"? או שמא משום שבימאי הסרט הרגיש מחויבות לערבב מושגים רוחניים מכל הדתות, כדי לרצות את הנהגת הקונספירציה המתעתדת להשליט בעולם "דת" "שתאחד את כל הדתות"? לנו, כרגע, לא כל כך ברור מה יהיה אופי ה-Mix הזה, אבל נראה לנו כי זאת עוד אחת מהטעיות מערכת הקונספירציה, שכן הדת שהם מתכוונים להשליט בעולם היא למעשה, דת הסטרא אחרא.

     מושג "המושיע":

נראה כי שני מושגי המפתח/רעיונות המפתח אשר סביבם חגה הטרילוגיה – מזוויות שונות – הם:

 • חירות הבחירה – המאפיין הייחודי והמובהק של המין האנושי, מהות האנושיות של האדם.
 • "המושיע" – והכוונה היא לדמות המיועדת להושיע את כל בני האדם – הן את אלה שנותרו שבויים ב"מטריקס" והן את אלה ה"מורדים", המסתתרים מפני ה"מטריקס" בעיר החסויה והתת-קרקעית, ציון.

רעיון המושיע לקוח, כמובן, מהתנ"ך שלנו, של העם היהודי, שבו מנובאת (בספרי הנביאים) גאולת העם היהודי וגאולת האנושות כולה בהנהגת משיח בן דוד, מושיע משושלת דוד המלך, משבט יהודה.

תפקידו של משיח צדקנו על פי נבואות הנביאים הוא להחזיר לעמנו ולעולם כולו את האמונה בבורא העולם, את הציות לחוקיו כפי שניתנו בתורתנו הקדושה, ובתוך כך למשוך בחזרה לעולמנו את הקדושה ואת השראת השכינה שאבדו מן העולם עם חורבן שני בתי המקדש שלנו, שהיו בעבר בירושלים. תפקידו של משיח בן דוד הוא גם להוביל אותנו, את בני העם היהודי, לידי מימוש ייעודנו הרוחני בעולם – הקמת חברת מופת על יסודות הצדק החברתי ועל אדני האמת הרוחנית העליונה, חברה אשר תשמש דגם לחיקוי לכל אומות העולם. תפקיד נוסף של משיח צדקנו, ככתוב בנבואות נביאינו, הוא לקרוא לכל אומות העולם להשמיד את כל כלי הנשק שבעולם ולהשתית שלום אמת בין האומות ובכך לבטל מן העולם את מציאות המלחמה.

הדת הנוצרית, שצמחה מן הדת היהודית – העתיקה את רעיון המושיע מהדת היהודית כמובן, אלא שהנצרות העניקה לאותו מושיע משמעויות שונות לחלוטין  מאלה של המשיח על פי היהדות. המושיע הנוצרי – בזכות ייסוריו – שעל טיבם האמתי אפשר להתווכח – הוא פדה/פודה את מאמיניו מן העונש על חטאיהם. איזה הסדר רוחני נוח, אבל מדומיין! ועל פי הנצרות, בכך ש"המושיע", כביכול, הקריב את חייו – מה שאיננו נכון, שהרי הוא הוצא להורג נגד רצונו – הוא אפשר למאמיניו את החיים.  אשר על כן, ניווכח בי בטרילוגיית "המטריקס" – ייצרו לצופים מושיע מסוג חדש, בהתאם לרוח הפגנית של הסדר העולמי החדש, המתוכנן בידי מערכת הקונספירציה, המחויבת לאמונה פגנית, מתחום כוחות האופל.

אם המשיח היהודי מחונן בתכונות רוחניות נעלות ונשגבות, שבזכותן אומות העולם ייאותו להיכנע לתכתיביו הרוחניים שאחד מהם יהיה כינון שלום עולמי – הרי המושיע של "המטריקס" – מאופיין ביכולות-על של לחימה, בכישורי לחימה ההולכים ומשתכללים, הולכים  ונשחזים עם כל פרק ופרק בסדרה, עד שהוא הופך למעין לוחם-על  Super-Soldier, ברמה כמעט שדיית. "המטריקס" מציע למאמיני הסדר העולמי החדש מושיע שעיקר כוחו הוא מיומנויות לחימה פיזיות, מעין לוחם-על, מצויד באישיות משוללת כל ממד רוחני. הוא אפילו אינו מבטא יותר משניים שלושה משפטים רצופים בגלל כושר ביטוי מעוכב-משהו וחשיבה רדודה משהו.  ויותר מזה: אפילו את כישורי הלחימה שלו הוא לא באמת רכש באמצעות למידה אישית מייגעת או באמצעות מאמץ אישי של שנים, התובע התעמקות, חשיבה והתמודדות פנימית עם קושי ועם תביעות הגוף.  אלא מדובר בכישורים מלאכותיים שפותחו בו באמצעות תכנות מחשב שונות שהופעלו ישירות על תודעתו והקנו לו – בהינף פעולת-מחשב – את כישורי הלחימה המיתולוגיים שלו. מושיע זה הוא מעין רובוט משוכלל, דמוי אדם, שעוד נותר בו  מ ש ה ו,  שמץ – מחירות הבחירה האנושי. דמות זאת היא ניאו, "האחד", The One, המושיע הסינתטי נוסח הסדר העולמי החדש.   

ועם כל זאת, נראה כי בימאי הטרילוגיה לא הצליח, למרות הכול, להשתחרר מן התפישה הנוצרית המסורתית של "המושיע", אשר רק באמצעות מותו מציל, כביכול, את חסידיו. ולכן העיר "ציון" ניצלת מאיום ההשמדה המידי  – רק למראית עין כפי שניווכח –  רק לאחר שניאו נהרג ב"עיר המכונות", אזור הביעותים המסוייט, אשר שימש מקור האנרגיה הגולמית שמכוחה החזיק "מהנדס/אדריכל ה"מטריקס" – "המקור" – את כל ההולוגרמה הענקית הזאת, "המטריקס".

הצופה פשוט אינו יכול להחמיץ את הדמיון הרב בין תנוחת הצלוב הפגר עם ניאו ההרוג – עם זרועותיו הפרושות לצדדים, כשהוא מונח ללא רוח חיים, בשכיבה, נישא על זרועות התמנון המתכתיות של מפלצות המתכת שבעיר המכונות, לאחר שזרועות אלה נטלו את חייו.

ואולם ההקבלה ונקודת הדמיון רבת-המשמעות ביותר בין שני משיחי-שקר אלה היא העובדה ששניהם לא באמת הצילו את חסידיהם, לא מהשעבוד לרוע ולא מאיום ההשמדה.  

והראיות לכך הן:

א. עיר המכונות כמעט ולא ניזוקה והיא ממשיכה להתקיים במלוא ממדיה האדירים ואופייה המפלצתי.

ב. "המקור"/אדריכל "המטריקס" – אף הוא חי וקיים, בועט ומדבר. והוא, למעשה, הדמות המנצחת, הדמות החיה האחרונה הדוברת בסרט.  ל ו נתונה המלה האחרונה של הסרט והוא אכן מבטיח שבגרסה הבאה של "המטריקס", שהוא עכשיו עומד לשדרג, הוא לא עוד יאפשר את "וירוס" הבחירה החופשית, וירוס המחבל ביכולת שלו "לאזן" את המשוואה.

והא לכם החזון האמתי של מערכת הקונספירציה, של ה-cabal, אדריכלי הסדר העולמי החדש: עולם ללא בני אדם, או – לחלופין – עם יצורים דמויי אדם נטולי חופש בחירה.   

 

 

למעוניינים להתוודע ליתר סעיפי תכנית הפעולה של ה-cabal, מוזמן להיכנס לאתר

Consprotocols.co.il

 

 

 

תקציבים סודיים ומבצעים סודיים Black-Ops – גם בישראל?

אם מדברים על תקציבים סודיים ועל מבצעים סודיים, אז השאלה הקופצת לתודעה היא: האם יש גם למדינת ישראל תקציב סודי?  

בעיתון "ידיעות אחרונות" (21.12.2017) נמסר כי ח"כ סתיו שפיר עותרת לבג"ץ בדרישה להתיר לה גישה למערכת הממוחשבת של האוצר כדי לבדוק מהם תכניו של התקציב הסודי החסוי של כ-5 מיליארדי ₪ שמנהלת המדינה ואשר הוא ואופן השימוש בו מוסתרים מידיעת הציבור ואולי גם מידיעת חלק מנבחריו.

ההתנהלות הממשלתית הזאת בעזרת "תקציב שחור" איננה משהו שהמצאנו אנו, הישראלים, אלא זהו דפוס קונספירטיבי המתנהל בממשל של ארה"ב מזה עשרות בשנים. תקציבים אלה, שאינם מובאים לידיעת אנשי הקונגרס (נבחרי הציבור) ולא כל שכן לידיעת הציבור, מכונים בלשון ה-CIA   "תקציב שחור" Black Budget והמיזמים הסודיים הנעשים באמצעות תקציבים אלה מכונים "מבצעים שחורים" או "מיזמים שחורים" – Black Operations, ובקיצור BlackOps.  הם "שחורים" הן משום שהם מתנהלים באפלה, בסודיות, באורח קונספירטיבי והן משום שהמיזמים הנעשים בכסף זה הם באמת ברובם אפלים מבחינה רוחנית.

להלן כמה דוגמאות לסוגי המיזמים הנערכים, מזה עשרות בשנים, באמצעות תקציבים אלה בבסיס הניסויים הסודי הענקי שבמדבר נבאדה, מתחם-51 (Area-51) בסיס זה הכולל 27 קומות תת-קרקעיות מופעל כולו מתחת לאדמה בעוד שהבסיס הענקי עצמו נראה כלפי חוץ כשטח מדברי ענקי ומשעמם שאין בו כמעט שום פעילות,למרות האבטחה הכבדה מאד המופעלת אפילו סביב הגדר המקיפה אותו.

 • ניסויים בשיטות תעופה אנטי-גרביטציוניות ואלקטרומגנטיות (תעופה ללא דלק נוזלי או מוצק). זהו סוג ההתנעה של כלי הטיס המכונים עב"מים. 
 • ניסויים גנטיים: שיבוט ושכפול בני אדם ו/או חיות.
 • הכלאות גנטיות: ערבוב מלאכותי של גנים אנושיים עם גנים של חיות או של בהמות למטרות שונות.
 • שיטות שונות של Mind-Controlהתערבות ושליטה בתודעה האנושית.

קטגוריה אחרת של ניסויים ופיתוחים מדעיים באמצעות תקציבים סודיים/שחורים כוללת את הניסויים בשיטות מתקדמות של Mind Control  וכן של מסע בזמן . ניסויים אלה ותוצריהם המדעיים התנהלו ופותחו בשנות ה-70, ה-80 ותחילת  ה-90 (וכנראה עד עצם היום הזה) בבסיס סודי במונטוק (Montauk), לונג איילנד , צפון מזרח אר"ב. 

פרויקט ענקי בממדיו המתנהל מאז שנות הששים ועד עצם היום הזה – באמצעות תקציבים סודיים/שחורים – הוא הפרויקט הסודי של החלל – SSP – Secret Space Program  – המנוהל בידי תאגידי-ענק, עם מעורבות כלשהי של אגפים מהצבא ׁ(בעיקר הצי וחיל האוויר) של ארה"ב וכן באמצעות אנשי מדע נאציים בהשקפתם שהקשר בינם לבין יתר משתתפי המיזם טרם ברורים לי עד תום. מיזמים אלה מתנהלים על הירח ועל פני כוכב מאדים והמידע אודותם נחשף בהיקפים מרשימים רק בשנים האחרונות בידי מדליפים אשר שבו מאותם מקומות חוץ-ארציים עם תום חוזה השירות שלהם בן עשרים השנה.

השאלה המעניינת אותנו, הישראלים, מכל מקום, היא לאילו מטרות מחזיקה ממשלת ישראל תקציב כה ענקי של מיליארדי שקלים שאותו היא שומרת בסוד מפנינו וכן אילו שימושים עשתה ממשלת ישראל בכסף זה עד כה ולאילו מטרות מיועד כסף זה, בכל מקרה? אומרת סתיו שפיר: "אם משרד האוצר מסרב לחשוף את המערכת, כנראה שיש להם מה להסתיר ואני לא מתכוונת לאפשר להם להמשיך."

מחזיקים אצבעות לסתיו שפיר.

לכל המעוניין ללמוד ביתר פירוט והרחבה על המיזמים השחורים הנעשים בבסיס הסודי בנבאדה ובבסיסים אחרים – סודיים אף הם –בארה"ב מוזמן לקרוא את כרך 4 של ספרי הדיגיטלי, "כל בעלי הפרוטוקולים של זקני ציון: הקנוניה, של מי ומהי"  כותרתו של כרך 4: היא: טכנולוגיה מתקדמת לכפיה מנטלית.  Consprotocols.co.il